procjena vrijednosti

Postoji mišljenje da je vrijednost u očima kupca i da se svaka cijena može opravdati ako postoje drugi investitori koji su spremini platiti. Ovo je tačno ako prićamo o umjetničkoj slici ili skulpturi gdje je naša percepcija jedina važno za određivanje vrijednosti, ali kad gaovorimo o finansijskoj imovini investitori nebi trebali plaćati imovinu za više nego što ona vrijedi. Osnovi razlog kupovine finansijske imovine su novčani tokovi koje će ta imovina proizvesti.Problem sa investiranjem kod kojeg se očekuje da će u budućnosti naći kupac koji će platiti više može može dovesti do toga da vi na kraju budete jedini gubitnik. Primjer ovakve kupovine jeste kupovina dionica u momentu velikog interesovanja za neku dionicu u nadi da će se ona u budućnosti prodati za veće pare.


Nauka procjene vrijednosti firme, imovine, obaveza i kapital je nije egzaktna nauka nego sposobnost procjenivaća da korištenjem alata i metodologija procjene vrijednosti dadne fer vrijednost finansijeske imovine.

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo