Prihodi koji NISU OPOREZOVANI

U poglavlju 5, član 14. i član 15. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (Službene novine FBiH br. 67/08 i 4/10) te članu 5., članu 6. i članu 10. Zakona definisani su prihodi koji ne ulaze u dohodak od nesamostalne djelatnost.

Sadržaj:
1. Naknade troskova sluzbenog putovanja
2. Naknade ostalih troskova zaposlenicima
3. Prihodima od nesamostalne djelatnosti koji se ne smatraju koristima
4. Prihodi koji se ne smatraju dohotkom
5. Prihodi na koje se ne placa porez na dohodak
6. Prihodi koji ne ulaze u dohodak od nesamostalne djelatnostiNaknade troškova službenog putovanja


Dnevnice za službena putovanja u zemlji u skladu sa Odlukom o visini dnevnice za sluštena putovanja za budžetske korisnike u Federaciji BiH (Službene novine FBiH, br. 50/07, 10/08, 16/09) i uredba o naknadama troškova za službena putovanja (Službene novine FBiH br. 63/10 i 9/11)
25,00 KM

(do 01.12.2011.godine, iznos maksimlne dnevnice je iznostio 48,00 KM)
Dnevnica u zemlji kada je obezbjeđena besplatna ishrana,, u skladu sa Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 75/04, 43/07, 3/08 i 2/09) umenjuje se za 30%

(25,00 KM - 30% = 17,50 KM)
Troškovi prijevoza na službenom putovanju U visini stvarnih troškova
Troškovi noćenja na službenom putovanju U visini stvarnih troškova, osim za noćenja u hotelima de-lux kategorije
Naknada za koristenje PRIVATNOG AUTOMOBILA u službene svrhe U visini 20% cijene jedne litre utrošenog goriva po pređenom kilometru
Naknada na ime troškova smještaja ako isti nije obezbjeđen ili se ne koristi do iznosa od 70% pripadajuće dnevnice 

Primjenjuje se od 28.01.2010.

 

 

DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U INOSTRANSTVU
NAZIV ZEMLJE IZNOS DNEVNICA u KM
AFGANISTAN (ISLAMSKA REPUBLIKA AFGANISTAN) 90,00
ALBANIJA (REPUBLIKA ALBANIJA) 90,00
ALŽIR (ALŽIRSKA NARODNA DEMOKRATSKA REPUBLIKA) 90,00
ANDORA(KNEŽEVINA ANDORA) 120,00
ANGOLA(REPUBLIKA ANGOLA) 120,00
ARGENTINA(ARGENTINSKA REPUBLIKA) 90,00
ARMENIJA (REPUBLIKA ARMENIJA) 90,00
AUSTRALIJA 125,00
AUSTRIJA (REPUBLIKA AUSTRIJA) 140,00
AZERBEJDŽAN (REPUBLIKA AZERBEJDŽAN) 90,00
BELGIJA (KRALJEVINA BELGIJA) 140,00
BJELORUSIJA (REPUBLIKA BJELORUSIJA) 100,00
BOLIVIJA (REPUBLIKA BOLIVIJA) 90,00
BRAZIL (FEDERATIVNA REPUBLIKA BRAZIL) 120,00
BUGARSKA (REPUBLIKA BUGARSKA) 90,00
CIPAR (REPUBLIKA CIPAR) 110,00
CRNA GORA (REPUBLIKA CRNA GORA) 90,00
ČILE (REPUBLIKA ČILE) 90,00
ČEŠKA (ČEŠKA REPUBLIKA) 110,00
DANSKA (KRALJEVINA DANSKA) 140,00
EGIPAT (ARAPSKA REPUBLIKA EGIPAT) 90,00
ESTONIJA (REPUBLIKA ESTONIJA) 100,00
ETIOPIJA (SAVEZNA DEMOKRATSKA REPUBLIKA ETIOPIJA) 110,00
FILIPINI (REPUBLIKA FILIPINI) 90,00
FINSKA (REPUBLIKA FINSKA) 130,00
FRANCUSKA (FRANCUSKA REPUBLIKA) 140,00
GRČKA 110,00
GRUZIJA (REPUBLIKA GRUZIJA) 90,00
HONG KONG 120,00
HRVATSKA (REPUBLIKA HRVATSKA) 100,00
INDIJA (REPUBLIKA INDIJA) 100,00
INDONEZIJA (REPUBLIKA INDONEZIJA) 100,00
IRAK (REPUBLIKA IRAK) 110,00
IRAN (ISLAMSKA REPUBLIKA IRAN) 110,00
IRSKA 120,00
ISLAND (REPUBLIKA ISLAND) 150,00
ITALIJA (ITALIJANSKA REPUBLIKA) 130,00
IZRAEL (DRŽAVA IZRAEL) 100,00
JAMAJKA 90,00
JAPAN 150,00
JEMEN (REPUBLIKA JEMEN) 90,00
JORDAN (HAŠEMITSKA KRALJEVINA JORDAN) 90,00
JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA 90,00
KANADA 120,00
KAZAHSTAN (REPUBLIKA KAZAHSTAN) 90,00
KENIJA (REPUBLIKA KENIJA) 90,00
KINA (NARODNA REPUBLIKA KINA) 100,00
KIRGISTAN (REPUBLIKA KIRGIZSTAN) 90,00
KOLUMBIJA (REPUBLIKA KOLUMBIJA) 100,00
KONGO (REPUBLIKA KONGO) 110,00
KOREJA (DEMOKRATSKA NARODNA REPUBLIKA KOREJA) 100,00
KOREJA (REPUBLIKA KOREJA) 100,00
KUBA (REPUBLIKA KUBA) 100,00
KUVAJT (DRŽAVA KUVAJT) 110,00
LATVIJA (REPUBLIKA LATVIJA) 100,00
LIBANON (REPUBLIKA LIBANON) 100,00
LIBERIJA (REPUBLIKA LIBERIJA) 100,00
LIBIJA (SOCIJALISTIČKA NARODNA LIBIJSKA ARAPSKA DŽAMAHIRIJA) 100,00
LITVIJA (REPUBLIKA LITVIJA) 110,00
LUKSEMBURG (VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG) 150,00
MAARSKA (REPUBLIKA MAARSKA) 100,00
MAKEDONIJA (REPUBLIKA MAKEDONIJA) 90,00
MALEZIJA 90,00
MALTA (REPUBLIKA MALTA) 120,00
MEKSIKO (SJEDINJENE MEKSIČKE DRŽAVE) 100,00
MOLDOVA (REPUBLIKA MOLDOVA) 100,00
MONAKO (KNEŽEVINA MONAKO) 100,00
MOZAMBIK (REPUBLIKA MOZAMBIK) 100,00
NIZOZEMSKA (KRALJEVINA NIZOZEMSKA) 140,00
NORVEŠKA (KRALJEVINA NORVEŠKA) 160,00
NOVI ZELAND 120,00
NJEMAČKA (SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA) 140,00
PAKISTAN (ISLAMSKA REPUBLIKA PAKISTAN) 90,00
PANAMA (REPUBLIKA PANAMA) 100,00
PERU (REPUBLIKA PERU) 100,00
POLJSKA (REPUBLIKA POLJSKA) 100,00
PORTUGAL (REPUBLIKA PORTUGAL) 110,00
RUMUNIJA 110,00
RUSIJA (RUSKA FEDERACIJA) 110,00
SAD (SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE) 120,00
SAUDIJSKA ARABIJA (KRALJEVINA SAUDIJSKA ARABIJA) 110,00
SENEGAL (REPUBLIKA SENEGAL) 90,00
SINGAPUR (REPUBLIKA SINGAPUR) 130,00
SIRIJA (ARAPSKA REPUBLIKA SIRIJA) 100,00
SLOVAČKA (REPUBLIKA SLOVAČKA) 100,00
SLOVENIJA (REPUBLIKA SLOVENIJA) 100,00
SRBIJA (REPUBLIKA SRBIJA) 90,00
SUDAN (REPUBLIKA SUDAN) 110,00
ŠPANIJA (KRALJEVINA ŠPANIJA) 120,00
ŠVEDSKA (KRALJEVINA ŠVEDSKA) 150,00
ŠVICARSKA (ŠVICARSKA KONFEDERACIJA) 150,00
TAIKISTAN (REPUBLIKA TAIKISTAN) 90,00
TUNIS (REPUBLIKA TUNIS) 90,00
TURKMENISTAN 90,00
TURSKA (REPUBLIKA TURSKA) 110,00
UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI 110,00
UJEDINJENO KRALJEVSTVO (UJEDINJENA KRALJEVINA V.BRITANIJE I S.IRSKE 140,00
UKRAINA 120,00
UZBEKISTAN (REPUBLIKA UZBEKISTAN) 90,00
SVE OSTALE 90,00

 

Ako primanje koja se isplaćuju zapolenicima prelaze gore navedene iznose koji se ne oporezuju, razlika se smatra prihodom od nesamostalnog rada (član 10. Zakona) i poliježu obračunu i plaćanju poreza i doprinosa.Naknade ostalih troškova zaposlenicima


Naknada troškova prevoza na posao i sa posla u visini koštanja cijene karte gradskog, prigradskog ili međugradskog prevoza
Naknada troškpva prezova na posao i sa posla u slučaju korišćenja vlastitog automobila saglasno unutrašnjim aktima u visini od 20% od cijene 1l benzina po pređenom kilometru na odobrenoj relaciji od mjesta stanovanja do mjesta rada, a najviše do iznosa cijene jedne i po mjesečne karte u javnom saobraćaju na odobrenoj relaciji
Naknada za ishranu u toku rada (topli obrok) u visini do 2% od prosječne neto plate u Federaciji prema posljednjem statističkom objavljenom podatku
Naknada za smještaj rukovodećih državnih službenika pod uslovima iz člana 23. Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plate ("Službene novine Federacija BiH", br. 34/04, 56/04, 68/05 i 33/06), u visini 300,00 KM mjesečno, i na ime troškova odvojenog života 50% od prosječne mjesečne plate ostvarene u Federaciji, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku
Naknada za smještaj rukovodilaca federalnog organa izvršne vlasti (premijera, zamjenika premijera i ministara Vlade Federacije BiH), pod uslovima iz čl. 27. i 28. Uredbe iz prethodne tačke, u visini od 500 KM mjesečno, i na ime troškova odvojenog života 70% od prosječne mjesečne plate ostvarene u Federaciji, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku
Naknada za rad na terenu (terenski dodatak) pod uslovom da se rad obavlja van mjesta zaposlenja i da traje duže od 20 dana neprekidno, i to:
20% od iznosa propisane dnevnice, ako su na terenu obezbjeđeni smještaj i ishrana od strane poslodavca
do visine propisane dnevnice ako je na terenu obezbeđen samo smještaj
do 70% iznosa propisane dnevnice, ako je na terenu obezbjeđena samo ishrana
Regres za godišnji odmor u visini prosječne neto plate u Federaciji u posljednja tri mjeseca prije isplate ili u visini 70% plate zaposlenika utvrđene rješenjem o plati, isplaćene u posljednja tri mjeseca
Otpremnina prilikom odlaska u penziju u visini šest neto plata zaposlenika koje su mu isplaćene u prethodnih šest mjeseci ili šest prosječnih neto plata u Federaciji prema posljednjem statističkom podatku, ako je to povoljnije za zaposlenika
Otpremnina u slučaju otkaza ugovora o radu, shodno članu 10. stav (4), tačka 6) Zakona, ne podliježe obavezi plaćanja poreza na dohodak ukoliko je isplaćena zaposleniku do iznosa koji čini 70% prosječne mjesečne plaće u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca - isplatioca otpremnine,
Naknade troškova liječenja teško obolelih zaposlenika i članova njegove uže porodice, shodno članu 24. stav (5) Zakona o porezu na dohodak, u visini stvarnih troškova prema dokumentaciji
Naknada troškova sahrane u slučaju smrti zaposlenika ili članova njegove uže porodice, kao i smrti penzionisanog zaposlenika, u visini stvarnih troškova sahrane, a najviše četiri prosječne mjesečne plaće isplaćene u Federaciji za prethodna četiri mjeseca prije donošenja rješenja o isplati naknade.
Jubilarne nagrade za navršeni određeni broj godina neprekidnog radnog staža zaposlenika kod istog poslodavca (Osnovica za utvrđivanje visine jubilarne nagrade je prosječna plata ostvarena u Federaciji BiH u prethodna tri mjeseca, u momentu isplate iste, a prema posljednjem statističkom podatku)
za navršenih pet godina … 0,5 prosječne mjesečne neto plate
za navršenih deset godina … 1 prosječne mjesečne neto plate
za navršenih petnaest godina ... 1,25 prosječne mjesečne neto plate
za navršenih dvadeset godina ... 1,50 prosječne mjesečne neto plate
za navršenih dvadesetpet godina ... 1,75 prosječne mjesečne neto plate
za navršenih trideset godina … 2 prosječne mjesečne neto plate
za navršenih tridesetpet godina … 2,50 prosječne mjesečne neto plate
Pokloni, shodno članu 10. stav (4) tačka 5. Zakona, koje poslodavci daju zaposleniku u novcu stvarima, uslugama ili pravima, povodom državnih i vjerskih praznika i/ili jubileja firme i sl., ne podliježu obračunavanju i plaćanju poreza na dohodak ako njihova ukupna vrijednost na godišnjem nivou nije veća od vrijednosti koja je jednaka iznosu 30% prosječne mjesečne plaće koju objavljuje Federalni zavod za statistiku za mjesec kada se daje poklon

 

Ako primanje koja se isplaćuju zapolenicima prelaze gore navedene iznose koji se ne oporezuju, razlika se smatra prihodom od nesamostalnog rada (član 10. Zakona) i poliježu obračunu i plaćanju poreza i doprinosaPrihodima od nesamostalne djelatnosti ne smatraju se koristi

Prihodima od nesamostalne djelatnosti ne smatraju se koristima koje poslodavac daje zaposleniku, a koje su u interesu obavljanja djelatnosti i to:
- posebna radna odjeća sa znakom poslodavca,
- posebni ljekarski pregledi po osnovu posebnih propisa,
- sistematski kontrolni ljekarski pregledi za sve zaposlene,Prihodi koji se ne smatraju dohotkom

Prihodi koji se, u smislu Zakona o porezu na dohodak, ne smatraju dohotkom su:
- prihodi na osnovu učešća u raspodjeli dobiti privrednih društava (dividende ili udjeli),
- penzija rezidenta, bilo da je stečena u inozemstvu ili u Bosni i Hercegovini,
- pomoći i druga primanja ostvarena na osnovu posebnih propisa o pravima ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata, osim plaće,
- socijalne pomoći, primanja odnosno donacije koje fizička lica ostvaruju po osnovu darovanja pravnih i fizičkih lica za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavka lijekova i ortopedskih pomagala), koja nisu plaćena osnovnim, dopunskim ili privatnim zdravstvenim osiguranjem,
- dječiji dodatak i novčana sredstava za opremu novorođenčeta,
- nasljedstva i pokloni na koje se porez plaća prema drugim federalnim ili kantonalnim propisima,
- prihodi od prodaje imovine koja je korištena u lične svrhe,
- nadoknada štete u slučaju elementarnih nepogoda,
- osiguranje ili druga naknada štete načinjene na imovini u iznosu koji je upotrijebljen za zamjenu ili popravku oštečene imovine,
- osvojene, odnosno dobijene nagrade u novcu, stvarima i/ili pravima za pokazano znanje u kvizovima i drugim sličnim takmičenjima,
- prihodi zaposlenika na osnovu naknada, pomoći i/ili nagrada isplaćeni od poslodavca za jedan porezni period najviše do iznosa utvrđenog Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak,
- nagrade za izuzetna dostignuća u oblasti obrazovanja, kulture, nauke i dr. koje dodjeljuju organi vlasti povodom obilježavanja značajnih datuma.Prihodi na koje se ne placa porez na dohodak

Porez na dohodak ne plaća se na:
- prihode na osnovu naknada za vrijeme nezaposlenosti i spriječenosti za rad koji su isplaćeni na teret vanbudžetskog fonda,
- prihode invalidnih lica koja su zaposlena u privrednom društvu, ustanovi ili radionici za radno i profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju invalida,
- prihode na osnovu naknada za tjelesna oštećenja, umanjenu radnu sposobnost i naknada za pretrpljenu neimovinsku štetu,
- prihode na osnovu naknada šteta zaposlenicima po osnovu posljedica nesreće na radu,
- prihode na osnovu nagrada članovima Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i nagrada za tehničko-tehnološke inovacije,
- naknade osuđenim licima za vrijeme odsluženja kazne u odgojno-popravnim, odnosno kazneno-popravnim ustanovama,
- prihode na osnovu stipendija učenika i studenata na redovnom školovanju, a najviše do iznosa od 75% prosječne neto plaće po zaposlenom u Federaciji, prema posljednjem objavljenom podatku nadležnog organa za statistiku,
- prihode koje ostvare učenici i studenti putem učeničkih i studentskih zadruga u toku jedne kalendarske godine do iznosa od četiri prosječne mjesečne plaće zaposlenih u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku,
- nagrade učenicima i studentima osvojene na takmičenjima u okviru obrazovnog sistema i organiziranim školskim i visokoškolskim takmičenjima, do visine dvije prosječne neto plaće po zaposlenom u Federaciji, prema posljednjem objavljenom podatku nadležnog organa za statistiku,
- dobici ostvareni učešćem u nagradnim igrama koje organiziraju privredna društva u propagandne svrhe, a koji se isključivo odnose na proizvod ili paket proizvoda iz vlastitog proizvodnog asortimana, ukoliko tržišna vrijednost takvog dobitka nije veća od 1.000,00 KM,
- naknade plaća isplaćenih licima za vrijeme trajanja prekida posla za koji zaposlenik nije kriv,
- prihode na osnovu kamate na štednju u bankama, štedionicama i štedno-kreditnim zadrugama, bankovnim računima (žiroračun, devizni računi i dr.) i kamate na državne obveznice.Prihodi koji ne ulaze u dohodak od nesamostalne djelatnosti

Prihodi koji ne ulaze u dohodak od nesamostalne djelatnosti i koji ne podliježu oporezivanju su:
- pomoć za gubitke nastale kao posljedica elementarnih nepogoda i pomoći po osnovu ozljeda i bolesti koje isplaćuje poslodavac zaposleniku ili članu njegove porodice do visine utvrđene posebnim propisima,
- hrana koju poslodavac osigurava zaposlenicima u svojim prostorijama do vrijednosti naknade za topli obrok utvrđene posebnim propisima,
- smještaj koji poslodavac osigurava zaposleniku na mjestu gdje se obavlja djelatnost, ako je neophodno korištenje smještaja za zaposlenika s ciljem obavljanja radnog zadatka,
- smještaj i plaćanje troškova smještaja osiguranog za javne dužnosnike zaposlene u diplomatskim i konzularnim predstavništvima u inozemstvu i druge naknade isplaćene do visine utvrđene posebnim propisima,
- poklon(i) koje poslodavci daju zaposleniku jedanput ili više puta u toku poreznog perioda povodom državnih i/ili vjerskih praznika ili jubileja firme, čija ukupna vrijednost nije viša od 30% prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku nadležnog organa za statistiku,
- otpremnine u slučaju otkaza ugovora o radu u skladu sa članom 100. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 43/99, 32/00 i 29/03) i Općim kolektivnim ugovorom.0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
Telefon: +387 (33) 981 379
eFax: +387 (33) 922 483
Mobitel: +387 (62) 793 350

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo