Racunovodstvo

Računovodstvo je umjetnost interpretacije, mjerenja i povezivanja rezultata ekonomskih aktivnosti. Računovodstvo je oduvijek zvano jezikom poslovanja.

Izrazi kao što su imovina, obaveza, neto dobit, novčani tok i zarada po dionici,samo su neki primjeri tehničkih računovodstvenih izraza široko korištenih u poslovnom svijetu. Upotreba računovodstvenih informacija nije ograničena samo na poslovni svijet. Svi, od vlade, države, gradova, do škola koriste računovodstvene informacije kao osnovu za kontrolu svojih sredstava i mjerenja svog uspijeha.

Osnovna je svrha računovodstva pružiti donositeljima odluka informacije korisne za poslovno odlučivanje koje se odnose na pronalaženje i upotrebu rijetkih ekonomskih sredstava kao što su novac, zemljište i radna snaga.

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo