SEMINAR: Pripremne radnje za izradu godisnje obracuna

Mostar

11.11.2014.

Hotel Ero

Maglaj

12.11.2014.

Dom kulture Edhem Mulabdic

Tuzla

13.11.2014.

Hotel Tuzla

Zenica

17.11.2014.

Hotel Zenica

Vitez

18.11.2014.

Fransizni centar BiH

Bugojno

19.11.2014.

Zgrada Opcine

Sarajevo

20.11.2014.

Hotel Hollywood, Ilidza
PROGRAM SEMINARA


1) PREDBILANSNE RADNJE


2) AKT I ODLUKE/RJEŠENJA O POPISU I PLAN PRIPREMNIH RADNJI

 • Obaveze računovodstvenih radnika i plan aktivnosti (provjera PDV-a i poreza na dohodak, usaglašavanje evidencija i provjera određenih stanja)
 • Obaveze menadžmenta/nadležnog organa i plan aktivnosti
 • Primjer akta o inventarisanju
 • Primjer plana popisa i pripremnih radnji
 • Primjer odluke/rješenja o popisu
 • Izdavanje zaduženja odgovornim licima u vezi sa pripremom za pops
 • Primjer rješenja o imenovanju popisnih komisija i zadaci komisije

3) FIZIČKI TOK POPISA I OBRADA POPISNIH LISTA I DRUGE RADNJE

 • Fizički popis sredstava (stalna sredstva, zalihe, gotovina i td.)
 • Posebne popisne liste za određene vrste sredstava
 • Primjer utvrđivanja nezavršene proizvodnje proizvoda po fazama rada
 • Primjer utvrđivanja i knjiženja nezavršene proizvodnje usluga
 • Primjer obračuna proizvodnje i utvrđivanje cijene koštanja
 • Primjer vrijednosnog usklađivanje zaliha i šta je čiji zadatak
 • Popis potraživanja i obaveza – šta je kontrolni dokument
 • Preuzimanje knjigovodstvenih stanja i obrada inventurnih lista
 • Sačinjavanje izvještaja o popisu s prijedlogom knjiženja razlika po popisu
 • Razmatranje i usvajanje izvještaja – elaborata o popisu (rok)
 • Donošenje odluke o utvrđenim razlikama po popisu i knjiženje razlika
 • Tretman manjkova sa aspekta poreza na dohodak - koristi i poreza na dobit
 • Tretman manjkova sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrijednost
 • Način knjiženja manjkova i viškova
 • Uloga i aktivnosti revizora u vezi sa popisom

4) NAČIN EVIDENTIRANJA FAKTURA IZ 2014.GODINE PRISTIGLIH U 2015.GODINI SA ASPEKTA ULAZNOG PDV-A5) SPECIFIČNOSTI KOD BANAKA I OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA6) SPECIFIČNOSTI KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA
 • obaveza usaglašavanje prometa povezanih konta
 • kontrolastanjakontanovčanihtransakcija
 • provjera obračuna i uplate PDV-a i ustroja evidencije
 • provjera i utvrđivanje prihoda i rashoda koji su oporezivi porezom na dobit
 • provjera knjiženja potraživanja starijih od šest mjeseci
 • provjera evidentiranih rashoda – modified accrual basis
 • provjera evidentiranih prihoda – modified accrual basis
 • provjerastanjakontainternihobavezaipotraživanja
 • način knjiženja manjkova i viškova iskazanih po popisu
 • način knjiženja rashodovanja stalnog sredstva
 • prava i odgovornosti rukovodioca budžetskog korisnika
PRIPREME ZA FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE I PRIMJENU PRAVILNIKA O KNJIGOVODSTVU BUDŽETA U 2015. GODINI sa akcentom na:
 • knjiženje kapitalnih transfera u korist konta 740 i šta dalje;
 • pojašnjenje nekih odredbi Zakona o budžetu u FBiH vs Pravilnik o knjigovodstvu budžeta;
 • kako postupati sa kontima 733114 i 733124
 • izvori stalnih sredstava vs. amortizacija vs. prihodi po osnovu kapitalnih transfera
 • kako obezbijediti automatsku konsolidaciju pojedinih stavki prihoda i rashoda u momentu knjiženja knjigovodstvene isprave
 • za koje stavke je potrebna posebna informacija za potrebe konsolidacije finansijskih izvještaja a nije riječ o tekućim niti kapitalnim transferima i druga pitanja iz oblasti budžeta

7) SPECIFIČNOSTI KOD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI

 • kontrola obaveza po osnovu poreza na dohodak – osnovno zanimanje
 • kontrola obaveza po osnovu poreza na dohodak – dopunsko zanimanje
 • ažuriranje i provjera evidencije u KPR i način popunjavanja
 • ažuriranje i provjera evidencije u TKM i evidentiranje rabata
 • ažuriranje i provjera evidencije u TKU i način popunjavanja
 • ažuriranje i provjera evidencije u KP – samo obveznici ove evidencije
 • popis dugotrajne imovine (stalnih sredstava) i obračun amortizacije

8) TRGOVAČKE USLUGE I VRSTE EVIDENCIJA.


9) NOVA ODLUKA O AKCIZAMA

10) IZMJENE U POREZNIM I DRUGIM PROPISIMA


11) ODGOVORI NA PITANJA


SEMINAR SE PRIZNAJE KAO 7 BODOVA KPE ZA CERTIFICIRANE RAČUNOVOĐE I OVLAŠTENE REVIZORENAKNADA:
Sa materijalom 100 KM
Bez materijala 80 KMMATERIJAL:
PRIRUČNIK
PRIBOR ZA PISANJE


0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo