Iznos plaće za isplatu radniku
  Koificijent licnog odbitka
R.b. Bruto
1 Doprinosi na teret poslodavca  
2 - PIO
3 - Zdravstvo
4 - Nezaposlenost
5 Neto plata  
6 Porez na platu  
7 - Neto plata  
8 Doprinosi na teret uposlenika    
9 - PIO
10 - Zdravstvo
11 - Nezaposlenost
12 Porez zašt. od prirod. nepog.
13 Opšta vodna naknada
17 Rehabilitacija
14 Iznos plate isplaćene radniku
15 Ukupno poreza i doprinosa
16 Ukupno troškova plata