Uporedna kalkulacija plate Važeći zakoni vs. Predloženi zakon
(poslodavac prelazi na novi obračun)
       
Napomena: za decimalne iznosi koje unosite u žuta polja treba kucati "." (tačku) umjesto "," (zareza)
Uneseni primici kao primjer prosjećna plaća FBiH, TO = 1% od prosječne plaće FBiH po radnom danu bez praznika-godišnji prosjek i regres 50%
 
Iznos plaće koji se isplaćuje radniku  
Lični odbitak  unijeti koeficijent sa porezne kartice, a ne iznos 300,00 KM
Iznos toplog obroka TO 1% prosjećne po danu (dani za TO umanjeni za praznike)
Iznos prvoza  
Iznos regresa Iznos koji se unese će biti podjeljen sa 12
Iznos neto plaće (sa porezom)  
 
  Važeći zakon
Bruto plaća
Iznos neto plaće (sa porezom)
Lični odbita - iznos
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje - 17,00%
Doprinos za zdravstveno osiguranje - 12,50%
Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti - 1,50%
Doprinos iz bruto plate (na teret zaposlenog)
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje - 6,00%
Doprinos za zdravstveno osiguranje - 4,00%
Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti - 0,50%
Doprinos iz bruto plate (na teret poslodavca)
Osnovica za obračun poreza na dohodak
Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti
Opća vodna naknada - 0,5%
Zaštita od elementarnih nepogoda - 0,5%
Za rehabilitaciju invalidnih osoba - 0,5%
Iznos koji se isplćuje radniku (plaća, TO, prevoz, regres/mj)
Trošak poreza, doprinosa i naknada
Ukupni trošak poslodavca
 
Predloženi zakon  
Bruto plaća
Iznos neto plaće (sa porezom)
Lični odbita - iznos
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje -18,50%
Doprinos za zdravstveno osiguranje - 13,50%
Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti - 1,50%
Doprinos iz bruto plate (na teret zaposlenog)
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje - 0,00%
Doprinos za zdravstveno osiguranje - 0,00%
Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti - 0,00%
Doprinos iz bruto plate (na teret poslodavca)
 
Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti
Opća vodna naknada - 0,5%
Zaštita od elementarnih nepogoda - 0,5%
Za rehabilitaciju invalidnih osoba - 0,5%
Iznos koji se isplćuje radniku (plaća, TO, prevoz, regres/mj)
Trošak poreza, doprinosa i naknada
Ukupni trošak poslodavca