Rekordni prihodi od indirektnih poreza u oktobru 2014-teU oktobru 2014. godine Uprava za indirektno oporezivanje prikupila je 588 miliona KM indirektnih poreza što je za 66 miliona KM više u odnosu na oktobar 2013. godine, a ujedno predstavlja najveći mjesečni iznos prikupljenih prihoda od uspostave UIO.

Prihodi od indirektnih poreza u deset mjeseci 2014. godine iznosili su 5 milijardi i 164 miliona KM i veći su za 275 miliona KM ili 5,63 % u odnosu na isti period 2013. godine kada su iznosili 4 milijarde i 889 milliona KM.  


RASPODJELA PRIHODA U DESET MJESECI

Za finansiranje državnih institucija za deset mjeseci 2014. godine raspoređen je iznos od 625 miliona KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko sa pripadajućim spoljnim dugom za deset mjeseci 2014. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Posebno je važno naglasiti da je spoljni dug entiteta značajno porastao za deset mjeseci 2014. godine u odnosu na isti period prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

 

01.01.-31.10.

FBiH

RS

DB BiH

Doznačeno

Spoljni dug

Doznačeno

Spoljni dug

Doznačeno

Spoljni dug

(u mil. KM)

(u mil. KM)

(u mil. KM)

2014

1.867

352

937

192

122

1

2013

1.826

307

916

172

118

0

% promjene

2,25

14,81

2,35

11,74

3,43

-

 

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM) za deset mjeseci 2014. godine, Federacija BiH je dobila dodatnih 51,6 miliona KM, Republika Srpska 34,1 miliona KM i Distrikt Brčko 1,7 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,10 KM.

Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje BiH (03.11.2014.)

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo