Uporedna kalkulacija plate Važeći zakoni vs. Predloženi zakon (RADNIK DOBIA IDENTIČAN IZNOS NAKNADA)
 
  Isplata radniku
  Lo
  Topli obrok
  Prevoz
  Regres
  Regres/mjesečno
  Primanje radnika - Važeći
  Primanje radnika - Prijedlog
  Važeći zakon - porezi i doprinosi
  Predloženi zakon - porezi i doprinosi
  Razlika plata Prijedlog - Važeći
  Razlika porezi i doprinosi Prijedlog - Važeći
  Ukupni trošak - Važeći
  Ukupni trošak - Prijedlog
  Ukupno razlika troška Prijedlog - Važeći