Mostar

12.05.2015.

Hotel Ero

Bugojno

13.05.2015.

JU Kulturno sportski centar Bugojno

Sarajevo

14.05.2015.

Hotel HOLIDAY Sarajevo

Zenica

19.05.2015.

Hotel Dubrovnik - MC Centar

Vitez

20.05.2015.

Fransizni centar BiH

Početak seminara u 10:00

PROGRAM SEMINARA
PRIMJENA ZAKONA O RADU, ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA,
PRESTOJEĆE IZMJENE ZAKONA I POREZNIH PROPISA
I
DONOŠENJE DOB-aIZMJENE ZAKONA I DRUGIH PROPISA


OSTALE AKTUELNOSTI


ODGOVORI NA PITANJANapomena: Sve izmjene u propisima koje i ako se dogode do početka seminara će biti objavljene na CD-u ili na našoj web stranici, a izmjene koje i ako se dogode poslije seminara a prije predaje godišnjeg obračuna će biti objavljene na našoj web stranici


SEMINAR SE PRIZNAJE KAO 7 BODOVA KPE ZA CERTIFICIRANE RAČUNOVOĐE I OVLAŠTENE REVIZORE
Materijal

Priručnik

Pribor za pisanje

CD sa obrascima u excel-u
Naknada za seminar

Sa materijalom 100,00 KM

Bez materijala 80,00 KM
Iznos kotizacije uplaćuje se prije početka održavanja seminara na osnovu dostavljene prijavnice na žiro račun:

FIN PROFI d.o.o., tekući račun

137-470-60038418-11 kod Moja banka d.d.

FIN PROFI d.o.o., tekući račun

137-042-50200910-14 kod Moja banka d.d.

ili gotovinom prije početka seminara

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo