IZRAČUN BRUTO PLATE 1
Poznata plaća POSLIJE poreza (isplata radniku) *
Koeficijent ličnog odbita *
Poznata plaća PRIJE poreza (neto plaća)
Bruto plaća
 
IZRAČUN BRUTO PLATE 2
Poznata plaća PRIJE poreza (neto plaća) *
Koeficijent ličnog odbita *
Poznata plaća POSLIJE poreza (isplata radniku)
Bruto plaća
 
Koficijent ličnog odbitka = Iznos koeficijenta sa porezne kartice koji se množi sa 300.00 KM
Struktura plaće
1) Iznos plaće na ruke (iznos koji se uplaćuje radniku)