Prijedlog 2021

Na osnovu informacija koje smo ismali na raspolaganju (porez na dohodak 13%, dio dohodka koji neće biti oporezovan iznosi 800,00 KM, te zbirne stope doprinosa od 32% na bruto) napravili smo pregled razlika troška naknada uposlenima trenutna propisi vs. Predloženi propisi
Napomena u preuzetim tabelama možete mijenjati izose u žutim poljima da ih prilagodite svojim potrebama

Prijedlog 2019

Povodom današnjeg glasanja i mogućeg usvajanja novog zakona o porezu na dohodak te mnogobrojnih analiza, u nastavku postavljena je nova kalkulacija za obračun poreza i doprinosa na plaće sa usporedbom trenutnog zakonskog rješenja i novog predloženog.

Moramo napomenuti da kalkulaciju treba posmatrati u skladu sa pravilima u svakom preduzeću posebno. Razlog za isto je različito postupanje poslodavaca prilikom isplata neoporezivih naknada tj. neko je isplaćivao topli obrok, kartu za prevoz i regres, a neki poslodavci samo topli obrok.

Kalkulaciju možete preuzeti na slijedećem linku:

Nakon objave kalkulatora plaća koji daje uporedbu trenutnog zakonskog rješenja i ono što bi mogli očekivati u budućnosti, napravili samo naše kalkulatore i to:
a) Kalkulator koji podrazumjeva samo prelazak na novi obračun plaća
b) Kalkulator koji podrazumjeva da se pored prelaska na novi obračun i ostanak istog iznosa primanja uposlenika.

Za oba kalkulatora napravljena je mala tebala za 10 uposlenika gdje se može izračunati razlike u davanjima tj. troškovima koje nas očekuju (ako zakoni budu usvojeni u ovom obliku).

U nastavku teksta dajemo malu analizu i poređenje dva zakonska rješenja, bez davanja zaključaka.

Kalkulator razlika možete naći na linku -  kalkulator nije više primjenjiv zbog izmjena prijedloga Zakona
Kalkulatori razlika Vazeci vs. Prijedlog zakana

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo