Izracun Otpremnine                      
Zadnje tri isplaćene place radnika      
Prosječno isplaćena      
Zadnje tri FBiH prosjećne  xxx   xxx   
Datum zaposlenja
mjesec/dan/godina  
Datum prestana radnog odnosa
mjesec/dan/godina  
Godina za isplatu  
 
Član 111. stav 2. Zakona o Radu MIN Otpremnina iz stava 1. ovog člana utvrđuje se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Otpremnina se ne može utvrditi u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće isplaćene radniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Otkaz ugovora o radu ZOR čl. 111
Član 111. stav 3. Zakona o Radu MAX Otpremnina iz stava 2. ovog člana ne može biti veća od šest prosječnih mjesečnih plaća isplaćenih radniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu
Član 14. stav 1. tačka 3. pod f) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak MAX Otpremnina prilikom odlaska u penziju u visini šest neto plaća zaposlenika koje su mu isplaćene u prethodnih šest mjeseci ili šest prosječnih neto plaća u Federaciji prema posljednjem statističkom podatku, ako je to povoljnije za zaposlenika,
Član 14. stav 1. tačka 3. pod g) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak MAX Otpremnina u slučaju otkaza ugovora o radu, shodno članu 10. stav (4), tačka 6) Zakona, ne podliježe obavezi plaćanja poreza na dohodak ukoliko je isplaćena zaposleniku do iznosa koji čini 70% prosječne mjesečne plaće u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca - isplatioca otpremnine,
 
Otrpmnina MIN i MAX  
Minimanlna otpremnina OTKAZ I PENZIJA  
Maksimalna otpremnina OTKAZ  
Maksimalna otpremnina PENZIJA