Objavljeno u Službenim novimana FBiH 103/14 od 19.12.2014.godine

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08), federaln i ministar finansija - federalni ministar financija objavljuje

OSNOVICE
ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA
ZA 2015. GODINU


1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu s članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:
      a) 1.397,00 KM - za slobodna zanimanja,
      b) 826,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,
      c) 445,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu.

2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, kojidohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu s članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:
     a) 699,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,
     b) 318,00 KM - za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,
     c) 318,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,
     d) 318,00 KM - za samostalnu djelatnost taxi prijevoza.

3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 318,00 KM.

4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2014. godine je 1.270,00 KM.

5. Ove osnovice će se objaviti u "Službenim novinamaFederacije BiH".

Broj 04-14-7523/14
12. decembra 2014. godine
Sarajevo

Ministar
Ante Krajina, s. r

Osnovice za obračun za 2015, 2014 i 2013 godinu možete nači na linku korisno.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo