Knjigovodstvo

Knjigovodstvo se kao bazni dio računovodstva bavi razvrstavanjem, kontrolom i prikupljanjem podataka o poslovnim promjenama, njihovim unošenjem u poslovne knjige, uskladbom i čuvanjem istih.

Knjigovodstvo se kao bazni dio računovodstva bavi razvrstavanjem, kontrolom i prikupljanjem podataka o poslovnim promjenama, njihovim unošenjem u poslovne knjige, uskladbom i čuvanjem istih. Bitno je napomenuti da su knjigovodstvo i računovodstvo različit, ali usko povezan poslovni sustav koji je nezaobilazan u poslovanju obrta, tvrtke ili bilo koje druge pravne osobe. Osnovna obilježja koja ulaze u domenu knjigovodstva pod pojmom poslovnog događaja jest nastanak potvrđen pouzdanom pisanom ispravom, izraženost financijskom vrijednošću te dokaz da izaziva promjenu ekonomske stavke prema izvorima sredstava kao i poslovni rezultat.

Knjigovodstvom se bavi knjigovodstveni servis čija je evidencija zasnovana na kronološkom i sistematiziranom bilježenju podataka o poslovnim događajima, a koji se tiču stanja i izmjene stanja kapitala, obaveza, imovne, poslovnih rezultata te prihoda i rashoda. Ti se podaci pohranjuju u poslovne knjige koje unosi knjigovođa, a čija je zadaća i klijentima pružiti uvid u financijske tokove, njihove poslovne procese u svrhu pravovaljane podloge za upravljanje poslovanja.

Knjigovođe koji se bave financijskim knjigovodstvom sustavno izrađuju financijska izvješća, vode poslovne knjige i održavaju baze podataka u kompjutorskim sustavima pohrane i obrade podataka. Osim navedenog, klijent je u mogućnosti zatražiti knjigovodstvene usluge prema potrebi firme ili bilo koje pravne osobe odnosno računovodstvenog, materijalnog, fnancijskog ili pak dokumentacijskog knjigovođu. Kako bi se izbjegle pogreške pri unosu i obradi podataka od knjigovođe se očekuje odgovornost, sistematičnost, točnost i ažurnost.

S obzirom da se radi o poslovnim podacima o poslovanju, knjigovođa mora biti osoba od povjerenja koja poznaje zakonske propise o knjigovodstvenom poslovanju uz poznavanje poreznih propisa kao dio njegove usluge odnosno poreznog savjetovanja. Ukratko, osnovni su ciljevi knjigovodstva, odnosno njegov konačni proizvod - financijski izvještaji, od kojih su na kraju najvažniji bilanca stanja i izvještaj o dobitku ili gubitku.

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo