Osnovice za obračun doprinosa 2021.godina

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21), federalni ministar finansija - federalni ministar financija objavljuje

OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2021. GODINU


1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu sa članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:
a) 1.609,00 KM - za slobodna zanimanja,
b) 951,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,
c) 424,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,
d) 424,00 KM - za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.

2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu sa članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:
a) 805,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,
b) 366,00 KM - za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,
c) 366,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,
d) 366,00 KM - za samostalnu djelatnost taxi prijevoza,
e) 424,00 KM - za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.

3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 424,00 KM.

4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2020. godine je 1.463,00 KM.

5. Ove osnovice će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 04-02-2-247/21 21. januara 2021. godine Sarajevo Ministrica Jelka Milićević, s. r.

Osnovice za obračun doprinosa 2020.godina

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18), federalni ministar finansija - federalni ministar financija objavljuje

OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2020. GODINU
1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu sa članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:
a) 1.560,00 KM - za slobodna zanimanja,
b) 922,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,
c) 411,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu.

2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu sa članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 780,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,
b) 355,00 KM - za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,
c) 355,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,
d) 355,00 KM - za samostalnu djelatnost taxi prijevoza
e) 411,00 KM - za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.

3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 411,00 KM.

4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2019. godine je 1.418 KM.

5. Ove osnovice će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 04-02-2-9617/19 04. decembra 2019. godine Sarajevo Ministrica Jelka Milićević, s. r.

Osnovice za obračun doprinosa 2019.godina.

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18), federalni ministar finansija - federalni ministar financija objavljuje


OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2019. GODINU

1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu sa članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:
a) 1.491,00 KM – za slobodna zanimanja,
b) 881,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,
c) 393,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu.

2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu sa članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:
a) 745,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,
b) 339,00 KM - za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,
c) 339,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,
d) 339,00 KM - za samostalnu djelatnost taxi prijevoza,
e) 393,00 KM - za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.

3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 393,00 KM.

4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2018. godine je 1.355,00 KM.

5. Ove osnovice će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 04-14-1-7665/18 30. novembra 2018. godine Sarajevo Ministrica Jelka Milićević, s. r.

Osnovice za obračun doprinosa 2018.godina

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15 i 104/16), federalni ministar finansija - federalni ministar financija objavljuje


OSNOVICE


ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2018. GODINU

1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu s članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 1.445,00 KM - za slobodna zanimanja,

b) 854,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

c) 381,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu.

2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu s članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 723,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

b) 329,00 KM - za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,

c) 329,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

d) 329,00 KM - za samostalnu djelatnost taxi prijevoza,

e) 381,00 KM - za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.

3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 329,00 KM.

4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2017. godine je 1.314,00 KM.

5. Ove osnovice će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 04-14-1-365/18
19. januara 2018. godine
Sarajevo

 


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.


Osnovice za obračun doprinosa za 2017

Službene novine Federacije BiH broj 4/2017

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15 i 104/16), federalni ministar finansija - federalni ministar financija objavljuje

OSNOVICE


ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2017. GODINU

 

 1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu s članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

  a) 1.405,00 KM – za slobodna zanimanja,

  b) 830,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

  c) 370,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

  d) 370,00 KM – za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.

  2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu s članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

  a) 702,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

  b) 319,00 KM – za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,

  c) 319,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

  d) 319,00 KM – za samostalnu djelatnost taxi prijevoza.

  3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

  - u periodu od 01.01. do 27.11.2017. godine 370,00 KM,

  - u periodu od 28.11. do 31.12.2017. godine 319,00 KM.

  4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2016. godine je 1.277,00 KM.

  5. Ove osnovice će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 04-14-1-8540/16
30. decembra 2016. godine
Sarajevo


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.Osnovice za obračun doprinosa za 2016


Službene novine Federacije BiH, broj 96/15 od 16.12.2015.godine

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08 i 91/15), federalni ministar finansija - federalni ministar financija objavljuje


OSNOVICE


ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2016. GODINU

1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu s članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:
      a) 1.394,00 KM - za slobodna zanimanja,
      b) 824,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,
      c) 367,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,
      d) 367,00 KM - za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.

2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu s članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:
      a) 697,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,
      b) 317,00 KM - za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,
      c) 317,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,
      d) 317,00 KM - za samostalnu djelatnost taxi prijevoza.

3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:- u periodu od 01.01. do 27.11.2016. godine 367,00 KM,- u periodu od 28.11. do 31.12.2016. godine 317,00 KM.

4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2015. godine je 1.267,00 KM.

5. Ove osnovice će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 04-14-1-7807/15 04. decembra 2015. godine Sarajevo


Ministrica Jelka Milićević, s. r.


Osnovice za obračun doprinosa za 2015Objavljeno u Službenim novimana FBiH 103/14 od 19.12.2014.godine

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08), federaln i ministar finansija - federalni ministar financija objavljuje

OSNOVICE
ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA
ZA 2015. GODINU


1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu s članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:
      a) 1.397,00 KM - za slobodna zanimanja,
      b) 826,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,
      c) 445,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu.

2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, kojidohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu s članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:
     a) 699,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,
     b) 318,00 KM - za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,
     c) 318,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,
     d) 318,00 KM - za samostalnu djelatnost taxi prijevoza.

3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 318,00 KM.

4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2014. godine je 1.270,00 KM.

5. Ove osnovice će se objaviti u "Službenim novinamaFederacije BiH".

Broj 04-14-7523/14
12. decembra 2014. godine
Sarajevo

Ministar
Ante Krajina, s. r

Osnovice za obračun doprinosa za 2014


Objavljeno u Službenim novinama FBiH 101/2013, 20.12.2013.godine

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08), federalni ministar finansija - federalni ministar financija objavljuje


OSNOVICE

ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA

ZA 2014. GODINU


1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu sa članom 19. istog Zakona, mjesečna

osnovica za obračun doprinosa je:

a) 1.399,00 KM - za slobodna zanimanja,

b) 827,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

c) 445,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu.

2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu s članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 700,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

b) 318,00 KM - za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,

c) 318,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

d) 318,00 KM - za samostalnu djelatnost taxi prijevoza.

3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 318,00 KM.

4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2013. godine je 1.272,00 KM.

5. Ove osnovice će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 04-14-7093/13

17. decembra 2013. godine

Sarajevo

Ministar

Ante Krajina, s. R.
Osnovice za obračun doprinosa za 2013


Objavljeno u Službenim novinama FBiH 107/12

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08), federalni ministar finansija - federalni ministar financija objavljuje

OSNOVICE
ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA
ZA 2013. GODINU1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/08, 9/10 i 44/11) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu sa članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 1.388,00 KM - za slobodna zanimanja,
b) 820,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,
c) 442,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu.


2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu s članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 694,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,
b) 316,00 KM - za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,
c) 316,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,
d) 316,00 KM - za samostalnu djelatnost taxi prijevoza.


3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 316,00 KM.


4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2012. godine je 1262,00 KM.


5. Ove osnovice će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 04-14-7279/12

6. decembra 2012. godine

SarajevoMinistar
Ante Krajina, s. r.
Službene novine Federacije BiH, broj 83/11

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08), federalni ministar finansija - federalni ministar financija objavljuje


OSNOVICE 


ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2012. GODINU


1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/08, 9/10 i 44/11) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu sa članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:a) 1.368,00 KM - za slobodna zanimanja,b) 809,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,c) 435,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu.2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu s članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:a) 684,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,b) 311,00 KM - za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,c) 311,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,d) 311,00 KM - za samostalnu djelatnost taxi prijevoza.3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 311,00 KM.4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2011. godine je 1244,00 KM.

Broj 04-14-8758/11 2. decembra 2011. godine Sarajevo


Ministar Ante Krajina, s. r.       

 


Službene novine Federacije BiH, broj 78/10
Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08), federalni ministar finansija - federalni ministar financija objavljuje


OSNOVICE


ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2011. GODINU


1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/08 i 9/10) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu sa članom 19. istog zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:a) 1.340,00 KM - za slobodna zanimanja,b) 792,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,c) 426,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu.2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu s članom 31. istog zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:a) 670,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,b) 305,00 KM - za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,c) 305,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,d) 305,00 KM - za samostalnu djelatnost taxi prijevoza.3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 305,00 KM.4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2010. godine je 1.218,00 KM.

Broj 04-14-8277/10 19. novembra 2010. godine Sarajevo


Ministar Vjekoslav Bevanda, s. r.

.
Službene novine Federacije BiH, broj 80/09
Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08), federalni ministar finansija -federalni ministar financija objavljuje


OSNOVICE


ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2010. GODINU


1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/08) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu sa članom 19. istog zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:a) 1.321,00 KM - za slobodna zanimanja;b) 781,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti;c) 420,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu.2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu s članom 31. istog zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:a) 661,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti;b) 300,00 KM - za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata;c) 300,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu;d) 300,00 KM - za samostalnu djelatnost taxi prijevoza.3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 300,00 KM.4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2009. godine je 1.201,00 KM.

Broj 03-14-8553/09 17. decembra 2009. godine Sarajevo


Ministar Vjekoslav Bevanda, s. r.


Službene novine Federacije BiH, broj 81/08
Na osnovu člana 20. stav 3. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08), federalni ministar finansija - federalni ministar financija objavljuje


OSNOVICE


ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2009. GODINU


1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/08) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu sa članom 19. istog zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:a) 1.244,00 KM - za slobodna zanimanja,b) 735,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,c) 396,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu.2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu s članom 31. istog zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:a) 622,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,b) 283,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu.3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 283,00 KM.4. Za obveznike doprinosa iz člana 7. st. 2., 3. i 4. Zakona o doprinosima minimalna mjesečna osnovica je 1.131,00 KM.

Broj 03-02-8054/08 17. decembra 2008. godine Sarajevo


Ministar Vjekoslav Bevanda, s. r.

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo