OBAVIJEST O PRESTANKU ORGANIZOVANJA SEMINARA ZA KONTINUIRANU PROFESIONALNU EDUKACIJIU CERTIFICIRANIH RAČUNOVOĐA I OVLAŠTENIH REVIZORA


Ovom prilikom želimo obavijestiti sve cijenjene polaznike naših seminara, da privremeno prestajemo sa organizovanjem seminara iz oblasti kontinuirane profesionalne edukacije za certificirane računovođe i ovlaštene revizore. 

Naša web stranica Vam je i dalje na raspolaganju, sa velikim brojem korisnih, informativnih i edukativnih sadržaja, a koji će se redovno ažurirati i proširivati.

Naša kompanija Vam je na raspolaganju za svaki oblik saradnje iz domena naše ekspertize.

Svim polaznicima seminara zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i nadamo se budućoj saradnji kroz drugačije oblike educiranja, savjetovanja, računovodstva i knjigovodstva. 

Budući planovi kompanije “Fin profi” usmjereni su na fokusirane in house edukacije, a u skladu sa potrebama naših trenutnih i budućih klijenata.


FIN PROFI d.o.o. Sarajevo
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo