Najviše porezno dopustive stope Amortizacije za Privredna društva (d.d., d.o.o., d.n.o.) od 01.01.2016.godine

Najviše stope amortizacije iz člana 19. Zakona o porezu na dobit, koje se priznaju kao porezno dopustiv rashod, po grupama su:

a) građevinski objekti 5,0%
b)  ceste, komunalni objekti, željeznica 10,0%
c)  oprema, vozila, postrojenja  15,0%
d)  oprema za vodoprivredne, vodovodne i kanalizacijske sisteme 15,0%
e)  hardver i softver i oprema za zaštitu okoliša 33,3%
f)  višegodišnji zasadi 15,0%
g)  osnovna stada 40,0%
h) nematerijalna imovina 20,0%Najviše porezno dopustive stope Amortizacije za Samostalne djelatnosti - Obrte

Najviše stope amortizacije iz člana 16. Zakona o porezu na dohodak i člana 35. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak, koje se priznaju kao porezno dopustiv rashod, po grupama su:

1. Građevine   10,0%
  izuzev:
   
  1.1. Upravne, administrativne, uredske i ostale zgrade za obavljanje uslužnih djelatnosti 3,0%  
  1.2. Stambene zgrade, hoteli, restorani 5,0%  
  1.3. Ceste, komunalni objekti, gornji stroj željezničkih pruga 14,3%  
2. Oprema, vozila, mehanizacija   20,0%
  izuzev:
   
  2.1. Oprema za vodoprivredu, vodovod i kanalizaciju 14,3%
 
  2.2. Računari i oprema za zaštitu okoliša 33,3%
 
3.
Višegodišnji zasadi   14,3%
4.
Osnovna stada   40,0%
5.
Nematerijalna stalna sredstva   20,0%Najviše porezno dopustive stope Amortizacije za Privredna društva (d.d., d.o.o., d.n.o.) do 31.12.2015.godine

Najviše stope amortizacije iz člana18. Zakona o porezu na dobit i člana 15. Pravilnika o primjeni zakona o poerzu na dobit, koje se priznaju kao porezno dopustiv rashod, po grupama su:

1. Građevine   10,0%
  izuzev:
   
  1.1. Upravne, administrativne, uredske i ostale zgrade za obavljanje uslužnih djelatnosti 3,0%  
  1.2. Stambene zgrade, hoteli, restorani 5,0%  
  1.3. Ceste, komunalni objekti, gornji stroj željezničkih pruga 14,3%  
2. Oprema, vozila, mehanizacija   20,0%
  izuzev:
   
  2.1. Oprema za vodoprivredu, vodovod i kanalizaciju 14,3%
 
  2.2. Računari i oprema za zaštitu okoliša 33,3%
 
3.
Višegodišnji zasadi   14,3%
4.
Osnovna stada   40,0%
5.
Nematerijalna stalna sredstva   20,0%


0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo