Porezna uprava Federacije BiH je u periodu januar- oktobar 2014. godine naplatila ukupno 3.100.631.615 KMPorezna uprava Federacije BiH je u periodu januar- oktobar 2014. godine naplatila ukupno 3.100.631.615 KM javnih prihoda, što je za 4,32% ili 128.457.175 KM više u odnosu na isti period 2013.godine.

U oktobru ove godine Porezna uprava Federacije BiH prikupila je ukupno 319.194.003 KM javnih prihoda što je za 6,32 % ili 18,98 miliona KM više nego u oktobru 2013. godine. Također, naplata javnih prihoda u oktobru 2014. godine veća je za 5,43 % ili 16,43 miliona KM u odnosu na septembar 2014. godine.

U periodu januar- oktobar 2014. godine direktnih poreza naplaćeno je ukupno 843.925.501 KM što je za 5,8% ili 46,17 miliona KM više u odnosu na januar- oktobar 2013. godine.

U strukturi direktnih poreza povećana je i naplata poreza na dohodak. Naplaćeno je ukupno 230.259.391KM, što je za 11,96 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine.

Naplata poreza na dobit također je imala trend rasta. Po osnovu ove vrste prihoda ukupno je naplaćeno 137.437.484 KM, što je za 7,84 % ili 9,9 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine.

U periodu januar- oktobar ove godine povećana je i naplata doprinosa.

Naplaćeno je ukupno 2.256.706.114 KM, što je za 3,78% ili 82,28 miliona KM više u odnosu na januar- oktobar prošle godine .

Od ukupno naplaćenog iznosa doprinosa, doprinosa za PIO/MIO naplaćeno je 1.244.505.858 KM što je za 4,14% ili 49,5 miliona KM više u odnosu na januar- oktobar 2013. godine. Doprinosa za zdravstveno osiguranje naplaćeno je ukupno 909.941.788 KM, a doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti ukupno 102.258.468 KM.

Naplata javnih prihoda imala je kontinuirani rast što je u velikoj mjeri rezultat aktivnosti koje poduzima Porezna uprava FBiH u cilju povećanja porezne discipline i naplate javnih prihoda.

Izvor: Porezna Uprava FBiH
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
Telefon: +387 (33) 981 379
eFax: +387 (33) 922 483
Mobitel: +387 (62) 793 350

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo