Uporedna kalkulacija plate Važeći zakoni vs. Predloženi zakon (RADNIK DOBIA IDENTIČAN IZNOS NAKNADA)
 
Napomena: za decimalne iznosi koje unosite u žuta polja treba kucati "." (tačku) umjesto "," (zareza)  
Uneseni primici kao primjer prosjećna plaća FBiH, TO = 1% od prosječne plaće FBiH po radnom danu bez praznika-godišnji prosjek i regres 50%
 
Iznos plaće koji se isplaćuje radniku  
Lični odbitak  unijeti koeficijent sa porezne kartice, a ne iznos 300,00 KM
Iznos toplog obroka TO 1% prosjećne po danu (dani za TO umanjeni za praznike)
Iznos prvoza  
Iznos regresa Iznos koji se unese će biti podjeljen sa 12
Iznos neto plaće (sa porezom)  
 
  Važeći zakoni
Bruto plaća
Iznos neto plaće (sa porezom)
Lični odbita - iznos
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje - 17,00%
Doprinos za zdravstveno osiguranje - 12,50%
Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti - 1,50%
Doprinos iz bruto plate (na teret zaposlenog)
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje - 6,00%
Doprinos za zdravstveno osiguranje - 4,00%
Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti - 0,50%
Doprinos iz bruto plate (na teret poslodavca)
Osnovica za obračun poreza na dohodak
Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti
Opća vodna naknada - 0,5%
Zaštita od elementarnih nepogoda - 0,5%
Za rehabilitaciju invalidnih osoba - 0,5%
Iznos koji se isplćuje radniku (plaća, TO, prevoz, regres/mj)
Trošak poreza, doprinosa i naknada
Ukupni trošak poslodavca
 
Predloženi zakoni  
Bruto plaća
Iznos neto plaće (sa porezom)
Lični odbita - iznos
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje -18,50%
Doprinos za zdravstveno osiguranje - 13,50%
Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti - 1,50%
Doprinos iz bruto plate (na teret zaposlenog)
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje - 0,00%
Doprinos za zdravstveno osiguranje - 0,00%
Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti - 0,00%
Doprinos iz bruto plate (na teret poslodavca)
Osnovica za obračun poreza na dohodak
Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti
Opća vodna naknada - 0,5%
Zaštita od elementarnih nepogoda - 0,5%
Za rehabilitaciju invalidnih osoba - 0,5%
Iznos koji se isplćuje radniku (plaća, TO, prevoz, regres/mj)
Trošak poreza, doprinosa i naknada
Ukupni trošak poslodavca