2020

Broj radnih dana uključujući praznike

Mjesečni broj sati uključujući praznik

Januar/Siječanj

23

184

Februar/Veljača

20

160

Mart/Ožujak

22

176

April/Travanj

22

176

Maj/Svibanj

21

168

Juni/Lipanj

22

176

Juli/Srpanj

23

184

August/Kolovoz

21

168

Septembar/Rujan

22

176

Oktobar/Listopad

22

176

Novembar/Studeni

21

168

Decembar/Prosinac

23

184

UKUPNO

262

2096
Praznici u Federaciji Bosne i Hercegovine

Zakonom o praznicima (“Službeni list R BiH”, broj 2/92 i 13/94) koji je preuzet i koji se u skladu sa Ustavom Federacije BiH primjenjuje kao federalni zakon, određeno je da su međunarodni praznici koji se slave u Federaciji Bosni i Hercegovini Nova Godina, Prvi svibanj / maj i Dan pobjede nad fašizmom.

Prema Zakonu Nova godina se slavi 1. i 2. siječanj / januar


Prvi svibanj / maj - Praznik rada se slavi 1. i 2. svibanj / maj
Ako jedan od dana u koje se slavi Nova Godina i Prvi svibanj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

Deveti svibanj / maj – Dan pobjede nad fašizmom se proslavlja radno.

Zakonom o proglašenju 1. ožujka / marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list R BiH”, broj 9/95), određeno je da je 1. ožujak /mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine praznik i na taj dan državni organi, poduzeća i druga pravna lica ne rade.

Zakonom o proglašenju 25. studenog / novembra Danom državnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list R BiH”, broj 9/95), određeno je da je 25. studeni / novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine i da na taj dan državni organi, poduzeća i druga pravna lica ne rade.

U smislu gore iznesenog, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine – 1. ožujak / mart i dan državnosti Bosne i Hercegovine – 25. studeni / naovembar, se slave samo jedan dan i to na dan samog praznika.

Pored praznika koji se u Federaciji Bosne i Hercegovine proslavljaju kao državni praznici, Zakonom o radu (“Službene novine Federacije BiH”,broj 43/99, 32/00 i 29/03) utvrđeno je pravo zaposlenika da odsustvuje sa posla četiri radna dana tijekom jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće - kao plaćeno odsustvo, a dva dana kao neplaćeno odsustvo.


Izvor: Federalno ministarstvo rada i socijalne politikePRAZNICI U 2020.GODINI

Državni praznici
1. i 2. Januar/Sječanj - Nova godina
1. Mart/Ožujak - Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine
1. i 2 Maj/Svibanj - Praznik rada
25. Novembar/Studeni - Dan državnosti Bosne i Hercegovine


Vjerski praznici

Islamski

07. Maj - Dan džamija
24. Maj - Ramazanki bajram
25. Maj- Dan šehida
11. Juli - Dan sjećanja na genocid u Srebrenici
31. Juli - Kurban bajram
20. August - Nova hidžretska 1442.godina

Katolički
01. Siječanj – Nova godina
12. Travanj– Uskrs
31. Svibanj - Duhovi
15. Lipanj - Tjelovo
15. Kolovoz - Velika gospa
08. Rujan - Mala gospa
01./02. Studeni - Svi sveti
25. Prosinac - Božić

Jevrejski
10. Mart/Ožujak - Purim
09. April/Travanj - Pesah (8 dana)
21. April/Travanj - Jom Ašoa
29. Maj/Svibanj - Šavuot
19. Septembar/Rujan - Roš hašana - Nova godina 5781
28. Septembar/Rujan
 - Jom kipur
03. Oktobar/Listopad
 - Sukot
11. Decembar/Prosinac - Hanuka (8 dana)

Pravoslavni
07. Janaur - Božić
14. Januar - Nova godina
19. April - Vaskrs
06. Maj - Đurđevdan
28. Juni - Vidovdan
02. August - Ilindan
28. August - Velika gospojina
21. Septembar - Mala gospojina
2019

Broj radnih dana uključujući praznike

Mjesečni broj sati uključujući praznik

Januar/Siječanj

23

184

Februar/Veljača

20

160

Mart/Ožujak

21

168

April/Travanj

22

176

Maj/Svibanj

23

184

Juni/Lipanj

20

160

Juli/Srpanj

23

184

August/Kolovoz

22

176

Septembar/Rujan

21

168

Oktobar/Listopad

23

184

Novembar/Studeni

21

168

Decembar/Prosinac

22

176

UKUPNO

261

2081
Praznici u Federaciji Bosne i Hercegovine

Zakonom o praznicima (“Službeni list R BiH”, broj 2/92 i 13/94) koji je preuzet i koji se u skladu sa Ustavom Federacije BiH primjenjuje kao federalni zakon, određeno je da su međunarodni praznici koji se slave u Federaciji Bosni i Hercegovini Nova Godina, Prvi svibanj / maj i Dan pobjede nad fašizmom.

Prema Zakonu Nova godina se slavi 1. i 2. siječanj / januar


Prvi svibanj / maj - Praznik rada se slavi 1. i 2. svibanj / maj
Ako jedan od dana u koje se slavi Nova Godina i Prvi svibanj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

Deveti svibanj / maj – Dan pobjede nad fašizmom se proslavlja radno.

Zakonom o proglašenju 1. ožujka / marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list R BiH”, broj 9/95), određeno je da je 1. ožujak /mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine praznik i na taj dan državni organi, poduzeća i druga pravna lica ne rade.

Zakonom o proglašenju 25. studenog / novembra Danom državnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list R BiH”, broj 9/95), određeno je da je 25. studeni / novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine i da na taj dan državni organi, poduzeća i druga pravna lica ne rade.

U smislu gore iznesenog, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine – 1. ožujak / mart i dan državnosti Bosne i Hercegovine – 25. studeni / naovembar, se slave samo jedan dan i to na dan samog praznika.

Pored praznika koji se u Federaciji Bosne i Hercegovine proslavljaju kao državni praznici, Zakonom o radu (“Službene novine Federacije BiH”,broj 43/99, 32/00 i 29/03) utvrđeno je pravo zaposlenika da odsustvuje sa posla četiri radna dana tijekom jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće - kao plaćeno odsustvo, a dva dana kao neplaćeno odsustvo.


Izvor: Federalno ministarstvo rada i socijalne politikePRAZNICI U 2019.GODINI

Državni praznici
1. i 2. Januar/Sječanj - Nova godina
1. Mart/Ožujak - Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine
1. i 2 Maj/Svibanj - Praznik rada
25. Novembar/Studeni - Dan državnosti Bosne i Hercegovine


Vjerski praznici

Islamski

07. Maj - Dan džamija
04. Juni - Ramazanki bajram
05. Juni- Dan šehida
11. Juli - Dan sjećanja na genocid u Srebrenici
11. August - Kurban bajram
31. August - Nova hidžretska 1441.godina

Katolički
01. Siječanj – Nova godina
21. Travanj– Uskrs
09. Lipanj - Duhovi
20. Lipanj - Tjelovo
15. Kolovoz - Velika gospa
08. Rujan - Mala gospa
01./02. Studeni - Svi sveti
25. Prosinac - Božić

Jevrejski
21. Mart/Ožujak - Purim
20. April/Travanj - Pesah (8 dana)
02. Maj/Svibanj - Jom Ašoa
09. Juni/Lipanj - Šavuot
30. Septembar/Rujan - Roš hašana - Nova godina 5780
09. Oktobar/Listopad
 - Jom kipur
14. Oktobar/Listopad
 - Sukot
23. Decembar/Prosinac - Hanuka (8 dana)

Pravoslavni
07. Janaur - Božić
14. Januar - Nova godina
28. April - Vaskrs
06. Maj - Đurđevdan
28. Juni - Vidovdan
02. August - Ilindan
28. August - Velika gospojina
21. Septembar - Mala gospojina2018

Broj radnih dana uključujući praznike

Mjesečni broj sati uključujući praznik

Januar/Siječanj

23

184

Februar/Veljača

20

160

Mart/Ožujak

22

176

April/Travanj

21

168

Maj/Svibanj

23

184

Juni/Lipanj

21

168

Juli/Srpanj

22

176

August/Kolovoz

23

184

Septembar/Rujan

20

160

Oktobar/Listopad

23

184

Novembar/Studeni

22

176

Decembar/Prosinac

21

168

UKUPNO

261

2088
Praznici u Federaciji Bosne i Hercegovine

Zakonom o praznicima (“Službeni list R BiH”, broj 2/92 i 13/94) koji je preuzet i koji se u skladu sa Ustavom Federacije BiH primjenjuje kao federalni zakon, određeno je da su međunarodni praznici koji se slave u Federaciji Bosni i Hercegovini Nova Godina, Prvi svibanj / maj i Dan pobjede nad fašizmom.

Prema Zakonu Nova godina se slavi 1. i 2. siječanj / januar


Prvi svibanj / maj - Praznik rada se slavi 1. i 2. svibanj / maj
Ako jedan od dana u koje se slavi Nova Godina i Prvi svibanj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

Deveti svibanj / maj – Dan pobjede nad fašizmom se proslavlja radno.

Zakonom o proglašenju 1. ožujka / marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list R BiH”, broj 9/95), određeno je da je 1. ožujak /mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine praznik i na taj dan državni organi, poduzeća i druga pravna lica ne rade.

Zakonom o proglašenju 25. studenog / novembra Danom državnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list R BiH”, broj 9/95), određeno je da je 25. studeni / novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine i da na taj dan državni organi, poduzeća i druga pravna lica ne rade.

U smislu gore iznesenog, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine – 1. ožujak / mart i dan državnosti Bosne i Hercegovine – 25. studeni / naovembar, se slave samo jedan dan i to na dan samog praznika.

Pored praznika koji se u Federaciji Bosne i Hercegovine proslavljaju kao državni praznici, Zakonom o radu (“Službene novine Federacije BiH”,broj 43/99, 32/00 i 29/03) utvrđeno je pravo zaposlenika da odsustvuje sa posla četiri radna dana tijekom jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće - kao plaćeno odsustvo, a dva dana kao neplaćeno odsustvo.


Izvor: Federalno ministarstvo rada i socijalne politikePRAZNICI U 2018.GODINI

Državni praznici
1. i 2. Januar/Sječanj - Nova godina
1. Mart/Ožujak - Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine
1. i 2 Maj/Svibanj - Praznik rada
25. Novembar/Studeni - Dan državnosti Bosne i Hercegovine


Vjerski praznici

Islamski

07. Maj - Dan džamija
14. Juni - Ramazanki bajram
15. Juni- Dan šehida
11. Juli - Dan sjećanja na genocid u Srebrenici
21. August - Kurban bajram
11. Septembar - Nova hidžretska 1440.godina

Katolički
01. Siječanj – Nova godina
01. Travanj– Uskrs
20. Svibanj - Duhovi
31. Svibanj- Tjelovo
15. Kolovoz - Velika gospa
08. Rujan - Mala gospa
01./02. Studeni - Svi sveti
25. Prosinac - Božić

Jevrejski
01. Mart/Ožujak - Purim
31. Mart/Ožujak - Pesah (8 dana)
12. April/Travanj - Jom Ašoa
20. Maj/Svibanj - Šavuot
10. Septembar/Rujan - Roš hašana - Nova godina 5779
19. Septembar/Rujan
 - Jom kipur
24. Septembar/Rujan
 - Sukot
03. Decembar/Prosinac - Hanuka (8 dana)

Pravoslavni
07. Janaur - Božić
14. Januar - Nova godina 2014.
08. April - Vaskrs
06. Maj - Đurđevdan
28. Juni - Vidovdan
02. August - Ilindan
28. August - Velika gospojina
21. Septembar - Mala gospojina2017

Broj radnih dana uključujući praznike

Mjesečni broj sati uključujući praznik

Januar/Siječanj

22

176

Februar/Veljača

20

160

Mart/Ožujak

23

184

April/Travanj

20

160

Maj/Svibanj

23

184

Juni/Lipanj

22

176

Juli/Srpanj

21

168

August/Kolovoz

23

184

Septembar/Rujan

21

168

Oktobar/Listopad

22

176

Novembar/Studeni

22

176

Decembar/Prosinac

21

168

UKUPNO

260

2080
Praznici u Federaciji Bosne i Hercegovine

Zakonom o praznicima (“Službeni list R BiH”, broj 2/92 i 13/94) koji je preuzet i koji se u skladu sa Ustavom Federacije BiH primjenjuje kao federalni zakon, određeno je da su međunarodni praznici koji se slave u Federaciji Bosni i Hercegovini Nova Godina, Prvi svibanj / maj i Dan pobjede nad fašizmom.

Prema Zakonu Nova godina se slavi 1. i 2. siječanj / januar


Prvi svibanj / maj - Praznik rada se slavi 1. i 2. svibanj / maj
Ako jedan od dana u koje se slavi Nova Godina i Prvi svibanj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

Deveti svibanj / maj – Dan pobjede nad fašizmom se proslavlja radno.

Zakonom o proglašenju 1. ožujka / marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list R BiH”, broj 9/95), određeno je da je 1. ožujak /mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine praznik i na taj dan državni organi, poduzeća i druga pravna lica ne rade.

Zakonom o proglašenju 25. studenog / novembra Danom državnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list R BiH”, broj 9/95), određeno je da je 25. studeni / novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine i da na taj dan državni organi, poduzeća i druga pravna lica ne rade.

U smislu gore iznesenog, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine – 1. ožujak / mart i dan državnosti Bosne i Hercegovine – 25. studeni / naovembar, se slave samo jedan dan i to na dan samog praznika.

Pored praznika koji se u Federaciji Bosne i Hercegovine proslavljaju kao državni praznici, Zakonom o radu (“Službene novine Federacije BiH”,broj 43/99, 32/00 i 29/03) utvrđeno je pravo zaposlenika da odsustvuje sa posla četiri radna dana tijekom jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće - kao plaćeno odsustvo, a dva dana kao neplaćeno odsustvo.


Izvor: Federalno ministarstvo rada i socijalne politikePRAZNICI U 2017.GODINI

Državni praznici
1. i 2. Januar/Sječanj - Nova godina
1. Mart/Ožujak - Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine
1. i 2 Maj/Svibanj - Praznik rada
25. Novembar/Studeni - Dan državnosti Bosne i Hercegovine


Vjerski praznici

Islamski

07. Maj - Dan džamija
25. Juni - Ramazanki bajram
26. Juni- Dan šehida
11. Juli - Dan sjećanja na genocid u Srebrenici
01. Septembar - Kurban bajram
21. Septembar - Nova hidžretska 1439.godina

Katolički
01. Siječanj – Nova godina
16. Travanj– Uskrs
04. Lipanj - Duhovi
15. Lipanj - Tjelovo
15. Kolovoz - Velika gospa
08. Rujan - Mala gospa
01./02. Studeni - Svi sveti
25. Prosinac - Božić

Jevrejski
12. Mart/Ožujak - Purim
11. April/Travanj - Pesah (8 dana)
24. April/Travanj - Jom Ašoa
31. Maj/Svibanj - Šavuot
21. Septembar/Rujan - Roš hašana - Nova godina
30. Septembar/Rujan
 - Jom kipur
05. Oktobar/Listopad
 - Sukot
13. Decembar/Prosinac - Hanuka (8 dana)

Pravoslavni
07. Janaur - Božić
14. Januar - Nova godina 2014.
16. April - Vaskrs
06. Maj - Đurđevdan
28. Juni - Vidovdan
02. August - Ilindan
28. August - Velika gospojina
21. Septembar - Mala gospojina2016

Broj radnih dana uključujući praznike

Mjesečni broj sati uključujući praznik

Januar/Siječanj

21

168

Februar/Veljača

21

168

Mart/Ožujak

23

184

April/Travanj

21

168

Maj/Svibanj

22

176

Juni/Lipanj

22

176

Juli/Srpanj

21

168

August/Kolovoz

23

184

Septembar/Rujan

22

176

Oktobar/Listopad

21

168

Novembar/Studeni

22

176

Decembar/Prosinac

22

176

UKUPNO

261

2088
Praznici u Federaciji Bosne i Hercegovine

Zakonom o praznicima (“Službeni list R BiH”, broj 2/92 i 13/94) koji je preuzet i koji se u skladu sa Ustavom Federacije BiH primjenjuje kao federalni zakon, određeno je da su međunarodni praznici koji se slave u Federaciji Bosni i Hercegovini Nova Godina, Prvi svibanj / maj i Dan pobjede nad fašizmom.

Prema Zakonu Nova godina se slavi 1. i 2. siječanj / januar


Prvi svibanj / maj - Praznik rada se slavi 1. i 2. svibanj / maj
Ako jedan od dana u koje se slavi Nova Godina i Prvi svibanj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

Deveti svibanj / maj – Dan pobjede nad fašizmom se proslavlja radno.

Zakonom o proglašenju 1. ožujka / marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list R BiH”, broj 9/95), određeno je da je 1. ožujak /mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine praznik i na taj dan državni organi, poduzeća i druga pravna lica ne rade.

Zakonom o proglašenju 25. studenog / novembra Danom državnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list R BiH”, broj 9/95), određeno je da je 25. studeni / novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine i da na taj dan državni organi, poduzeća i druga pravna lica ne rade.

U smislu gore iznesenog, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine – 1. ožujak / mart i dan državnosti Bosne i Hercegovine – 25. studeni / naovembar, se slave samo jedan dan i to na dan samog praznika.

Pored praznika koji se u Federaciji Bosne i Hercegovine proslavljaju kao državni praznici, Zakonom o radu (“Službene novine Federacije BiH”,broj 43/99, 32/00 i 29/03) utvrđeno je pravo zaposlenika da odsustvuje sa posla četiri radna dana tijekom jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće - kao plaćeno odsustvo, a dva dana kao neplaćeno odsustvo.


Izvor: Federalno ministarstvo rada i socijalne politikePRAZNICI U 2016.GODINI

Državni praznici
1. i 2. Januar/Sječanj - Nova godina
1. Mart/Ožujak - Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine
1. i 2 Maj/Svibanj - Praznik rada
25. Novembar/Studeni - Dan državnosti Bosne i Hercegovine


Vjerski praznici

Islamski

07. Maj - Dan džamija
05. Juli - Ramazanki bajram
06. Juli- Dan šehida
11. Juli - Dan sjećanja na genocid u Srebrenici
12. Septembar - Kurban bajram
02. Oktobar - Nova hidžretska godina

Katolički
01. Siječanj – Nova godina
27. Ožujak– Uskrs
15. Kolovoz – Velika gospa
08. Rujan – Mala gospa
01./02. Studeni – Svi sveti
25. Prosinac - Božić

Jevrejski
24. Mart/Ožujak - Purim
23. April/Travanj - Pesah (8 dana)
05. Maj/Svibanj- Jom Ašoa
12. Juni/Lipanj- Šavuot
03. Oktobar/Listopad - Roš hašana 5777. Nova godina
11. Oktobar/Listopad
 - Jom kipur
16. Oktobar/Listopad
 - Sukot
24. Decembar/Prosinac Hanuka (8 dana)

Pravoslavni
07. Janaur - Božić
14. Januar - Nova godina 2014.
01. Maj- Vaskrs
06. Juni - Đurđevdan
28. Juni - Vidovdan
02. August - Ilindan
28. August - Velika gospojina
21. Septembar - Mala gospojina2015

Broj radnih dana uključujući praznike

Mjesečni broj sati uključujući praznik

Januar/Siječanj

22

176

Februar/Veljača

20

160

Mart/Ožujak

22

176

April/Travanj

22

176

Maj/Svibanj

21

168

Juni/Lipanj

22

176

Juli/Srpanj

23

184

August/Kolovoz

21

168

Septembar/Rujan

22

176

Oktobar/Listopad

22

176

Novembar/Studeni

21

168

Decembar/Prosinac

23

184

UKUPNO

261

2088
Praznici u Federaciji Bosne i Hercegovine

Zakonom o praznicima (“Službeni list R BiH”, broj 2/92 i 13/94) koji je preuzet i koji se u skladu sa Ustavom Federacije BiH primjenjuje kao federalni zakon, određeno je da su međunarodni praznici koji se slave u Federaciji Bosni i Hercegovini Nova Godina, Prvi svibanj / maj i Dan pobjede nad fašizmom.

Prema Zakonu Nova godina se slavi 1. i 2. siječanj / januar


Prvi svibanj / maj - Praznik rada se slavi 1. i 2. svibanj / maj
Ako jedan od dana u koje se slavi Nova Godina i Prvi svibanj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

Deveti svibanj / maj – Dan pobjede nad fašizmom se proslavlja radno.

Zakonom o proglašenju 1. ožujka / marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list R BiH”, broj 9/95), određeno je da je 1. ožujak /mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine praznik i na taj dan državni organi, poduzeća i druga pravna lica ne rade.

Zakonom o proglašenju 25. studenog / novembra Danom državnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list R BiH”, broj 9/95), određeno je da je 25. studeni / novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine i da na taj dan državni organi, poduzeća i druga pravna lica ne rade.

U smislu gore iznesenog, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine – 1. ožujak / mart i dan državnosti Bosne i Hercegovine – 25. studeni / naovembar, se slave samo jedan dan i to na dan samog praznika.

Pored praznika koji se u Federaciji Bosne i Hercegovine proslavljaju kao državni praznici, Zakonom o radu (“Službene novine Federacije BiH”,broj 43/99, 32/00 i 29/03) utvrđeno je pravo zaposlenika da odsustvuje sa posla četiri radna dana tijekom jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće - kao plaćeno odsustvo, a dva dana kao neplaćeno odsustvo.


Izvor: Federalno ministarstvo rada i socijalne politikePRAZNICI U 2015.GODINI

Državni praznici
1. i 2. Januar/Sječanj - Nova godina
1. Mart/Ožujak - Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine
1. i 2 Maj/Svibanj - Praznik rada
25. Novembar/Studeni - Dan državnosti Bosne i Hercegovine


Vjerski praznici

Islamski

03. Januar - Rođenje Muhammeda, a.s.
07. Maj - Dan džamija
11. Juli - Dan sjećanja na genocid u Srebrenici
17. Juli - Ramazanki bajram
30. August - Dan šehida
24. Septembar - Kurban bajram
14. Oktobar - Nova hidžretska godina

Katolički
01. Siječanj – Nova godina
05. Travanj – Uskrs
15. Kolovoz – Velika gospa
08. Rujan – Mala gospa
01./02. Studeni – Svi sveti
25. Prosinac - Božić

Jevrejski
05. Mart/Ožujak - Purim
04.-11. April/Travanj - Pesah (8 dana)
16. April/Travanj - Jom Ašoa
25. Maj/Svibanj - Šavuot
14. Septembar/ Rujan - Roš hašana 5776. Nova godina
23.
Septembar/ Rujan - Jom kipur
28.
Septembar/ Rujan - Sukot
07.-14. Decembar/Prosinac Hanuka (8 dana)

Pravoslavni
07. Janaur - Božić
14. Januar - Nova godina 2014.
12. April - Vaskrs
06. Juni - Đurđevdan
28. Juni - Vidovdan
02. August - Ilindan
28. August - Velika gospojina
21. Septembar - Mala gospojina
2014

Broj radnih dana uključujući praznike

Mjesečni broj sati uključujući praznik

Januar/Siječanj

23

184

Februar/Veljača

20

160

Mart/Ožujak

21

168

April/Travanj

22

176

Maj/Svibanj

22

176

Juni/Lipanj

21

168

Juli/Srpanj

23

184

August/Kolovoz

21

168

Septembar/Rujan

22

176

Oktobar/Listopad

23

184

Novembar/Studeni

20

160

Decembar/Prosinac

23

184

UKUPNO

261

2088
Praznici u Federaciji Bosne i Hercegovine

Zakonom o praznicima (“Službeni list R BiH”, broj 2/92 i 13/94) koji je preuzet i koji se u skladu sa Ustavom Federacije BiH primjenjuje kao federalni zakon, određeno je da su međunarodni praznici koji se slave u Federaciji Bosni i Hercegovini Nova Godina, Prvi svibanj / maj i Dan pobjede nad fašizmom.

Prema Zakonu Nova godina se slavi 1. i 2. siječanj / januar


Prvi svibanj / maj - Praznik rada se slavi 1. i 2. svibanj / maj
Ako jedan od dana u koje se slavi Nova Godina i Prvi svibanj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

Deveti svibanj / maj – Dan pobjede nad fašizmom se proslavlja radno.

Zakonom o proglašenju 1. ožujka / marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list R BiH”, broj 9/95), određeno je da je 1. ožujak /mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine praznik i na taj dan državni organi, poduzeća i druga pravna lica ne rade.

Zakonom o proglašenju 25. studenog / novembra Danom državnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list R BiH”, broj 9/95), određeno je da je 25. studeni / novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine i da na taj dan državni organi, poduzeća i druga pravna lica ne rade.

U smislu gore iznesenog, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine – 1. ožujak / mart i dan državnosti Bosne i Hercegovine – 25. studeni / naovembar, se slave samo jedan dan i to na dan samog praznika.

Pored praznika koji se u Federaciji Bosne i Hercegovine proslavljaju kao državni praznici, Zakonom o radu (“Službene novine Federacije BiH”,broj 43/99, 32/00 i 29/03) utvrđeno je pravo zaposlenika da odsustvuje sa posla četiri radna dana tijekom jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće - kao plaćeno odsustvo, a dva dana kao neplaćeno odsustvo.


Izvor: Federalno ministarstvo rada i socijalne politikePRAZNICI U 2014.GODINI

Državni praznici
1. i 2. Januar/Sječanj - Nova godina
1. Mart/Ožujak - Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine
1. i 2 Maj/Svibanj - Praznik rada
25. Novembar/Studeni - Dan državnosti Bosne i Hercegovine


Vjerski praznici

Islamski

13. Januar - Rođenje Muhammeda, a.s.
07. Maj - Dan džamija
11. Juli - Dan sjećanja na genocid u Srebrenici
28. Juli - Ramazanki bajram
29. Juli - Dan šehida
04. Oktobar - Kurban bajram
25. Oktobar - Nova hidžretska godina

Katolički
01. Siječanj – Nova godina
20. Travanj – Uskrs
15. Kolovoz – Velika gospa
20. Rujan – Mala gospa
01. Studeni – Svi sveti
25. Prosinac - Božić

Jevrejski
16. Mart/Ožujak - Purim
15.-22. April/Travanj - Pesah (8 dana)
28. April/Travanj - Jom Ašoa
4. Juni/Lipanj - Šavuot
25. Septembar/ Rujan - Roš hašana 5775. Nova godina
04. Oktobar/Listopad - Jom kipur
09. Oktobar/Listopad - Sukot
17.-24. Decembar/Prosinac Hanuka (8 dana)

Pravoslavni
07. Janaur - Božić
14. Januar - Nova godina 2014.
20. April - Vaskrs
06. Maj - Đurđevdan
28. Juni - Vidovdan
02. August - Ilindan
28. August - Velika gospojina
21. Septembar - Mala gospojina

2013

Broj radnih dana uključujući praznike

Mjesečni broj sati uključujući praznik

Januar/Siječanj

23

184

Februar/Veljača

20

160

Mart/Ožujak

21

168

April/Travanj

22

176

Maj/Svibanj

23

184

Juni/Lipanj

20

160

Juli/Srpanj

23

184

Augut/Kolovoz

22

176

Septembar/Rujan

21

168

Oktobar/Listopad

23

184

Novembar/Studeni

21

168

Decembar/Prosinac

22

176

UKUPNO

261

2088
2012

Broj radnih dana uključujući praznike

Mjesečni broj sati uključujući praznik

Januar/Siječanj

22

176

Februar/Veljača

21

168

Mart/Ožujak

22

176

April/Travanj

21

168

Maj/Svibanj

23

184

Juni/Lipanj

21

168

Juli/Srpanj

22

176

Augut/Kolovoz

23

184

Septembar/Rujan

20

160

Oktobar/Listopad

23

184

Novembar/Studeni

22

176

Decembar/Prosinac

21

168

UKUPNO

261

2088
2011

Broj radnih dana uključujući praznike

Mjesečni broj sati uključujući praznik

Januar/Siječanj

21

168

Februar/Veljača

20

160

Mart/Ožujak

23

184

April/Travanj

21

168

Maj/Svibanj

22

176

Juni/Lipanj

22

176

Juli/Srpanj

21

168

Augut/Kolovoz

23

184

Septembar/Rujan

22

176

Oktobar/Listopad

21

168

Novembar/Studeni

22

176

Decembar/Prosinac

22

176

UKUPNO

260

2080
2010

Broj radnih dana uključujući praznike

Mjesečni broj sati uključujući praznik

Januar/Siječanj

21

168

Februar/Veljača

20

160

Mart/Ožujak

23

184

April/Travanj

22

176

Maj/Svibanj

21

168

Juni/Lipanj

22

176

Juli/Srpanj

22

176

Augut/Kolovoz

22

176

Septembar/Rujan

22

176

Oktobar/Listopad

21

168

Novembar/Studeni

22

176

Decembar/Prosinac

23

184

UKUPNO

261

2088
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo