OBRAČUN UGOVORA O AUTORSKOM HONORARU - poznat iznos za isplatu  
1 Neto iznos naknde *
2 Bruto iznos UOD (rb.1/0,9048)  
3 Priznati troskovi 30%  
4 Bruto nakndana umanjena za troskove - iznos dohodka  
5 Doprinos za zdravstveno 4%  
6 Osnovica za porez  
7 Iznos porez 10%  
8 Naknada po odbitku zdravstva i poreza  
9 Priznati troskovi  
10 Naknada za isplatu  
11 PIO 6%  
12 Zaštita od prirodnih nepogoda  
13 Opšta vodna naknada  
14 Ukupni troškovi - od toga  
15 Isplata izvršiocu  
16  
  Napomena: Zbog zaokruzenja moguća je razlika u feninzima između rb. 1 i 10   
       
Uplatnice  
1 Neto iznos naknde  
2 Zdravstvo 89,80% kantona  
3 Zdravstvo 10,20% federacije  
4 Iznos porez 10%  
5 PIO 6%  
6 Zaštita od prirodnih nepogoda  
7 Opšta vodna naknada