IZRAČUN NETO PLAĆE - poznata Neto primanje
Neto primanje/plaća POSLIJE poreza *
Ugovoreni iznos koji će biti isplaćen radniku
 
Koeficijent ličnog odbita *
Iznos ličnog odbitka
Iznos koeficijenta sa porezne kartice koji se množi sa 300.00 KM
Neto plaća 
Neto paća = iznos bruto plaće - doprinosi iz plaće - porez na dohodak
Porez na dohodak/plaću 10%
Porez na dohodak ne može biti negativan tj. manji od 0.00
Bruto plaća
Neto primanje/plaća poslije poreza = Neto plata - porez na dohoda