2021

Broj radnih dana uključujući praznike

Mjesečni broj sati uključujući praznik

Januar/Siječanj

21

168

Februar/Veljača

20

160

Mart/Ožujak

23

184

April/Travanj

22

176

Maj/Svibanj

21

168

Juni/Lipanj

22

176

Juli/Srpanj

22

176

August/Kolovoz

22

176

Septembar/Rujan

22

176

Oktobar/Listopad

21

168

Novembar/Studeni

22

176

Decembar/Prosinac

23

184

UKUPNO

261

2088
Praznici u Federaciji Bosne i Hercegovine

Zakonom o praznicima (“Službeni list R BiH”, broj 2/92 i 13/94) koji je preuzet i koji se u skladu sa Ustavom Federacije BiH primjenjuje kao federalni zakon, određeno je da su međunarodni praznici koji se slave u Federaciji Bosni i Hercegovini Nova Godina, Prvi svibanj / maj i Dan pobjede nad fašizmom.

Prema Zakonu Nova godina se slavi 1. i 2. siječanj / januar


Prvi svibanj / maj - Praznik rada se slavi 1. i 2. svibanj / maj
Ako jedan od dana u koje se slavi Nova Godina i Prvi svibanj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

Deveti svibanj / maj – Dan pobjede nad fašizmom se proslavlja radno.

Zakonom o proglašenju 1. ožujka / marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list R BiH”, broj 9/95), određeno je da je 1. ožujak /mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine praznik i na taj dan državni organi, poduzeća i druga pravna lica ne rade.

Zakonom o proglašenju 25. studenog / novembra Danom državnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list R BiH”, broj 9/95), određeno je da je 25. studeni / novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine i da na taj dan državni organi, poduzeća i druga pravna lica ne rade.

U smislu gore iznesenog, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine – 1. ožujak / mart i dan državnosti Bosne i Hercegovine – 25. studeni / naovembar, se slave samo jedan dan i to na dan samog praznika.

Pored praznika koji se u Federaciji Bosne i Hercegovine proslavljaju kao državni praznici, Zakonom o radu (“Službene novine Federacije BiH”,broj 43/99, 32/00 i 29/03) utvrđeno je pravo zaposlenika da odsustvuje sa posla četiri radna dana tijekom jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće - kao plaćeno odsustvo, a dva dana kao neplaćeno odsustvo.


Izvor: Federalno ministarstvo rada i socijalne politikePRAZNICI U 2021.GODINI

Državni praznici
1. i 2. Januar/Sječanj - Nova godina
1. Mart/Ožujak - Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine
1. i 2 Maj/Svibanj - Praznik rada
25. Novembar/Studeni - Dan državnosti Bosne i Hercegovine


Vjerski praznici

Islamski

07. Maj - Dan džamija
13. Maj - Ramazanki bajram
14. Maj- Dan šehida
11. Juli - Dan sjećanja na genocid u Srebrenici
20. Juli - Kurban bajram
09. August - Nova hidžretska 1443.godina

Katolički
01. Siječanj – Nova godina
04. Travanj– Uskrs
25. Svibanj - Duhovi
03. Lipanj - Tjelovo
15. Kolovoz - Velika gospa
08. Rujan - Mala gospa
01./02. Studeni - Svi sveti
25. Prosinac - Božić

Jevrejski
26. Februar/Veljača - Purim
28. Mart/Ožujak - Pesah (8 dana)
08. April/Travanj - Jom Ašoa
17. Maj/Svibanj - Šavuot
07. Septembar/Rujan - Roš hašana - Nova godina 5782
16. Septembar/Rujan
 - Jom kipur
21. Septembar/Rujan
 - Sukot
29. Novembar/Studeni - Hanuka (8 dana)

Pravoslavni
07. Janaur - Božić
14. Januar - Nova godina
02. Maj- Vaskrs
06. Maj - Đurđevdan
28. Juni - Vidovdan
02. August - Ilindan
28. August - Velika gospojina
21. Septembar - Mala gospojina
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo