Neslužbeni prečišćeni tekst
Objavljeno u Službene novinama FBiH", broj 22/04, 26/09, 40/09

STANDARDNA KLASIFIKACIJA ZANIMANJA - SKZ


ROD 1.
FUNKCIONERI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH TIJELA,FUNKCIONERI DRŽAVNIH TIJELA,DIREKTORI
11 FUNKCIONERI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH TIJELA,FUNKCIONERI DRŽAVNIH TIJELA,UDRUŽENJA I ORGANIZACIJA
111 FUNKCIONERI I ČLANOVI ZAKONODAVNE VLASTI,FUNKCIONERI IZVRŠNE I SUDSKE VLASTI
1111 ZAKONODAVCI
1111.01 Predsjedavajući Predsjedništva BiH
1111.02 Član Predsjedništva BiH
1111.03 Predsjednik entiteta
1111.04 Potpredsjednik entiteta
1111.05 Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
1111.06 Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
1111.07 Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
1111.08 Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
1111.09 Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH
1111.10 Član Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
1111.11 Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta / Skupštine entiteta
1111.12 Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta / Skupštine entiteta
1111.13 Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta / Skupštine entiteta
1111.14 Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta / Skupštine entiteta
1111.15 Delegat u Domu naroda Parlamenta / Skupštine entiteta
1111.16 Član Predstavničkog doma Parlamenta / Skupštine entiteta
1112 FUNKCIONERI VLADE
1112.01 Predsjedavajući Vijeća ministara BiH
1112.02 Ministar u Vijeću ministara BiH
1112.03 Zamjenik ministra u Vijeću ministara BiH
1112.04 Predsjednik Vlade entiteta
1112.05 Ministar u Vladi entiteta
1113 FUNKCIONERI KANTONALNIH SKUPŠTINA, GRADSKIH I OPĆINSKIH VIJEĆA
1113.01 Predsjedavajući kantonalne skupštine
1113.02 Poslanik kantonalne skupštine
1113.03 Predsjednik gradskog vijeća
1113.04 Predsjednik općinskog vijeća
1114 FUNKCIONERI KANTONA, GRADOVA I OPĆINA
1114.01 Predsjednik vlade kantona
1114.02 Ministar u vladi kantona
1114.03 Zamjenik ministra u vladi kantona
1114.04 Gradonačelnik
1114.05 Općinski načelnik
1115 FUNKCIONERI SUDOVA I SRODNIH TIJELA
1115.01 Predsjednik Ustavnog suda BiH
1115.02 Predsjednik Ustavnog suda entiteta
1115.03 Predsjednik Vrhovnog suda entiteta
1115.04 Predsjednik Suda za ljudska prava u entitetu
1115.05 Predsjednik Federalnog vijeća za prekršaje
1115.06 Predsjednik kantonalnog oblasnog suda
1115.07 Predsjednik općinskog suda
1115.08 Ombudsmen
1115.09 Javni tužilac
1115.10 Javni pravobranilac
1119 FUNKCIONERI VRHOVNIH INSTITUCIJA DRUGDJE NERAZVRSTANI
1119.01 Guverner Centralne banke BiH
1119.02 Član Upravnog odbora Centralne banke BiH
1119.03 Direktor Zavoda za računovodstvo i reviziju
1119.04 Direktor Agencije za bankarstvo
1119.05 Direktor Agencije za privatizaciju
1119.06 Visoki funkcioner institucije drugdje nerazvrstan
112 IMENOVANI VISOKI DRŽAVNI SLUŽBENICI
1121 SEKRETARI PARLAMENTA / SKUPŠTINE,VLADE I NJIHOVIH RADNIH TIJELA
1121.01 Sekretar parlamenta / skupštine
1121.02 Sekretar Vlade
1121.03 Sekretar radnog tijela parlamenta / skupštine
1121.04 Sekretar radnog tijela vlade
1121.05 Sekretar ministarstva
1121.06 Sekretar Skupštine kantona
1121.07 Sekretar gradskog vijeća
1121.08 Sekretar općinskog vijeća
1122 DIREKTORI UPRAVA, UPRAVNIH USTANOVA I SRODNA ZANIMANJA
1122.01 Direktor upravne ustanove
1122.02 Zamjenik direktora upravne ustanove
1122.03 Direktor uprave
1122.04 Zamjenik direktora uprave
1122.05 Rukovodilac vladinog ureda
1122.06 Pomoćnik ministra
1122.07 Pomoćnik direktora upravne ustanove i uprave
1122.08 Savjetnik ministra
1122.09 Glavni federalni inspektor
1123 DIPLOMATI I DIPLOMATSKI SLUŽBENICI
1123.01 Ambasador
1123.02 Otpravnik poslova u ambasadi
1123.03 Opunomoćeni ministar ambasade
1123.04 Ataše
1123.05 Konzul
1123.06 Vicekonzul
1123.07 Sekretar diplomatsko konzularnog predstavništva
114 FUNKCIONERI INTERESNIH ORGANIZACIJA
1141 FUNKCIONERI POLITIČKIH STRANAKA
1141.01 Predsjednik političke stranke
1141.02 Sekretar političke stranke
1141.03 Predstavnik stranke za odnose sa javnošću
1141.04 Savjetnik predsjednika političke stranke
1142 FUNKCIONERI ORGANIZACIJA POSLODAVACA,RADNIKA I DRUGIH POSLOVNO - INTERESNIH ORGANIZACIJA
1142.01 Predsjednik Komore
1142.02 Podpredsjednik / dopredsjednik Komore
1142.03 Sekretar Komore
1142.04 Savjetnik Komore
1142.05 Predsjednik strukovnog udruženja
1142.06 Predsjednik saveza
1142.07 Predsjednik sindikata
1142.08 Sekretar sindikata
1143 FUNKCIONERI HUMANITARNIH I DRUGIH SLIČNIH ORGANIZACIJA
1143.01 Predsjednik komisije za ljudska prava
1143.02 Predsjednik komisije za zaštitu okoline
1143.03 Predsjednik humanitarne organizacije
1143.04 Predsjednik posebne interesne organizacije
1143.05 Sekretar humanitarne organizacije
1143.06 Sekretar poslovne interesne organizacije
12 DIREKTORI VELIKIH PREDUZEĆA,USTANOVA I NJIHOVIH DIJELOVA
121 DIREKTORI VELIKIH PREDUZEĆA I USTANOVA
1210 GENERALNI I IZVRŠNI DIREKTORI
1210.01 Generalni direktor
1210.02 Izvršni direktor
1210.03 Direktor direkcije
1210.04 Član uprave preduzeća
1210.05 Član nadzornog savijeta preduzeća
1210.06 Rektor univerziteta
1210.07 Prorektor
122 DIREKTORI PROIZVODNIH I OPERATIVNIH DIJELOVA VELIKIH PREDUZEĆA I USTANOVA
1221 DIREKTORI PROIZVODNIH I OPERATIVNIH DIJELOVA POLJOPRIVREDNIH,LOVNO-UZGOJNIH,ŠUMARSKIH I RIBARSKIH PREDUZEĆA
1221.01 Direktor proizvodnje poljoprivrednog preduzeća
1221.02 Direktor proizvodnje i poslovanja lovno-uzgojnog preduzeća
1221.03 Direktor proizvodnje i poslovanja šumarskog preduzeća
1221.04 Direktor proizvodnje ribarskog preduzeća
1222 DIREKTORI PROIZVODNIH I OPERATIVNIH JEDINICA PREDUZEĆA U RUDARSTVU,PRERAĐIVAČKIM DJELATNOSTIMA I U PREDUZEĆIMA ZA SNABDJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM,GASOM I VODOM
1222.01 Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzeća u rudarstvu
1222.02 Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzeća u prerađivačkoj djelatnosti
1222.03 Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzeća za snabdijevanje električnom energijom ,gasom i vodom
1222.04 Direktor dijela preduzeća za proizvodnju termoelektrične energije
1222.05 Tehnički direktor u termoelektrani
1222.06 Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzeća u proizvodnji termoelektrične energije
1223 DIREKTORI PROIZVODNJE U GRAĐEVINSKIM PREDUZEĆIMA
1223.01 Direktor proizvodne i operativne jedinice građevinskog preduzeća
1224 DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH PREDUZEĆA NA VELIKO I MALO,POPRAVKE MOTORNIH VOZILA I PROIZVODA ŠIROKE POTROŠNJE
1224.01 Direktor poslovne jedinice trgovine na veliko
1224.02 Direktor poslovne jedinice trgovine na malo
1224.03 Direktor poslovne jedinice za održavanje i popravku motornih vozila
1224.04 Direktor poslovne jedinice za popravku proizvoda široke potrošnje
1225 DIREKTORI DIJELOVA UGOSTITELJSKIH I HOTELJERSKIH PREDUZEĆA
1225.01 Direktor poslovanja ugostiteljskoga preduzeća
1225.02 Direktor hotelskoga poslovanja
1225.03 Direktor poslovanja preduzeća za smještaj gostiju
1225.04 Direktor restoranskog poslovanja
1225.05 Direktor poslovanja za područje hrane i pića u hotelima i restoranima
1226 DIREKTORI POSLOVANJA PREDUZEĆA PRIJEVOZA,SKLADIŠTENJA I VEZA
1226.01 Direktor poslovanja željezničkog saobaraćaja
1226.02 Direktor poslovanja preduzeća za drumski saobraćaj
1226.03 Direktor poslovanja špediterskog preduzeća
1226.04 Direktor saobraćaja autobuske stanice
1226.05 Direktor pretovarne operative
1226.06 Direktor međunarodnog putničkog saobraćaja u preduzećima
1226.07 Direktor međunarodnog teretnog saobraćaja u preduzećima
1226.08 Direktor prijevoza opasnih materija u preduzeću
1226.09 Direktor prijevoza u brodarskom preduzeću
1226.10 Direktor poslovanja preduzeća za vazdušni saobraćaj
1226.11 Direktor prihvata i otpreme na aerodromu
1226.12 Direktor pošta
1226.13 Direktor telekomunikacija
1226.14 Direktor poslovanja preduzeća za cjevovodni transport
1226.15 Direktor poslovanja skladišta
1226.16 Direktor poslovanja putničke i turističke agencije
1226.17 Direktor poslovanja preduzeća za ostale usluge u saobraćaju
1227 DIREKTORI DIJELOVA PREDUZEĆA ZA POSLOVNE USLUGE
1227.01 Direktor sektora banke
1227.02 Direktor poslovanja preduzeća za finansijsko posredovanje
1227.03 Direktor poslovanja privatnih agencija i fondova
1227.04 Direktor poslovanja osiguravajućega društva
1227.05 Direktor poslovanja preduzeća za promet nekretninama
1227.06 Direktor poslovanja preduzeća za iznajmljivanje
1227.07 Direktor poslova uspostave informacionog sistema
1227.08 Direktor odijeljenja za računarske usluge
1227.09 Direktor poslovanja preduzeća za istraživanje i razvoj
1227.10 Direktor za organizaciju rada
1227.11 Direktor poslovanja preduzeća za posredničke poslove
1227.12 Direktor poslovanja preduzeća za nepomenute poslovne usluge
1228 DIREKTORI DIJELOVA PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE I LIČNE USLUGE
1228.01 Direktor poslovanja preduzeća za uklanjanje otpadnih voda
1228.02 Direktor poslovanja preduzeća komunalne čistoće
1228.03 Direktor poslovanja preduzeća lične usluge
1228.04 Direktor poslovanja pogrebnoga preduzeća
1229 DIREKTORI PREDUZEĆA I USTANOVA DRUGDJE NERAZVRSTANIH
1229.01 Dekan
1229.02 Prodekan
1229.03 Direktor osnovne škole
1229.04 Direktor srednje škole
1229.05 Direktor predškolske ustanove
1229.06 Direktor poslovanja ustanove za kulturu
1229.07 Direktor poslovanja preduzeća za filmsku i video djelatnost
1229.08 Producent
1229.09 Direktor poslovanja izdavačkog preduzeća
1229.10 Organizator televizijske i filmske produkcije
1229.11 Organizator muzičke i muzičkoscenske produkcije
1229.12 Direktor poslovanja zdravstvene ustanove
1229.13 Direktor poslovanja veterinarske ustanove
1229.14 Direktor poslovanja preduzeća za intelektualne usluge
1229.15 Direktor ustanove socijalnog rada
1229.16 Direktor područne službe
1229.17 Direktor za socijalno osiguranje
1229.18 Direktor za zapošljavanje
1229.19 Sportski direktor
1229.20 Direktor sportskog objekta
1229.21 Direktor rekreacionog centra
1229.22 Direktor botaničkog vrta
1229.23 Direktor zoološkog vrta
1229.24 Direktor nacionalnog parka
1229.25 Direktor za ekološke poslove
1229.26 Direktor izvanteritorijalne organizacije
1229.27 Menadžer samostalnih stvaralaca
1229.28 Menadžer sportista
1229.29 Direktor muzeja
1229.30 Direktor galerije
1229.31 Direktor arhiva
1229.32 Direktor
123 DIREKTORI SLUŽBI U VELIKIM PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA
1231 DIREKTORI EKONOMSKO-FINANSIJSKIH SLUŽBI
1231.01 Direktor finansija i računovodstva
1231.02 Direktor kontrole
1231.03 Direktor unutrašnje finansijske kontrole
1231.04 Pomoćnik direktora ekonomsko finansijskih poslova u ustanovi
1232 DIREKTORI PRAVNIH,KADROVSKIH,OPĆIH I SRODNIH SLUŽBI
1232.01 Direktor pravne,kadrovske i opće službe
1232.02 Sekretar preduzeća
1232.03 Sekretar ustanove
1232.04 Pomoćnik direktora pravne i kadrovske i opće službe u ustanovi
1233 DIREKTORI SLUŽBI MARKETINGA I SRODNA ZANIMANJA
1233.01 Direktor marketinga
1233.02 Direktor prodaje
1233.03 Direktor komercijalne službe
1233.04 Direktor prodajne promocije
1234 DIREKTORI SLUŽBI ZA OGLAŠAVANJE I ODNOSE SA JAVNOŠĆU
1234.01 Direktor službe za oglašavanje
1234.02 Direktor službe za odnose s javnošću
1235 DIREKTORI NABAVNIH I DISTRIBUTIVNIH SLUŽBI
1235.01 Direktor nabave
1235.02 Direktor distribucije
1235.03 Direktor skladišne službe
1236 DIREKTORI SLUŽBI ZA RAČUNARSKE USLUGE
1236.01 Direktor službe za računarske usluge
1236.02 Pomoćnik direktora za informatičke poslove u ustanovi
1237 DIREKTORI RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKIH SLUŽBI
1237.01 Direktor razvojno-istraživačke službe
1239 DIREKTORI SLUŽBI DRUGDJE NERAZVRSTANI
1239.01 Direktor internog glasila
1239.02 Direktor zaštite okoline i sigurnosti na radu
1239.03 Direktor službe obezbjeđenja
1239.04 Direktor službe drugdje nerazvrstan
13 DIREKTORI MALIH PREDUZEĆA I USTANOVA
131 DIREKTORI MALIH PREDUZEĆA I USTANOVA
1311 DIREKTORI MALIH POLJOPRIVREDNIH,LOVNO-UZGOJNIH,ŠUMARSKIH I RIBARSKIH PREDUZEĆA
1311.01 Direktor malog poljoprivrednog preduzeća
1311.02 Direktor malog povrtlarskog preduzeća
1311.03 Direktor malog rasadnika
1311.04 Direktor malog preduzeća za poljoprivredne radove
1311.05 Direktor malog lovno-uzgojnog preduzeća
1311.06 Direktor malog lovišta
1311.07 Direktor malog šumarskog preduzeća
1311.08 Direktor malog šumarskog rasadnika
1311.09 Direktor malog ribarskog preduzeća
1312 DIREKTORI MALIH PROIZVODNIH PREDUZEĆA
1312.01 Direktor malog proizvodnog preduzeća
1313 DIREKTORI MALIH GRAĐEVINSKIH PREDUZEĆA
1313.01 Direktor malog građevinskog preduzeća
1314 DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH PREDUZEĆA NA VELIKO I MALO
1314.01 Direktor male trgovine na veliko
1314.02 Direktor male trgovine na malo
1314.03 Direktor za održavanje i popravku motornih vozila
1314.04 Direktor za održavanje i popravku proizvoda široke potrošnje
1315 DIREKTORI MALIH UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA
1315.01 Direktor malog hotela
1315.02 Direktor malog restorana
1315.03 Direktor male kafane
1315.04 Direktor malog disko-bara
1315.05 Direktor malog kampa
1315.06 Direktor malog odmarališta
1315.07 Direktor malog preduzeća za iznajmljivanje soba i kuća
1315.08 Direktor malog noćnog bara
1316 DIREKTORI MALIH PREDUZEĆA ZA PRIJEVOZ,SKLADIŠTENJE I VEZE
1316.01 Direktor malog prevoznog preduzeća
1316.02 Direktor malog špediterskog preduzeća
1316.03 Direktor malog skladišta
1316.04 Direktor malog telekomunikacionog preduzeća
1316.05 Direktor malog preduzeća za usluge turističkih agencija
1316.06 Direktor malog preduzeća za usluge putničkih agencija
1316.07 Direktor malog preduzeća za prevoz opasnih materija
1317 DIREKTORI MALIH PREDUZEĆA ZA POSLOVNE USLUGE
1317.01 Direktor malog preduzeća za računovodstvene poslove
1317.02 Direktor malog preduzeća za finansijske poslove
1317.03 Direktor malog preduzeća za računovodstveno-finansijske poslove
1317.04 Direktor malog preduzeća za računarske usluge
1317.05 Direktor malog preduzeća za reviziju
1317.06 Direktor revizije za poslovanje poduzetnika
1317.07 Direktor revizije za poslovanje banaka i finansijskih organizacija
1317.08 Direktor malog preduzeća za poslovne usluge
1317.09 Stečajni upravnik
1317.10 Direktor malog preduzeća za posredovanje nekretninama
1317.11 Direktor male mjenjačnice
1317.12 Direktor malog projektnog ureda
1317.13 Direktor malog preduzeća za tehničko ispitivanje i analize
1317.14 Direktor male modne agencije
1317.15 Direktor malog preduzeća za dizajniranje
1317.16 Direktor malog preduzeća za ispitivanje javnog mišljenja
1318 DIREKTORI MALIH PREDUZEĆA ZA LIČNE USLUGE, ČIŠĆENJE I SLIČNE POSLOVE
1318.01 Direktor malog preduzeća za lične usluge
1318.02 Direktor malog preduzeća za pranje i čišćenje
1319 DIREKTORI OSTALIH MALIH NEPOMENUTIH PREDUZEĆA I USTANOVA
1319.01 Direktor male obrazovne ustanove
1319.02 Direktor male ustanove za kulturu
1319.03 Direktor male zdravstvene ustanove
1319.04 Direktor malog veterinarskog društva
1319.05 Direktor male ustanove socijalnog rada
1319.06 Direktor male ustanove za sport i rekreaciju
1319.07 Direktor male izvanteritorijalne organizacije
1319.08 Direktor malog preduzeća i ustanove na drugom mjestu nespomenut
ROD 2.
STRUČNJACI I NAUČNICI
21 STRUČNJACI I NAUČNICI FIZIKALNIH, HEMIJSKIH, MATEMATIČKIH I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH NAUKA
211 FIZIČARI, HEMIČARI I SRODNI STRUČNJACI
2111 FIZIČARI I ASTRONOMI
2111.01 Fizičar
2111.02 Astronom
2111.03 Fizičar istarživač
2111.04 Fizižar samostalni istarživač
2112 METEOROLOZI
2112.01 Meteorolog
2112.02 Hidrolog
2112.03 Samostalni prognostičar vremena
2112.04 Istraživač meteorologije
2112.05 Samostalni istarživač meteorologije
2113 HEMIČARI
2113.01 Hemičar analitičar
2113.02 Hemičar za anorgansku hemiju
2113.03 Hemičar u farmaciji
2113.04 Hemičar za fizikalnu hemiju
2113.05 Hemičar za organsku hemiju
2113.06 Farmaceut u industriji
2113.07 Hemičar
2113.08 Hemičar istraživač
2113.09 Hemičar samostalni istraživač
2114 GEOLOZI I GEOFIZIČARI
2114.01 Geolog za istraživanje metalnih i nemetalnih sirovina
2114.06 Geolog za stratigrafiju
2114.07 Geolog za tektoniku
2114.08 Geolog za sedimentologiju
2114.09 Geolog za paleontologiju
2114.10 Geolog za petrografiju
2114.11 Geolog za obradu podataka
2114.12 Inžinjer za geološka istraživanja ležišta
2114.13 Inžinjer za laboratorijsko ispitivanje stjena
2114.14 Inžinjer za geofizičko istraživanje ležišta
2114.15 Inžinjer za geofizička mjerenja
2114.16 Inžinjer za obradu geofizičkih podataka
2114.17 Seizmolog
2114.18 Geolog istraživač
2114.19 Geolog samostalni istraživač
2114.20 Inžinjer geologije
2114.21 Inžinjer geofizike
212 MATEMATIČARI I STATISTIČARI
2121 MATEMATIČARI
2121.01 Aktuar
2121.02 Matematičar
2121.03 Matematičar aplikativni
2121.04 Matematičar istraživač
2121.05 Operacijski istraživač
2122 STATISTIČARI
2122.01 Statističar metodolog
2122.02 Statističar matematičar
2122.03 Statističar demograf
2122.04 Statističar
2122.05 Statističar istraživač
2122.06 Statističar samostalni istraživač
213 RAČUNARSKI STRUČNJACI
2131 PROJEKTANTI RAČUNARSKIH SISTEMA, SISTEM INŽINJERI I PROGRAMERI
2131.01 Analitičar sistema poslovnih procesa
2131.02 Analitičar sistema inženjersko-naučnih procesa
2131.03 Analitičar sistema sa računarske mreže
2131.04 Analitičar sistema
2131.05 Projektant informacionih sistema
2131.06 Programer poslovnih primjena
2131.07 Programer inžinjersko-naučnih primjena
2131.08 Programer za računarske mreže
2131.09 Programer računarskih primjena
2131.10 Programer mašina upravljanih brojčano
2131.11 Programer
2131.12 Inžinjer sistema za opremu
2131.13 Inžinjer sistema za personalne računare
2131.14 Inžinjer sistema za programe
2131.15 Sistem inžinjer
2131.16 Administrator baza podataka
2131.17 Koordinator računarske mreže
2131.18 Inžinjer za računarsku grafiku
2131.19 Istraživač računarstva
2131.20 Samostalni istraživač računarstva
2131.21 Inžinjer računarstva
2131.22 Informatičar
2131.23 Inženjer informacijskih tehnologija
2131.24 Softver inženjer
2139 OSTALI RAČUNARSKI STRUČNJACI
2139.01 Inžinjer za izgradnju računarskih sistema
2139.02 Inžinjer za obradu podataka
214 STRUČNJACI TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH NAUKA I SRODNI STRUČNJACI
2141 ARHITEKTI, URBANISTI I SAOBRAĆAJNI INŽINJERI
2141.01 Projektant arhitekture
2141.02 Projektant enterijera
2141.03 Projektant vrtne i pejsažne arhitekture
2141.04 Arhitekt konzervator
2141.05 Arhitekt dizajner
2141.06 Planer visokogradnje
2141.07 Arhitekt istraživač
2141.08 Arhitekt samostalni istraživač
2141.09 Prostorni planer
2141.10 Prostorni projektant
2141.11 Istraživač urbanizma
2141.12 Samostalni istraživač urbanizma
2141.13 Inžinjer arhitekture
2141.14 Inžinjer željezničkog saobraćaja
2141.15 Inžinjer drumskog saobraćaja
2141.16 Inžinjer zračnog saobraćaja
2141.17 Inžinjer poštanskog saobraćaja
2141.18 Inžinjer kontrole leta
2141.19 Inžinjer aeronautike
2141.20 Inžinjer pomorskog saobraćaja
2141.21 Inžinjer unutrašnje plovidbe
2141.22 Lučki kapetan
2141.23 Rukovodilac špeditersko-agencijskih poslova
2141.24 Rukovodilac poslova pretovara
2141.25 Istraživač saobraćaja
2141.26 Samostalni istraživač saobraćaja
2142 INŽINJERI GRAĐEVINARSTVA
2142.01 Projektant građevinskih konstrukcija
2142.02 Projektant saobraćajnih građevina
2142.03 Projektant hidrotehničkih građevina
2142.04 Građevinski inžinjer za geotehniku
2142.05 Projektant organizacije gradnje
2142.06 Građevinski inžinjer
2142.07 Istraživač građevinarstva
2142.08 Samostalni istraživač građevinarstva
2142.09 Rukovodilac gradnje
2142.10 Urbanistički inspector
2143 INŽINJERI ELEKTROENERGETIKE I ELEKTROMAŠINSTVA
2143.01 Inžinjer elektroenergetike
2143.02 Elektroinžinjer za elektrane
2143.03 Projektant elektroenergetskih postrojenja
2143.04 Elektroinžinjer za automatizaciju u elektroenergetici
2143.05 Elektroenergetski inspektor
2143.06 Inžinjer elektromašinstva
2143.07 Elektroinžinjer za električnu vuču
2143.08 Elektroinžinjer za plovna sredstva
2143.09 Elektroinžinjer za automatizaciju u industriji
2143.10 Elektroinžinjer za automatizaciju u transportu
2143.11 Inžinjer elektromašinskog održavanja
2143.12 Inžinjer za elektrotehničke proizvode
2143.13 Projektant konstruktor elektrotehničkih proizvoda
2143.14 Inžinjer za električne mašine i uređaje
2143.15 Inžinjer za zaštitu od električnog napona
2143.16 Inžinjer za normizaciju u elektroenergetici i elektromašinstvu
2143.17 Inžinjer elektrotehnike
2143.18 Inžinjer za elektroenergetska postrojenja
2143.19 Inžinjer smjenski u termoelektranama
2143.20 Istraživač za elektroenergetiku i elektromašinstvo
2143.21 Samostalni istraživač za elektroenergetiku i elektromašinstvo
2143.22 Tehnolog elektrotehnike
2143.23 Tehnolog za proizvodni proces u TE
2143.24 Tehnolog kotlovskih postrojenja u TE
2143.25 Tehnolog mašinskog održavanja energetskih postrojenja u TE
2143.26 Tehnolog automatike i elektrotehnike
2143.27 Tehnolog građevinskog održavanja
2144 INŽINJERI ELEKTRONIKE I TELEKOMUNIKACIJA
2144.01 Inžinjer za elektroničke proizvode
2144.02 Projektant konstruktor elektroničkih sistema i proizvoda
2144.03 Projektant konstruktor energetskoelektroničkih uređaja
2144.04 Inžinjer za elektroničke komponente
2144.05 Inžinjer medicinske elektronike
2144.06 Inžinjer vazduhoplovne elektronike
2144.07 Inžinjer računarske elektronike
2144.08 Inžinjer za telekomunikacijske uređaje i mreže
2144.09 Inžinjer telekomunikacija
2144.10 Inžinjer za radiokomunikacijske uređaje
2144.11 Inžinjer radiokomunikacija
2144.12 Inžinjer za višemedijske komunikacije
2144.13 Inžinjer za obradu tona i slike
2144.14 Elektroinžinjer za mjerenja i instrumentaciju
2144.15 Elektroinžinjer za automatiku
2144.16 Elektroinžinjer za procesna mjerenja
2144.17 Elektroinžinjer za automatsko upravljanje tehničkim sistemima
2144.18 Elektroinžinjer za vađenje pokretnih objekata
2144.19 Inžinjer za optoelektroniku
2144.20 Inžinjer elektronike za normalizaciju i mjerenje
2144.21 Inžinjer elektronike
2144.22 Istraživač elektronike, telekomunikacija i automatike
2144.23 Samostalni istraživač elektronike, telekomunikacija i automatike
2144.24 Inžinjer signalnosigurnosnih uređaja
2144.25 Tehnolog telekomunikacija
2145 INŽINJERI MAŠINSTVA I BRODOGRAĐEVINSKI INŽINJERI
2145.01 Mašinski projektant postrojenja za mikroklimu u postrojenjima
2145.02 Projektant postrojenja za snabdjevanje vodom
2145.03 Projektant mreže za distribuciju gasovitih medija
2145.04 Mašinski projektant postrojenja procesne industrije
2145.05 Projektant mašinskog dijela energetskog postrojenja
2145.06 Mašinski projektant postrojenja
2145.07 Projektant konstruktor drumskih vozila
2145.08 Projektant konstruktor šinskih vozila
2145.09 Projektant konstruktor alatnih mašina
2145.10 Projektant konstruktor tekstilnih mašina
2145.11 Projektant konstruktor poljoprivrednih mašina
2145.12 Projektant konstruktor dizalica
2145.13 Projektant konstruktor turbina
2145.14 Projektant konstruktor pumpi i kompresora
2145.15 Projektant konstruktor pumpi pod pritiskom
2145.16 Projektant konstruktor metalnih konstrukcija
2145.17 Projektant konstruktor mašina za građevinarstvo i industrijski transport
2145.18 Projektant konstruktor šivaćih mašina
2145.19 Projektant konstruktor klasičnog naoružanja
2145.20 Projektant konstruktor mašina za zavarivanje
2145.21 Projektant konstruktor preciznih instrumenata
2145.22 Projektant konstruktor složenih alata i uređaja
2145.23 Mašinski projektant male automatizacije
2145.24 Mašinski konstruktor procesne opreme
2145.25 Mašinski konstruktor aparata za domaćinstvo
2145.26 Mašinski projektant konstruktor
2145.27 Projektant konstruktor plovnih sredstava
2145.28 Projektant konstruktor brodskih motora
2145.29 Projektant konstruktor brodskih pomoćnih mašina
2145.30 Projektant tehnologije obrade deformacijom
2145.31 Projektant tehnologije obrade odvajanjem čestica
2145.32 Projektant tehnologije zavarivanja
2145.33 Mašinski projektant tehnologije obrade plastičnih masa
2145.34 Mašinski projektant tehnologije montaže
2145.35 Projektant tehnologije gradnje plovnih sredstava
2145.36 Projektant mašinske tehnologije osiguranja kvaliteta
2145.37 Projektant mašinske tehnologije
2145.38 Mašinski tehnolog za održavanje procesne opreme
2145.39 Mašinski tehnolog za održavanje metalurške opreme
2145.40 Mašinski tehnolog za održavanje energetskih postrojenja
2145.41 Projektant tehnologije za održavanje proizvodne opreme
2145.42 Projektant tehnologije za održavanje poljoprivredne mehanizacije
2145.43 Projektant tehnologije za održavanje drumskih vozila
2145.44 Projektant tehnologije za održavanje šinskih vozila
2145.45 Projektant tehnologije za održavanje građevinskih mašina
2145.46 Projektant tehnologije održavanja vazduhoplova
2145.47 Projektant tehnologije održavanja brodske opreme
2145.48 Tehnolog održavanja cjevovodne mreže
2145.49 Tehnolog održavanja gasne mreže
2145.50 Tehnolog održavanja rudarske opreme
2145.51 Mašinski inžinjer za normizaciju
2145.52 Istraživač mašinstva
2145.53 Istraživač brodograđevinarstva
2145.54 Samostalni istraživač mašinstva
2145.55 Samostalni istraživač brodograđevinarstva
2145.56 Mašinski inžinjer
2145.57 Brodograđevinski inžinjer
2145.58 Inspektor parnih kotlova
2146 INŽINJERI HEMIJSKE TEHNOLOGIJE, PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I BIOTEHNOLOGIJE
2146.01 Petrohemijski tehnolog
2146.02 Naftni procesni tehnolog
2146.03 Projektant naftne tehnologije
2146.04 Tehnolog za organske sinteze
2146.05 Tehnolog prerade polimera
2146.06 Tehnolog boja i lakova
2146.07 Tehnolog gumarstva
2146.08 Tehnolog famaceutskih proizvoda
2146.09 Tehnolog kozmetičkih proizvoda
2146.10 Tehnolog sredstava za pranje i čišćenje
2146.11 Tehnolog pigmenata
2146.12 Tehnolog agrohemikalija
2146.13 Tehnolog zaštite od korozije
2146.14 Tehnolog pripreme i obrade vode
2146.15 Projektant hemijske tehnologije
2146.16 Tehnolog celuloze
2146.17 Tehnolog papirnih proizvoda
2146.18 Tehnolog za fotografske proizvode
2146.19 Hemijski tehnolog za elektrotehničke materijale i sisteme
2146.20 Tehnolog školskog pribora
2146.21 Tehnolog vojnohemijskih sistema
2146.22 Istraživač hemijske tehnologije
2146.23 Samostalni istraživač hemijske tehnologije
2146.24 Inžinjer hemijske tehnologije
2146.25 Tehnolog prerade mesa i ribe
2146.26 Tehnolog prerade mlijeka i mliječnih proizvoda
2146.27 Tehnolog mlinarstva i prerade brašna
2146.28 Tehnolog proizvodnje šećera, skroba i derivata
2146.29 Tehnolog konditorske proizvodnje
2146.30 Tehnolog proizvodnje biljnih ulja i masti
2146.31 Tehnolog prerade voća, povrća i bezalkoholnih pića
2146.32 Tehnolog proizvodnje gotove hrane
2146.33 Tehnolog proizvodnje vina, alkohola i sirćeta
2146.34 Tehnolog proizvodnje piva
2146.35 Tehnolog proizvodnje stočne hrane
2146.36 Tehnolog prerade duhana
2146.37 Tehnolog proizvodnje vitamina i hormona
2146.38 Tehnolog proizvodnje enzima
2146.39 Tehnolog obrade otpadnih voda
2146.40 Istraživač biotehnologije
2146.41 Samostalni istraživač biotehnologije
2146.42 Inžinjer prehrambene tehnologije
2146.43 Inžinjer biotehnologije
2146.44 Tehnolog za keramiku
2146.45 Tehnolog za staklarstvo
2147 INŽINJERI RUDARSTVA I METALURGIJE
2147.01 Rudarski inžinjer površinske eksploatacije
2147.02 Rudarski inžinjer podzemne eksploatacije
2147.03 Tehnolog proizvodnje soli
2147.04 Naftno-rudarski inžinjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina
2147.05 Projektant bušotina za naftu i gas
2147.06 Inžinjer za izradu i održavanje naftnih bušotina
2147.07 Inžinjer za karotažu i perforiranje naftnih bušotina
2147.08 Inžinjer za razradu ležišta nafte i gasa
2147.09 Projektant sabirnih sistema za naftu i plin
2147.10 Inžinjer za proizvodnju nafte i gasa
2147.11 Inžinjer za razvoj tehnologije transporta gasa
2147.12 Inžinjer za transport nafte i gasa
2147.13 Istraživač rudarstva
2147.14 Samostalni istraživač rudarstva
2147.15 Rudarski inžinjer
2147.16 Naftno-rudarski inžinjer
2147.17 Tehnolog proizvodnje crne metalurgije
2147.18 Metalurški tehnolog prerade i toplinske obrade
2147.19 Tehnolog proizvodnje obojenih metala
2147.20 Tehnolog lijevanja i valjanja obojenih metala
2147.21 Tehnolog presovanja obojenih metala
2147.22 Istraživač metalurgije
2147.23 Samostalni istraživač metalurgije
2147.24 Inžinjer metalurgije
2147.25 Metalurg u proizvodnji
2147.26 Elektrorudarski inspektor
2147.27 Rudarski inspektor
2147.28 Inženjer metalnih materijala
2147.29 Inženjer nemetalnih materijala
2148 INŽINJERI GEODEZIJE I KARTOGRAFIJE
2148.01 Geodeta projektant u oblasti kartografije
2148.02 Geodeta projektant osnovnih geodetskih radova
2148.03 Geodeta projektant fotogrametrijskih radova
2148.04 Geodeta projektant za zemljišno informacione sisteme
2148.05 Geodeta projektant za inžinjersku geodeziju
2148.06 Inžinjer geodezije
2148.07 Geodeta kartograf
2148.08 Geodeta za osnovne radove
2148.09 Geodeta fotogrametar
2148.10 Geodeta za zemljišno informacione sisteme
2148.11 Geodeta za inžinjersku geodeziju
2148.12 Geodeta
2149 STRUČNJACI TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH NAUKA DRUGDJE NERAZVRSTANI
2149.01 Glavni planer proizvodnje
2149.02 Glavni planer održavanja
2149.03 Glavni planer izgradnje
2149.04 Glavni planer pripreme rada
2149.05 Inžinjer za zaštitu okoline
2149.06 Tehnolog pakovanja
2149.07 Tehnolog za građevinske materijale
2149.08 Tehnolog za preciznu optiku
2149.09 Inžinjer tekstilne tehnologije
2149.10 Dizajner tekstila i odjeće,inžinjer
2149.11 Inžinjer kožarstva
2149.12 Inžinjer obućarstva
2149.13 Dizajner obuće i kožne galanterije,inžinjer
2149.14 Istraživač tekstilne tehnologije
2149.15 Samostalni istraživač tekstilne tehnologije
2149.16 Inžinjer drvne tehnologije
2149.17 Inžinjer grafičke tehnologije
2149.18 Grafički urednik
2149.19 Istraživač grafičke tehnologije
2149.20 Samostalni istraživač grafičke tehnologije
2149.21 Snimatelj slike i zvuka
2149.22 Stručnjak za upravljanje otpadom
2149.23 Stručnjak za upravljanje energijom i vodom
215 STRUČNJACI ZA LOGISTIKU, TEHNOLOGIJU SAOBRAĆAJA, ORGANIZACIJU I SIGURNOST NA RADU I SRODNI
2150 STRUČNJACI ZA LOGISTIKU, TEHNOLOGIJU SAOBRAĆAJA, ORGANIZACIJU I SIGURNOST NA RADU I SRODNI
2150.01 Inžinjer za logistiku
2150.02 Inžinjer za organizaciju rada
2150.03 Inžinjer za sigurnost na radu
2150.04 Tehnolog za promet
2150.05 Rukovodilac službe za zaštitu
2150.06 Kontrolor za kvalitet poslovanja
2150.07 Organizator posla
2150.08 Inspektor za rad
2150.09 Inspektor za humanitarnu djelatnost
2150.10 Inspektor za raseljene osobe i izbjeglice
2150.11 Inspektor za promet
2150.12 Analitičar studija rada i vremena
22 ZDRAVSTVENI STRUČNJACI I STRUČNJACI BIOLOŠKIH, BIOTEHNIČKIH, BIOHEMIJSKIH I SRODNIH NAUKA
221 BIOLOZI, FARMAKOLOZI, AGRONOMI I SRODNI STRUČNJACI
2211 BIOLOZI, EKOLOZI I SRODNI STRUČNJACI
2211.01 Bakteriolog
2211.02 Biolog
2211.03 Ekolog
2211.04 Zoolog
2211.05 Botaničar
2211.06 Molekularni botaničar
2211.07 Genetičar
2211.08 Mikrobiolog
2211.09 Imunolog
2211.10 Ornitolog
2211.11 Parazitolog
2211.12 Hidrobiolog
2211.13 Citolog
2211.14 Histolog
2211.15 Embriolog
2211.16 Istraživač biologije
2211.17 Samostalni istraživač biologije
2212 FARMAKOLOZI, PATOLOZI I SRODNI STRUČNJACI
2212.01 Anatom
2212.02 Biofizičar
2212.03 Biohemičar
2212.04 Endokrinolog
2212.05 Epidemiolog
2212.06 Farmakolog
2212.07 Fiziolog
2212.08 Kinesiolog
2212.09 Patofiziolog
2212.10 Patolog
2212.11 Toksikolog
2213 AGRONOMI, INŽINJERI ŠUMARSTVA I SRODNI STRUČNJACI
2213.01 Agronom za ratarstvo
2213.02 Agronom za povrtlarstvo
2213.03 Agronom za voćarstvo
2213.04 Agronom za vinogradarstvo i vinarstvo
2213.05 Agronom za proizvodnju duhana
2213.06 Inženjer hortikulture
2213.07 Agronom za zaštitu bilja
2213.08 Agronom za melioracije
2213.09 Agronom stočarstva
2213.10 Agronom peradarstva
2213.11 Agronom ribarstva
2213.12 Agronom kunićarstva
2213.13 Agronom pčelarstva
2213.14 Agronom savjetodavne službe
2213.15 Inžinjer agronom
2213.16 Inžinjer šumarstva
2213.17 Organizator lova
2213.18 Istraživač u poljoprivredi
2213.19 Samostalni istraživač u poljoprivredi
2213.20 Istraživač u šumarstvu
2213.21 Samostalni istraživač u šumarstvu
2213.22 Fitosanitarni inspektor
2213.23 Šumarski inspektor
2213.24 Poljoprivredni inspektor
2213.25 Lovni inspektor
2213.26 Ribarski inspektor
222 DOKTORI MEDICINE, STOMATOLOZI, FARMACEUTI, VETERINARI I SRODNI STRUČNJACI
2221 DOKTORI MEDICINE
2221.01 Doktor medicine
2221.02 Doktor opće medicine
2221.03 Doktor porodične medicine
2221.04 Doktor školske medicine
2221.05 Doktor medicine rada
2221.06 Doktor medicine internista
2221.07 Doktor medicine pneumoftizeolog
2221.08 Doktor medicine infektolog
2221.09 Doktor medicine neurolog
2221.10 Doktor medicine psihijatar
2221.11 Doktor medicine neuropsihijatar
2221.12 Doktor medicine dermatolog i venerolog
2221.13 Doktor medicine dermatolog
2221.14 Doktor medicine pedijatar
2221.15 Doktor medicine opšti hirurg
2221.16 Doktor medicine neurohirurg
2221.17 Doktor medicine dječji hirurg
2221.18 Doktor medicine maksilofacijalni hirurg
2221.19 Doktor medicine plastični i rekonstruktivni hirurg
2221.20 Doktor medicine urolog
2221.21 Doktor medicine ortoped
2221.22 Doktor medicine otorinolaringolog
2221.23 Doktor medicine oftalmolog
2221.24 Doktor medicine ginekolog i opstetričar
2221.25 Doktor medicine anesteziolog i reanimatolog
2221.26 Doktor medicine transfuziolog
2221.27 Doktor medicine radiolog
2221.28 Doktor medicine radioterapeut
2221.29 Doktor medicine radioterapeut i onkolog
2221.30 Doktor nuklearne medicine
2221.31 Doktor fizikalne medicine i rehabilitacije
2221.32 Doktor medicinske mikrobiologije s parazitologijom
2221.33 Doktor medicine patološki anatom
2221.34 Doktor medicine citolog
2221.35 Doktor sudske medicine
2221.36 Doktor medicine klinički farmakolog
2221.37 Doktor medicine klinički farmakolog i toksikolog
2221.38 Doktor medicine rentgenolog
2221.39 Doktor socijalne medicine
2221.40 Doktor javnog zdravstva
2221.41 Doktor medicine epidemiolog
2221.42 Doktor medicine zdravstveni ekolog
2221.43 Doktor medicine stažista
2221.44 Doktor medicine specijalizant
2222 STOMATOLOZI
2222.01 Doktor porodične stomatologije
2222.02 Doktor dječije i preventivne stomatologije
2222.03 Doktor stomatologije ortodont
2222.04 Doktor stomatologije parodontolog
2222.05 Doktor stomatologije protetičar
2222.06 Doktor stomatologije oralni kirurg
2222.07 Doktor stomatologije oralni patolog
2222.08 Doktor stomatologije dentalni patolog i endodont
2222.09 Doktor stomatologije dentalni i oralni patolog i parodontolog
2222.10 Doktor stomatologije
2222.11 Doktor stomatologije stažist
2222.12 Doktor stomatologije specijalizant
2223 VETERINARI
2223.01 Veterinar hirurg
2223.02 Veterinar za reprodukciju životinja
2223.03 Veterinar kućnih ljubimaca
2223.04 Veterinar za zdravstvenu zaštitu životinja
2223.05 Veterinar opšte prakse
2223.06 Veterinar epizootiolog
2223.07 Veterinar internist
2223.08 Veterinar parazitolog
2223.09 Veterinar mikrobiolog
2223.10 Veterinar na poslovima kvaliteta i higijene namjernica životinjskog porijekla
2223.11 Veterinar tehnolog u animolrg proizvodnji
2223.12 Veterinar na poslovima deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije
2223.13 Veterinar
2223.14 Veterinar specijalizant
2223.15 Istraživač veterine
2223.16 Samostalni istraživač veterine
2224 FARMACEUTI
2224.01 Doktor farmacije
2224.02 Klinički farmaceut
2224.03 Farmaceut za ljekovito bilje
2224.04 Farmaceut na ispitivanju i kontroli lijekova
2224.05 Farmaceut farmakoinformatičar
2224.06 Farmaceut u veleprodaji
2224.07 Doktor farmacije stažist
2224.08 Doktor farmacije specijalizant
2229 ZDRAVSTVENI STRUČNJACI DRUGDJE NERAZVRSTANI
2229.01 Savjetnik za zdravstvo
2229.02 Savjetnik za zdravstveno osiguranje
2229.03 Savjetnik za veterinarstvo
2229.04 Zdravstveni inspektor
2229.05 Veterinarski inspektor
2229.06 Ekološko-sanitarni inženjer
2229.07 Sanitarni inženjer
2229.08 Inženjer medicinske radiologije
2220.09 Inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike
223 STRUČNJACI ZA ZDRAVSTVENU NJEGU
2230 STRUČNJACI ZA ZDRAVSTVENU NJEGU
2230.01 Organizator zdravstvene njege
2230.02 Organizator zdravstvenog odgoja
2230.03 Medicinska sestra-tehničar
2230.04 Fizioterapeut
2230.05 Stručnjaci za zdravstvenu njegu drugdje nerazvrstani
23 STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE
231 STRUČNJACI ZA UNIVERZITETSKO, VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
2311 VISOKOŠKOLSKI NAUČNO-OBRAZOVNI, OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIM NAUKAMA
2311.01 Predavač filozofije
2311.02 Univerzitetski asistent filozofije
2311.03 Univerzitetski profesor filozofije
2311.04 Predavač historije
2311.05 Univerzitetski asistent historije
2311.06 Univerzitetski profesor historije
2311.07 Predavač arheologije
2311.08 Univerzitetski asistent arheologije
2311.09 Univerzitetski profesor arheologije
2311.10 Predavač etnologije
2311.11 Univerzitetski asistent etnologije
2311.12 Univerzitetski profesor etnologije
2311.13 Predavač filologije
2311.14 Univerzitetski asistent filologije
2311.15 Univerzitetski profesor filologije
2311.16 Predavač pedagogije
2311.17 Univerzitetski asistent pedagogije
2311.18 Univerzitetski profesor pedagogije
2311.19 Predavač psihologije
2311.20 Univerzitetski asistent psihologije
2311.21 Univerzitetski profesor psihologije
2311.22 Predavač sociologije
2311.23 Univerzitetski asistent sociologije
2311.24 Univerzitetski profesor sociologije
2311.25 Predavač prava
2311.26 Univerzitetski asistent prava
2311.27 Univerzitetski profesor prava
2311.28 Predavač ekonomije
2311.29 Univerzitetski asistent ekonomije
2311.30 Univerzitetski profesor ekonomije
2311.31 Predavač politologije
2311.32 Univerzitetski asistent politologije
2311.33 Univerzitetski profesor politologije
2311.34 Predavač defektologije
2311.35 Univerzitetski asistent defektologije
2311.36 Univerzitetski profesor defektologije
2311.37 Predavač socijalnog rada
2311.38 Univerzitetski asistent socijalnog rada
2311.39 Univerzitetski profesor socijalnog rada
2311.40 Predavač organizacijskih nauka
2311.41 Univerzitetski asistent organizacijskih nauka
2311.42 Univerzitetski profesor organizacijskih nauka
2311.43 Predavač informacijskih nauka
2311.44 Univerzitetski asistent informacijskih nauka
2311.45 Univerzitetski profesor informacijskih nauka
2311.46 Predavač muzičkih umjetnosti
2311.47 Univerzitetski asistent muzičkih umjetnosti
2311.48 Univerzitetski profesor muzičkih umjetnosti
2311.49 Predavač likovnih umjetnosti
2311.50 Univerzitetski asistent likovnih umjetnosti
2311.51 Univerzitetski profesor likovnih umjetnosti
2311.52 Predavač primjenjenih umjetnosti
2311.53 Univerzitetski asistent primjenjenih umjetnosti
2311.54 Univerzitetski profesor primjenjenih umjetnosti
2311.55 Predavač scenskih umjetnosti
2311.56 Univerzitetski asistent scenskih umjetnosti
2311.57 Univerzitetski profesor scenskih umjetnosti
2311.58 Predavač kineziologije
2311.59 Univerzitetski asistent kineziologije
2311.60 Univerzitetski profesor kineziologije
2311.61 Predavač kriminalistike
2311.62 Univerzitetski asistent kriminalistike
2311.63 Univerzitetski profesor kriminalistike
2311.64 Predavač društveno-humanističkih nauka
2311.65 Univerzitetski asistent društveno-humanističkih nauka
2311.66 Univerzitetski profesor društveno-humanističkih nauka
2311.67 Lektor stranog jezika
2312.68 Asistent visoke škole društveno-humanističkih nauka
2311.69 Profesor visoke škole društveno-humanističkih nauka
2312 VISOKOŠKOLSKI NAUČNO-OBRAZOVNI, OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U PRIRODNIM NAUKAMA
2312.01 Predavač matematike
2312.02 Univerzitetski asistent matematike
2312.03 Univerzitetski profesor matematike
2312.04 Predavač fizike
2312.05 Univerzitetski asistent fizike
2312.06 Univerzitetski profesor fizike
2312.07 Predavač geofizike
2312.08 Univerzitetski asistent geofizike
2312.09 Univerzitetski profesor geofizike
2312.10 Predavač astronomije
2312.11 Univerzitetski asistent astronomije
2312.12 Univerzitetski profesor astronomije
2312.13 Predavač mehanike
2312.14 Univerzitetski asistent mehanike
2312.15 Univerzitetski profesor mehanike
2312.16 Predavač hemije
2312.17 Univerzitetski asistent hemije
2312.18 Univerzitetski profesor hemije
2312.19 Predavač biologije
2312.20 Univerzitetski asistent biologije
2312.21 Univerzitetski profesor biologije
2312.22 Predavač geografije
2312.23 Univerzitetski asistent geografije
2312.24 Univerzitetski profesor geografije
2312.25 Predavač geologije
2312.26 Univerzitetski asistent geologije
2312.27 Univerzitetski profesor geologije
2312.28 Predavač prirodnih nauka
2312.29 Univerzitetski asistent prirodnih nauka
2312.30 Univerzitetski profesor prirodnih nauka
2312.31 Asistent visoke škole prirodnih nauka
2312.32 Profesor visoke škole prirodnih nauka
2313 VISOKOŠKOLSKI NAUČNO-OBRAZOVNI, OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U MEDICINSKIM NAUKAMA
2313.01 Predavač medicine
2313.02 Univerzitetski asistent medicine
2313.03 Univerzitetski profesor medicine
2313.04 Predavač stomatologije
2313.05 Univerzitetski asistent stomatologije
2313.06 Univerzitetski profesor stomatologije
2313.07 Predavač veterine
2313.08 Univerzitetski asistent veterine
2313.09 Univerzitetski profesor veterine
2313.10 Predavač farmacije
2313.11 Univerzitetski asistent farmacije
2313.12 Univerzitetski profesor farmacije
2313.13 Predavač medicinske biohemije
2313.14 Univerzitetski asistent medicinske biohemije
2313.15 Univerzitetski profesor medicinske biohemije
2313.16 Asistent visoke škole Medicinske nauka
2313.17 Profesor visoke škole medicinskih nauka
2314 VISOKOŠKOLSKI NAUČNO-OBRAZOVNI, OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U TEHNIČKIM NAUKAMA
2314.01 Predavač rudarstva
2314.02 Univerzitetski asistent rudarstva
2314.03 Univerzitetski profesor rudarstva
2314.04 Predavač metalurgije
2314.05 Univerzitetski asistent metalurgije
2314.06 Univerzitetski profesor metalurgije
2314.07 Predavač mašinstva
2314.08 Univerzitetski asistent mašinstva
2314.09 Univerzitetski profesor mašinstva
2314.10 Predavač elektrotehnike
2314.11 Univerzitetski asistent elektrotehnike
2314.12 Univerzitetski profesor elektrotehnike
2314.13 Predavač računarstva
2314.14 Univerzitetski asistent računarstva
2314.15 Univerzitetski profesor računarstva
2314.16 Predavač hemijskog inženjerstva i tehnologije
2314.17 Univerzitetski asistent hemijskog inženjerstva i tehnologije
2314.18 Univerzitetski profesor hemijskog inženjerstva i tehnologije
2314.19 Predavač grafičke tehnologije
2314.20 Univerzitetski asistent grafičke tehnologije
2314.21 Univerzitetski profesor grafičke tehnologije
2314.22 Predavač tekstilne tehnologije
2314.23 Univerzitetski asistent tekstilne tehnologije
2314.24 Univerzitetski profesor tekstilne tehnologije
2314.25 Predavač arhitekture i urbanizma
2314.26 Univerzitetski asistent arhitekture i urbanizma
2314.27 Univerzitetski profesor arhitekture i urbanizma
2314.28 Predavač građevinarstva
2314.29 Univerzitetski asistent građevinarstva
2314.30 Univerzitetski profesor građevinarstva
2314.31 Predavač geodezije
2314.32 Univerzitetski asistent geodezije
2314.33 Univerzitetski profesor geodezije
2314.34 Predavač saobraćaja
2314.35 Univerzitetski asistent saobraćaja
2314.36 Univerzitetski profesor saobraćaja
2314.37 Predavač zaštite na radu
2314.38 Univerzitetski asistent zaštite na radu
2314.39 Univerzitetski profesor zaštite na radu
2314.40 Predavač dizajna
2314.41 Univerzitetski asistent dizajna
2314.42 Univerzitetski profesor dizajna
2314.43 Predavač tehničko-tehnoloških nauka
2314.44 Univerzitetski asistent tehničko -tehnoloških nauka
2314.45 Univerzitetski profesor tehničko-tehnoloških nauka
2314.46 Asistent visoke škole tehničkih nauka
2314.47 Profesor visoke škole tehničkih nauka
2315 VISOKOŠKOLSKI NAUČNO-OBRAZOVNI, OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U BIOTEHNIČKIM NAUKAMA
2315.01 Predavač biotehnologije i prehrambene tehnologije
2315.02 Univerzitetski asistent biotehnologije i prehrambene tehnologije
2315.03 Univerzitetski profesor biotehnologije i prehrambene tehnologije
2315.04 Predavač iz oblasti agronomije
2315.05 Univerzitetski asistent iz oblasti agronomije
2315.06 Univerzitetski profesor iz oblasti agronomije
2315.07 Predavač ugostiteljstva i turizma
2315.08 Univerzitetski asistent ugostiteljstva i turizma
2315.09 Univerzitetski profesor ugostiteljstva i turizma
2315.10 Predavač šumarstva
2315.11 Univerzitetski asistent šumarstva
2315.12 Univerzitetski profesor šumarstva
2315.13 Predavač tehnologije drva
2315.14 Univerzitetski asistent tehnologije drveta
2315.15 Univerzitetski profesor tehnologije drveta
2315.16 Predavač biotehničkih nauka
2315.17 Univerzitetski asistent biotehničkih nauka
2315.18 Univerzitetski profesor biotehničkih nauka
2315.19 Asistent visoke škole biotehničkih nauka
2315.20 Profesor visoke škole biotehničkih nauka
2316 VISOKOŠKOLSKI NAUČNO-OBRAZOVNI, OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U TEOLOGIJI
2316.01 Predavač teologije
2316.02 Univerzitetski asistent teologije
2316.03 Univerzitetski profesor teologije
2316.04 Asistent visoke škole u teologiji
2316.05 Profesor visoke škole u teologiji
232 STRUČNJACI ZA SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
2321 PROFESORI DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA
2321.01 Profesor bosanskog jezika
2321.02 Profesor hrvatskog jezika
2321.03 Profesor srpskog jezika
2321.04 Profesor stranog jezika
2321.05 Profesor engleskog jezika
2321.06 Profesor njemačkog jezika
2321.07 Profesor francuskog jezika
2321.08 Profesor talijanskog jezika
2321.09 Profesor latinskog jezika
2321.10 Profesor grčkog jezika
2321.11 Profesor arapskog jezika
2321.12 Profesor turskog jezika
2321.13 Profesor romskog jezika
2321.14 Profesor albanskog jezika
2321.15 Profesor ruskog jezika
2321.16 Profesor filozofije
2321.17 Profesor logike
2321.18 Profesor historije
2321.19 Profesor pedagogije
2321.20 Profesor psihologije
2321.21 Profesor sociologije
2321.22 Profesor pravnih predmeta
2321.23 Profesor ekonomskih predmeta
2321.24 Profesor birotehničkih predmeta
2321.25 Profesor trgovinskih predmeta
2321.26 Profesor kulturoloških predmeta
2321.27 Profesor muzičkih predmeta
2321.28 Profesor likovnih predmeta
2321.29 Profesor scenskih predmeta
2321.30 Profesor baleta i plesa
2321.31 Profesor fizičke i zdravstvene kulture
2322 PROFESORI PRIRODNO-MATEMATIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA
2322.01 Profesor matematike
2322.02 Profesor infromatike
2322.03 Profesor fizike
2322.04 Profesor geofizike
2322.05 Profesor astronomije
2322.06 Profesor mehanike
2322.07 Profesor hemije
2322.08 Profesor biologije
2322.09 Profesor geologije
2322.10 Profesor geografije
2323 PROFESORI MEDICINSKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA
2323.01 Profesor osnovnih i socijalnih medicinskih nauka
2323.02 Profesor kliničkih medicinskih nauka
2323.03 Profesor fizioterapije
2323.04 Profesor stomatoloških predmeta
2323.05 Profesor veterinarskih predmeta
2323.06 Profesor farmaceutskih predmeta
2323.07 Profesor medicinskobiohemijskih predmeta
2324 PROFESORI BIOTEHNIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA
2324.01 Profesor ratarstva i povrtlarstva
2324.02 Profesor stočarstva
2324.03 Profesor voćarstva i vinogradarstva
2324.04 Profesor ljekovitog i aromatskog bilja
2324.05 Profesor prerade mlijeka
2324.06 Profesor proizvodnje ulja i biljnih masti
2324.07 Profesor proizvodnje šećera i skroba
2324.08 Profesor prerade mesa
2324.09 Profesor mlinarstva i pekarstva
2324.10 Profesor prerade voća
2324.11 Profesor prerade i obrade duhana
2324.12 Profesor proizvodnje alkohola i alkoholnih pića
2324.13 Profesor kulinarstva
2324.14 Profesor konditorstva
2324.15 Profesor ugostiteljstva i turizma
2324.16 Profesor šumarstva
2325 PROFESORI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE U SREDNJIM ŠKOLAMA
2325.01 Profesor tehnologije drveta
2325.02 Profesor rudarstva
2325.03 Profesor metalurgije
2325.04 Profesor mašinske energetike
2325.05 Profesor mašinstva
2325.06 Profesor elektrotehnike
2325.07 Profesor elektronike
2325.08 Profesor računarstva
2325.09 Profesor hemijske tehnologije
2325.10 Profesor gumarske tehnologije
2325.11 Profesor plastičarske tehnologije
2325.12 Profesor staklarske tehnologije
2325.13 Profesor keramičarske tehnologije
2325.14 Profesor tehnologije papira
2325.15 Profesor tekstilne tehnologije
2325.16 Profesor konfekcijske tehnologije
2325.17 Profesor kožarsko-krznarske tehnologije
2325.18 Profesor obućarske i kožno-galanterijske tehnologije
2325.19 Profesor restauracije i gradnje muzičkih predmeta
2325.20 Profesor arhitekture
2325.21 Profesor građevinarstva
2325.22 Profesor geodezije
2325.23 Profesor drumskog saobraćaja
2325.24 Profesor željezničkog saobraćaja
2325.25 Profesor vazduhoplovnog saobraćaja
2325.26 Profesor riječnog saobraćaja
2325.27 Profesor PTT saobraćaja
2325.28 Profesor unutrašnjeg saobraćaja
2325.29 Profesor zaštite na radu
2325.30 Profesor protupožarne zaštite
2325.31 Profesor poljoprivredne mehanizacije
2325.32 Profesor melioracije
2325.33 Profesor praktične nastave
2326 PROFESORI VJERONAUKE
2326.01 Profesor vjeronauke
2326.02 Profesor religijske kulture
233 STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKO I PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE
2331 UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA
2331.01 Razredni učitelj
2331.02 Predmetni učitelj
2331.03 Nastavnik maternjeg jezika
2331.04 Nastavnik stranog jezika
2331.05 Nastavnik historije
2331.06 Nastavnik geografije
2331.07 Nastavnik muzičke kulture
2331.08 Nastavnik likovne kulture
2331.09 Nastavnik fizičke i zdravstvene kulture
2331.10 Nastavnik tehničke kulture
2331.11 Nastavnik matematike
2331.12 Nastavnik informatike
2331.13 Nastavnik fizike
2331.14 Nastavnik hemije
2331.15 Nastavnik biologije
2332 UČITELJI PREDŠKOLSKE DJECE
2332.01 Učitelj predškolske djece
2332.02 Učitelj predškolske djece sa posebnim potrebama
234 STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE DJECE SA RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA
2340 STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE DJECE SA RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA
2340.01 Učitelj djece sa razvojnim teškoćama
2340.02 Učitelj osoba sa oštećenjem vida
2340.03 Učitelj osoba sa oštećenjem sluha
2340.04 Učitelj mentalno retardiranih osoba
2340.05 Učitelj tjelesno invalidnih osoba
2340.06 Učitelj osoba sa poremećajima u ponašanju
2340.07 Odgojitelj u zavodu za djecu sa posebnim potrebama
2340.08 Logoped i surdoadiolog
2340.09 Edukator-rehabilitolog
235 OSTALI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE
2351 STRUČNJACI ZA OBRAZOVNE METODE
2351.01 Stručnjak za metodiku u obrazovnim područjima
2351.02 Stručnjak za razvoj vaspitno-obrazovnog programa
2351.03 Stručnjak za obrazovne tehnologije
2351.04 Andragog
2351.05 Pedagog
2351.06 Defektolog
2351.07 Socijalni pedagog
2351.08 Savjetnik za obrazovanje osoba sa posebnim potrebama
2351.09 Savjetnik za predškolsko vaspitanje
2351.10 Savjetnik za predmetno područje
2351.11 Savjetnik za razrednu nastavu
2351.12 Pedagog-psiholog
2352 ŠKOLSKI INSPEKTORI
2352.01 Školski inspektor
2359 OSTALI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE DRUGDJE NERAZVRSTANI
2359.01 Organizator obrazovanja odraslih u obrazovnim zavodima
2359.02 Savjetnik u vaspitno obrazovnom zavodu
2359.03 Vaspitač u učeničkom domu
2359.04 Istraživač vaspitnih nauka
2359.05 Samostalni istraživač vaspitnih nauka
24 DRUGI STRUČNJACI I NAUČNICI ( U POSLOVNIM, DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIM I SRODNIM DJELATNOSTIMA)
241 STRUČNJACI ZA POSLOVANJE I SRODNI
2411 RAČUNOVODSTVENI STRUČNJACI
2411.01 Rukovodilac knjigovodstvenih poslova
2411.02 Rukovodilac finansijskih poslova
2411.03 Rukovodilac računovodstva i finansija
2411.04 Finansijski analitičar
2411.05 Finansijski inspektor
2411.06 Finansijski savjetnik
2411.07 Poreski savjetnik
2411.08 Poreski inspektor
2411.09 Procjenitelj boniteta
2411.10 Ovlašteni revizor
2411.11 Revizor
2411.12 Devizni inspektor
2411.13 Savjetnik za nekretnine
2411.14 Savjetnik za proračune
2411.15 Samostalni računovođa
2411.16 Računovođa
2412 KADROVSKI STRUČNJACI
2412.01 Rukovodilac kadrovskih poslova
2412.02 Savjetnik za zapošljavanje
2412.03 Savjetnik za profesionalno informisanje
2412.04 Analitičar zanimanja
2412.05 Organizator obrazovanja zaposlenih u preduzeću
2412.06 Savjetnik za osobnu i poslovnu uspješnost
2412.07 Savjetnik za odbranu
2419 STRUČNJACI ZA POSLOVANJE DRUGDJE NERAZVRSTANI
2419.01 Savjetnik za istraživanje tržišta
2419.02 Komercijalist za vanjsku trgovinu
2419.03 Komercijalist za domaću trgovinu
2419.04 Rukovodilac poslovnice nabave i prodaje
2419.05 Organizator poslovnih priredbi
2419.06 Nadzornik tržišta kapitala
2419.07 Nadzornik novčanog tržišta
2419.08 Analitičar istraživanja tržišta
2419.09 Savjetnik za promotivne metode
2419.10 Savjetnik za prodajne metode
2419.11 Oglašivač
2419.12 Savjetnik za odnose sa javnosti
2419.13 Savjetnik za poslovanje
2419.14 Savjetnik za patente
2419.15 Savjetnik za poduzetništvo
2419.16 Organizator rada
2419.17 Savjetnik za ekonomiku domaćinstva
2419.18 Savjetnik direktor
2419.19 Samostalni stručni saradnik u poslovnim i srodnim djelatnostima
2419.20 Menadžer kvaliteta
242 PRAVNI STRUČNJACI
2421 PRAVNI ZASTUPNICI
2421.01 Advokat
2421.02 Zamjenik javnog tužioca
2421.03 Zamjenik javnog pravobranioca
2421.04 Pravni zastupnik
2422 SUDIJE
2422.01 Sudija Ustavnog suda na nivou države
2422.02 Sudija Ustavnog suda na nivou entiteta
2422.03 Sudija Vrhovnog suda
2422.04 Sudija Suda za ljudska prava
2422.05 Sudija - član Federalnog vijeća za prekršaje
2422.06 Sudija kantonalnog-županijskog / oblasnog suda
2422.07 Sudija općinskog suda
2422.08 Sudija prekršajnog suda
2429 PRAVNI STRUČNJACI DRUGDJE NERAZVRSTANI
2429.01 Pravni savjetnik
2429.02 Stručni saradnik vrhovnog suda
2429.03 Stručni saradnik kontonalnog suda
2429.04 Stručni saradnik općinskog suda
2429.05 Savjetnik vrhovnog suda
2429.06 Savjetnik kantonalnog suda
2429.07 Savjetnik općinskog suda
2429.08 Rukovodilac općih i pravnih poslova
2429.09 Rukovodilac protokola
2429.10 Sekretar kabineta funkcionera
2429.11 Javni bilježnik
2429.12 Pravnik
2429.13 Istraživač pravnih nauka
2429.14 Samostalni istraživač pravnih nauka
243 ARHIVISTI, BIBLIOTEKARI I SRODNI STRUČNJACI
2431 ARHIVISTI, MUZEJSKI STRUČNJACI I KONZERVATORI
2431.01 Arhivar
2431.02 Arhivist
2431.03 Istraživač arhivistike
2431.04 Samostalni istraživač arhivistike
2431.05 Kustos muzeja
2431.06 Kustos umjetničke galerije
2431.07 Muzeolog
2431.08 Konzervator za kulturno nasljeđe
2431.09 Konzervator za prirodno nasljeđe
2431.10 Preparator
2432 BIBLIOTEKARI I SRODNI INFORMACIJSKI STRUČNJACI
2432.01 Bibliotekar
2432.02 Bibliotečki istraživač
2432.03 Samostalni bibliotečki istraživač
2432.04 Dokumentalist
2432.05 Informacijski stručnjak
2432.06 Informacijski istraživač
2432.07 Samostalni informacijski istraživač
2432.08 Antikvar
2432.09 Bibliotekar specijalist
244 STRUČNJACI DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH NAUKA
2441 EKONOMISTI
2441.01 Ekonomista za finansije
2441.02 Ekonomista za marketing
2441.03 Ekonomista hoteljerstva
2441.04 Ekonomista menadžmenta
2441.05 Ekonomista za poslovanje s vrijednosnim papirima
2441.06 Ekonomista za carinske poslove
2441.07 Agroekonomista
2441.08 Ekonomista za analize i planiranje
2441.09 Ekonomista kontrolor poslovanja
2441.10 Ekonomista platnog prometa
2441.11 Ekonomista kreditno-garantnih poslova
2441.12 Ekonometrik
2441.13 Ekonomista za devizno poslovanje
2441.14 Ekonomista bankarstva
2441.15 Ekonomista osiguranja
2441.16 Ekonomista za međunarodnu razmjenu
2441.17 Ekonomista investicijski savjetnik
2441.18 Ekonomista za poreski sistem
2441.19 Ekonomista savjetnik
2441.20 Ekonomista za politiku cijena
2441.21 Istraživač ekonomskih nauka
2441.22 Samostalni istraživač ekonomskih nauka
2441.23 Ekonomista
2442 SOCIOLOZI, ANTROPOLOZI I SRODNI STRUČNJACI
2442.01 Sociolog
2442.02 Istraživač sociolog
2442.03 Samostalni istraživač sociolog
2442.04 Antropolog
2442.05 Istraživač antropolog
2442.06 Samostalni istraživač antropolog
2442.07 Arheolog
2442.08 Istraživač arheolog
2442.09 Samostalni istraživač arheolog
2442.10 Etnolog
2442.11 Istraživač etnolog
2442.12 Samostalni istraživač etnolog
2442.13 Geograf
2442.14 Istraživač geograf
2442.15 Samostalni istraživač geograf
2442.16 Komunikolog
2442.17 Istraživač komunikolog
2442.18 Samostalni istraživač komunikolog
2442.19 Kriminolog
2442.20 Kriminalist
2442.21 Istražitelj kriminolog
2442.22 Samostalni istražitelj kriminolog
2442.23 Istražitelj kriminalist
2442.24 Samostalni istražitelj kriminalist
2443 FILOZOFI, ISTORIČARI, POLITOLOZI I SRODNI STRUČNJACI
2443.01 Filozof
2443.02 Istraživač filozofije
2443.03 Samostalni istraživač filozofije
2443.04 Politolog
2443.05 Istraživač politologije
2443.06 Samostalni istraživač politologije
2443.07 Historičar
2443.08 Istraživač historije
2443.09 Samostalni istraživač historije
2443.10 Historičar umjetnosti
2443.11 Istraživač umjetnosti
2443.12 Samostalni istraživač umjetnosti
2444 FILOLOZI, PREVODIOCI, TUMAČI I SRODNI STRUČNJACI
2444.01 Lektor
2444.02 Prevodilac
2444.03 Leksikograf
2444.04 Fonetičar
2444.05 Književni komparatist
2444.06 Sudski tumač
2444.07 Konferencijski tumač
2444.08 Filolog
2444.09 Filolog istraživač
2444.10 Filolog samostalni istraživač
2444.11 Grafolog
2445 PSIHOLOZI
2445.01 Industrijski psiholog
2445.02 Psiholog rada
2445.03 Školski psiholog
2445.04 Klinički psiholog
2445.05 Psiholog forenzičar
2445.06 Sportski psiholog
2445.07 Vojni psiholog
2445.08 Psiholog
2445.09 Psiholog istraživač
2445.10 Psiholog samostalni istraživač
2445.11 Psiholog savjetnik u savjetovalištu
2446 SOCIJALNI STRUČNJACI I SRODNA ZANIMANJA
2446.01 Socijalni stručnja u centru
2446.02 Socijalni stručnjak u domu
2446.03 Socijalni stručnjak u obrazovanju
2446.04 Socijalni stručnjak u zdravstvu
2446.05 Socijalni stručnjak u pravosuđu
2446.06 Savjetnik socijalne pomoći
2446.07 Socijalni stručnjak za rad sa hendikepiranim osobama
2446.08 Socijalni stručnjak za rad sa materijalno ugroženim osobama
2446.09 Socijalni stručnjak
245 UMJETNIČKI STVARAOCI I SRODNI STRUČNJACI
2451 KNJIŽEVNICI, NOVINARI I SRODNI STRUČNJACI
2451.01 Urednik novinar
2451.02 Novinar
2451.03 Korektor u izdavaštvu
2451.04 Književnik
2451.05 Dramaturg
2451.06 Reporter
2451.07 Tehnički pisac
2451.08 Pisac reklamnih poruka
2451.09 Recenzent
2451.10 Moderator
2451.11 Komentator
2451.12 Kritičar
2451.13 Fotoreporter
2451.14 Redaktor
2451.15 Scenarist
2451.16 Savjetnik za kulturno-umjetničke programe
2451.17 Esejist
2451.18 Biograf
2452 SLIKARI, KIPARI I SRODNA ZANIMANJA
2452.01 Umjetnički stvaralac
2452.02 Slikar
2452.03 Slikar grafičar
2452.04 Kipar
2452.05 Slikar naivac
2452.06 Kipar naivac
2452.07 Karikaturist
2452.08 Slikar crtanog filma
2452.09 Scenograf
2452.10 Restaurator umjetničkih djela
2452.11 Konzervator umjetničkih djela
2452.12 Kostimograf
2453 KOMPOZITORI, MUZIČARI, PJEVAČI I SRODNA ZANIMANJA
2453.01 Aranžer muzike
2453.02 Dirigent orkestra
2453.03 Dirigent hora
2453.04 Muzikolog
2453.05 Kompozitor
2453.06 Muzički urednik
2453.07 Muzički redaktor
2453.08 Muzičar
2453.09 Instrumentalist solist
2453.10 Instrumentalist
2453.11 Koncertni majstor
2453.12 Crkveni muzičar
2453.13 Korepetitor
2453.14 Folklorni muzičar
2453.15 Solo pjevač
2453.16 Pjevač hora
2453.17 Režiser operne predstave
2453.18 Inspicijent opere
2454 KOREOGRAFI I PLESAČI
2454.01 Baletni pedagog
2454.02 Baletni plesač
2454.03 Baletni solista
2454.04 Koreograf
2454.05 Plesač slobodnog plesa
2454.06 Plesač
2454.07 Asistent folklornog koreografa
2455 REŽISERI, GLUMCI I SRODNA ZANIMANJA
2455.01 Animator
2455.02 Glumac
2455.03 Režiser
246 VJERSKI STRUČNJACI
2460 VJERSKI STRUČNJACI
2460.01 Reis ullema
2460.02 Muftija
2460.03 Glavni imam
2460.04 Imam
2460.05 Kardinal
2460.06 Nadbiskup
2460.07 Biskup
2460.08 Gvardijan
2460.09 Svećenik
2460.10 Redovnik
2460.11 Mitropolit
2460.12 Episkop
2460.13 Pastor
2460.14 Rabin
2460.15 Teolog
2460.16 Propovjednik
247 STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE
2470 STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE
2470.01 Carinski inspektor
2470.02 Inspektor za civilnu zaštitu
2470.03 Inspektor za odbranu
2470.04 Inspektor za požarnu sigurnost
2470.05 Inspektor za sigurnost ličnih podataka
2470.06 Kriminalističko tehnički vještak
2470.07 Policijski inspektor
2470.08 Republički sekretar za izbore
2470.09 Tržni inspektor
2470.10 Upravni inspektor
2470.11 Inspektor državne uprave bliže neodređen
2470.12 Upravni savjetnik
2470.13 Viši upravni savjetnik
2470.14 Upravni organizator
ROD 3
TEHNIČARI I DRUGA STRUČNA ZANIMANJA
31 TEHNIČARI TEHNIČKIH STRUKA
311 TEHNIČARI TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH STRUKA
3111 TEHNIČARI HEMIJE, FIZIKE I SRODNI
3111.01 Petrohemijski tehničar analitičar
3111.02 Petrohemijski laborant
3111.03 Tehničar analize namirnica
3111.04 Prehrambenohemijski laborant
3111.05 Tehničar laboratorijske kontrole
3111.06 Hemijski tehničar analitičkih sistema
3111.07 Hemijski tehničar anorganskih sistema
3111.08 Tehničar elektrohemijskih sistema
3111.09 Hemijski tehničar organskih sistema
3111.10 Tehničar polimera
3111.11 Tehničar radioloških sistema
3111.12 Tehničar vojno hemijskih sistema
3111.13 Tehničar farmaceutskih sistema
3111.14 Tehničar okeanografije
3111.15 Hemijski tehničar
3111.16 Astronomski tehničar
3111.17 Meteorološki tehničar
3111.18 Hidrološki tehničar
3111.19 Tehničar fizikalni
3111.20 Tehničar matematički
3111.21 Tehničar geološkog istraživanja ležišta
3111.22 Tehničar laboratorijskog ispitivanja stijena
3111.23 Geološki tehničar
3111.24 Tehničar geofizičkog istraživanja ležišta
3111.25 Tehničar seizmičkih mjerenja
3111.26 Gravimetrijski i magnetometrijski tehničar
3111.27 Tehničar geoelektričnih mjerenja
3111.28 Tehničar obrade geofizičkih podataka
3111.29 Tehničar interpretacije geofizičkih podataka
3111.30 Geofizički tehničar
3112 TEHNIČARI ZA GEODEZIJU, GRAĐEVINARSTVO I SRODNI
3112.01 Poslovođa radova visokogradnje
3112.02 Poslovođa radova niskogradnje
3112.03 Poslovođa građevinskoinstalaterskih radova
3112.04 Poslovođa građevinskozanatskih radova
3112.05 Poslovođa hidrotehničkih radova
3112.06 Poslovođa gradnje saobraćajnica
3112.07 Poslovođa betonare
3112.08 Poslovođa armiračnice
3112.09 Poslovođa asfaltirnice
3112.10 Građevinski laborant
3112.11 Građevinski tehničar razrađivač projekta
3112.12 Građevinski tehničar niskogradnje
3112.13 Građevinski tehničar visokogradnje
3112.14 Građevinski tehničar
3112.15 Tehničar prostornog planiranja
3112.16 Građevinski poslovođa
3112.17 Kartograf
3112.18 Geodetski tehničar restitutor
3112.19 Geodetski tehničar za fotogrametriju
3112.20 Geodetski tehničar za elaborate
3112.21 Geodetski tehničar za katastar vodova
3112.22 Geodetski tehničar za katastar
3112.23 Geodetski tehničar za evidenciju državnog vlasništva
3112.24 Geodetski tehničar za evidenciju prostornih jedinica
3112.25 Geodetski tehničar hidrografije
3112.26 Geodetski tehničar
3112.27 Voditelj rudarskog katastra
3112.28 Tehničar rudarski mjernik
3113 TEHNIČARI ZA ELEKTROTEHIKU
3113.01 Elektrotehničar za proizvodnju električne energije
3113.02 Elektrotehničar za prijenos električne energije
3113.03 Elektrotehničar za distribuciju električne energije
3113.04 Elektroenergetski tehničar
3113.05 Elektrotehničar za elektromotore
3113.06 Tehničar konstruktor električnih proizvoda
3113.07 Elektromašinski tehničar
3113.08 Tehničar za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda
3113.09 Tehničar za održavanje elektrotehničkih proizvoda
3113.10 Elektrotehničar proizvoda za domaćinstvo
3113.11 Elektrotehničar za mjerne instrumente i sklopove
3113.12 Elektrotehničar za opremu proizvodnih mašina
3113.13 Elektrotehničar za električne mašine, aparate i uređaje
3113.14 Elektrotehničar za procesnu tehniku
3113.15 Elektrotehničar za željeznicu
3113.16 Elektrotehničar za plovna sredstva
3113.17 Elektrotehničar za dizala i transportna sredstva
3113.18 Elektrotehničar za instalacije i opremu
3113.19 Tehničar za elektrotehniku
3113.20 Elektrotehničar
3113.21 Predradnik u elektroenergetici
3113.22 Predradnik u elektromašinstvu
3113.23 Predradnik u elektromontaži i instalacijama
3114 TEHNIČARI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE
3114.01 Tehničar za elektronske proizvode
3114.02 Tehničar konstruktor elektronskih proizvoda
3114.03 Tehničar za energetskoelektronske uređaje
3114.04 Tehničar konstruktor energetskoelektronskih uređaja
3114.05 Tehničar za medicinske elektronske uređaje
3114.06 Tehničar za uređaje vazduhoplovne elektronike
3114.07 Tehničar elektroničar za računare
3114.08 Tehničar za telekomunikacijske uređaje i mreže
3114.09 Tehničar konstruktor telekomunikacijskih uređaja
3114.10 Tehničar za vazduhoplovne telekomunikacije
3114.11 Tehničar za željezničke telekomunikacije
3114.12 Tehničar za brodske telekomunikacije
3114.13 Tehničar za telekomunikacije
3114.14 Tehničar za radio i televizijske uređaje
3114.15 Tehničar elektronike za signalno-zaštitne uređaje
3114.16 Tehničar elektronike za mjerne i upravljačke uređaje
3114.17 Tehničar za procesnu automatiku
3114.18 Tehničar elektronike
3114.19 Predradnik elektroničar
3114.20 Predradnik elektroničar u montaži
3115 TEHNIČARI ZA MAŠINSTVO I SRODNI
3115.01 Tehničar konstruktor drumskih vozila
3115.02 Tehničar konstruktor šinskih vozila
3115.03 Tehničar konstruktor alatnih mašina
3115.04 Tehničar konstruktor tekstilnih mašina
3115.05 Tehničar konstruktor poljoprivrednih mašina
3115.06 Tehničar konstruktor šivaćih mašina
3115.07 Tehničar konstruktor mašina za građevinarstvo i industrijski transport
3115.08 Tehničar konstruktor složenih alata i uređaja
3115.09 Tehničar konstruktor dizalica
3115.10 Tehničar konstruktor turbina
3115.11 Tehničar konstruktor pumpi i kompresora
3115.12 Tehničar konstruktor proizvoda precizne mehanike
3115.13 Tehničar konstruktor uređaja za zavarivanje
3115.14 Tehničar konstruktor klasičnog naoružanja
3115.15 Tehničar konstruktor procesne opreme
3115.16 Tehničar konstruktor rashladnih uređaja
3115.17 Tehničar konstruktor posuda pod pritiskom
3115.18 Tehničar konstruktor cjevovoda i armature
3115.19 Tehničar konstruktor gasne mreže
3115.20 Tehničar konstruktor aparata za domaćinstvo
3115.21 Tehničar mašinski konstruktor
3115.22 Tehničar konstruktor mašinskih dijelova
3115.23 Tehničar konstruktor limenih dijelova
3115.24 Tehničar konstruktor dijelova metalnih konstrukcija
3115.25 Tehničar konstruktor dijelova proizvoda precizne mehanike
3115.26 Tehničar konstruktor dijelova uređaja i kalupa
3115.27 Tehničar konstruktor dijelova pružnih vozila
3115.28 Tehničar konstruktor cjevovoda
3115.29 Tehničar mašinski konstruktor detaljist
3115.30 Tehničar konstruktor brodskih mašina
3115.31 Tehničar konstruktor dijelova plovnih sredstava
3115.32 Tehničar konstruktor plovnih sredstava
3115.33 Tehničar za obradu deformacijom
3115.34 Tehničar za obradu odvajanjem čestica
3115.35 Tehničar za zavarivanje
3115.36 Mašinski tehničar za preradu plastičnih masa
3115.37 Mašinski tehničar za montažne postupke
3115.38 Tehničar za gradnju plovnih sredstava
3115.39 Mašinski tehničar održavanja procesne opreme
3115.40 Mašinski tehničar održavanja poljoprivredne mehanizacije
3115.41 Mašinski tehničar održavanja drumskih vozila
3115.42 Mašinski tehničar održavanja šinskih vozila
3115.43 Mašinski tehničar održavanja proizvodne opreme
3115.44 Mašinski tehničar održavanja energetskog postrojenja
3115.45 Mašinski tehničar održavanja metalurške opreme
3115.46 Mašinski tehničar održavanja građevinskih mašina
3115.47 Mašinski tehničar održavanja vazduhoplova
3115.48 Mašinski tehničar održavanja plinske mreže
3115.49 Mašinski tehničar održavanja brodske opreme
3115.50 Mašinski tehničar održavanja cjevovodne mreže
3115.51 Mašinski tehničar održavanja opreme
3115.52 Mašinski tehničar
3115.53 Brodograđevni tehničar
3115.54 Predradnik obrade metala
3115.55 Predradnik montaže mašina i metalnih proizvoda
3115.56 Predradnik brodogradilišta
3115.57 Predradnik mašinski
3116 TEHNIČARI HEMIJSKOTEHNOLOŠKE, PREHRAMBENE I BIOTEHNOLOŠKE STRUKE
3116.01 Petrohemijski tehničar
3116.02 Tehničar za organske sinteze
3116.03 Tehničar prerade polimera
3116.04 Tehničar boja i lakova
3116.05 Tehničar gumarstva
3116.06 Tehničar farmaceutskih proizvoda
3116.07 Tehničar kozmetičkih proizvoda
3116.08 Tehničar sredstava za pranje
3116.09 Tehničar pigmenata
3116.10 Tehničar agrohemikalija
3116.11 Tehničar zaštite od korozije
3116.12 Tehničar pripreme i obrade vode
3116.13 Tehničar celuloze
3116.14 Hemijski tehničar elektrotehničkih materijala
3116.15 Tehničar fotografskih proizvoda
3116.16 Tehničar papirske tehnologije
3116.17 Tehničar vojnohemijskih proizvoda
3116.18 Hemijskotehnološki tehničar
3116.19 Hemijski predradnik
3116.20 Tehničar prerade mesa i ribe
3116.21 Mljekarski tehničar
3116.22 Tehničar prerade voća, povrća i sokova
3116.23 Tehničar proizvodnje biljnih ulja
3116.24 Tehničar mlinarstva i prerade brašna
3116.25 Tehničar proizvodnje stočne hrane
3116.26 Tehničar konditorske proizvodnje
3116.27 Tehničar proizvodnje šećera
3116.28 Tehničar proizvodnje skroba
3116.29 Tehničar dijetetske proizvodnje
3116.30 Tehničar prerade kafe, kafovina i čajeva
3116.31 Tehničar proizvodnje voda i gaziranih napitaka
3116.32 Tehničar proizvodnje piva
3116.33 Tehničar proizvodnje vina
3116.34 Tehničar proizvodnje jakih alkoholnih pića
3116.35 Tehničar proizvodnje enzima
3116.36 Tehničar prerade duhana
3116.37 Prehrambeni tehničar
3116.38 Prehrambeni predradnik
3117 TEHNIČARI ZA RUDARSTVO, METALURGIJU I SRODNI
3117.01 Rudarski tehničar površinske eksploatacije
3117.02 Rudarski tehničar podzemne eksploatacije
3117.03 Tehničar za proizvodnju soli
3117.04 Tehničar za eksploataciju kamena
3117.05 Rudarski tehničar za pripremu proizvodnje
3117.06 Rudarski tehničar
3117.07 Naftno rudarski tehničar za pripremne radove
3117.08 Naftno rudarski tehničar za bušotinske fluide
3117.09 Naftno rudarski tehničar za posebne radove u bušotinama
3117.10 Naftno rudarski tehničar za usmjereno bušenje
3117.11 Naftno rudarski tehničar za sanacijske radove u bušotinama
3117.12 Naftno rudarski tehničar za karotažne radove
3117.13 Naftno rudarski tehničar za hidrodinamička mjerenja
3117.14 Naftno rudarski tehničar za opskrbu bušaće platforme
3117.15 Tehničar za podvodnu opremu na bušaćoj platformi
3117.16 Tehničar za razradu naftnih i plinskih ležišta
3117.17 Tehničar za izgradnju sabirnih sistema za naftu i plin
3117.18 Tehničar za proizvodnju nafte i plina
3117.19 Tehničar za mjerenja nafte i plina
3117.20 Tehničar za transport plina
3117.21 Naftno rudarski tehničar
3117.22 Rudarski jamski poslovođa
3117.23 Rudarski jamski nadzornik
3117.24 Rudarski jamski predradnik
3117.25 Rudarski poslovođa površinskog kopa
3117.26 Rudarski nadzornik površinskog kopa
3117.27 Rudarski predradnik površinskog kopa
3117.28 Poslovođa proizvodnje soli
3117.29 Predradnik proizvodnje soli
3117.30 Rudarski nadzornik separacije
3117.31 Poslovođa miniranja
3117.32 Vođa smjene na bušaćem postrojenju
3117.33 Vođa smjene na postrojenju za remont bušotina
3117.34 Poslovođa pripreme, izrade i održavanja bušotina
3117.35 Predradnik pripreme, izrade i održavanja bušotina
3117.36 Poslovođa servisa za sanacijske radove u bušotina
3117.37 Poslovođa bušotinskih servisa
3117.38 Poslovođa pripreme karotažnih radova
3117.39 Poslovođa naftno-gasnog polja
3117.40 Poslovođa transporta gasa
3117.41 Vođa hidroloških radova
3117.42 Predradnik cjevovodnotransportnim uređajima
3117.43 Tehničar proizvodnje crne metalurgije
3117.44 Metalurški tehničar za preradu i toplinsku obradu
3117.45 Tehničar lijevanja crne metalurgije
3117.46 Tehničar proizvodnje obojenih metala
3117.47 Tehničar lijevanja obojenih metala
3117.48 Tehničar metalurgije
3117.49 Predradnik u crnoj metalurgiji
3117.50 Predradnik u obojenoj metalurgiji
3118 TEHNIČKI CRTAČI
3118.01 Kartografski crtač
3118.02 Litografski crtač
3118.03 Tehnički ilustrator
3118.04 Tehnički crtač za arheologiju
3118.05 Tehnički crtač za arhitekturu
3118.06 Tehnički crtač za elektrotehniku
3118.07 Tehnički crtač za geodeziju
3118.08 Tehnički crtač za građevinarstvo
3118.09 Tehnički crtač za mašinstvo
3118.10 Tehnički crtač za brodogradnju
3118.11 Tehnički crtač
3119 TEHNIČARI TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH STRUKA DRUGDJE NERAZVRSTANI
3119.01 Snimatelj vremena i pokreta
3119.02 Tehnički kalkulant
3119.03 Tehnički saradnik za zaštitu okoline
3119.04 Tehničar za građevinske materijale
3119.05 Tehničar obrade kamena
3119.06 Tehničar keramike
3119.07 Tehničar za emajle i glazure
3119.08 Tehničar bitumensko katranskih proizvoda
3119.09 Tehničar staklarstva
3119.10 Tehničar za proizvodnju leća
3119.11 Tehničar predenja
3119.12 Tehničar tkanja
3119.13 Tehničar pletenja
3119.14 Tekstilnohemijski tehničar
3119.15 Tekstilni tehničar
3119.16 Tehničar za odjeću
3119.17 Tehničar za kožarstvo
3119.18 Tehničar za obuću
3119.19 Tehničar za kožnu galanteriju
3119.20 Tehničar za drvo
3119.21 Tapetarski tehničar
3119.22 Grafički tehničar
3119.23 Tehničar grafički urednik
3119.24 Predradnik za građevinske materijale
3119.25 Predradnik obrade kamena
3119.26 Predradnik za keramiku
3119.27 Predradnik za emajle i glazure
3119.28 Predradnik za bitumensko katranske materijale
3119.29 Predradnik u staklarstvu
3119.30 Predradnik za proizvodnju leća
3119.31 Tekstilni predradnik
3119.32 Predradnik za odjeću
3119.33 Predradnik kožarstva
3119.34 Predradnik obućarstva
3119.35 Predradnik kožne galanterije
3119.36 Predradnik u preradi drveta
3119.37 Predradnik tapetarstva
3119.38 Grafički predradnik
3119.39 Autolakirerski poslovođa
3119.40 Pismoslikarski poslovođa
312 TEHNIČARI ZA RAČUNARSKU PODRŠKU
3121 TEHNIČARI ZA RAČUNARSKU PODRŠKU
3121.01 Tehničar za programiranje
3121.02 Tehničar za održavanje programa
3121.03 Tehničar za sistemsku programsku opremu
3121.04 Tehničar za pomoć korisniku
3121.05 Administrator područne računarske mreže
3121.06 Računarski tehničar
3122 RAČUNARSKI OPERATORI
3122.01 Kontrolor pripreme i obrade podataka
3122.02 Operator za pripremu obrade podataka
3122.03 Organizator obrade podataka
3122.04 Operator sistema na računarskom sistemu
3122.05 Računarski operator
3122.06 Administrator obrade podataka
3122.07 Operator na vanjskoj računarskoj opremi
3123 OPERATORI NA ROBOTIMA
3123.01 Kontrolor robota
3123.02 Tehničar robota
313 TEHNIČARI ZA UPRAVLJANJE OPTIČKIM I ELEKTRONSKIM UREĐAJIMA
3131 OPERATORI NA UREĐAJIMA ZA SNIMANJE SLIKE I ZVUKA
3131.01 Filmski i elektronski montažer
3131.02 Fotograf za komercijalne ilustracije
3131.03 Novinski fotograf
3131.04 Mikrofotograf
3131.05 Fotografski tehničar
3131.06 Kontrolor kamere
3131.07 Snimatelj slike
3131.08 Snimatelj trika
3131.09 Mikser slike
3131.10 Snimatelj zvuka
3131.11 Tehničar za zvučne efekte
3131.12 Mikser zvuka
3131.13 Montažer slike i zvuka
3131.14 Tehničar za izvođenje programa
3131.15 Tehničar za razvijanje
3131.16 Videotehničar
3132 OPERATORI NA ODAŠILJAČKIM I OSTALIM TELEKOMUNIKACIJSKIM UREĐAJIMA
3132.01 Operator na radioodašiljaču
3132.02 Operator na televizijskom odašiljaču
3132.03 Operator radioprijenosa
3132.04 Operator televizijskog prijenosa
3132.05 Operator na telekomunikacijskoj opremi
3132.06 Radiotelegrafist
3132.07 Pomorski radiotelegrafist
3132.08 Operator telegrafskih uređaja
3132.09 Kinooperator
3133 OPERATORI NA MEDICINSKIM UREĐAJIMA
3133.01 Operator na audiometrijskoj opremi
3133.02 Operator na elektrokardiografskoj opremi
3133.03 Operator na elektroencefalografskoj opremi
3133.04 Operator na opremi medicinske radiologije
3133.05 Operator na opremi medicinske radiografije
3133.06 Operator na medicinskoj skenirajućoj opremi
3133.07 Operator na opremi za dijalizu
3133.08 Operator na opremi u očnoj dijagnostici
3133.09 Operator na medicinskoj opremi
3139 OPERATORI NA OSTALIM OPTIČKIM I ELEKTRONSKIM UREĐAJIMA DRUGDJE NERAZVRSTANI
3139.01 Operator na scenskoj rasvjeti
3139.02 Majstor rasvjete
3139.03 Operator na optoelektronskim uređajima i sistemima
314 KONTROLORI I TEHNIČARI NA BRODOVIMA I AVIONIMA
3141 OFICIRI BRODSKE MAŠINE I SRODNA ZANIMANJA
3141.01 Upravitelj stroja
3141.02 Prvi oficir stroja
3141.03 Drugi oficir stroja
3141.04 Treći oficir stroja
3141.05 Upravitelj stroja unutrašnje plovidbe
3141.06 Oficir stroja unutrašnje plovidbe
3141.07 Brodostrojarski inženjer pomorskog prometa
3141.08 Inžinjer brodske elektronike
3141.09 Brodostrojar
3142 OFICIRI PALUBE I PELJARI
3142.01 Zapovijednik broda
3142.02 Prvi oficir palube
3142.03 Drugi oficir palube
3142.04 Treći oficir palube
3142.05 Zapovijednik broda unutrašnje plovidbe
3142.06 Oficir palube unutrašnje plovidbe
3142.07 Oficir lučke kapetanije
3142.08 Inžinjer pomorske nautike
3142.09 Inžinjer nautike unutrašnje plovidbe
3142.10 Peljar
3142.11 Pomorski nautičar
3142.12 Nautičar unutrašnje plovidbe
3142.13 Ribarskonautički tehničar
3142.14 Vođa posade marine
3142.15 Voditelj plovnog sistema jahti
3142.16 Skiper
3142.17 Zapovijednik bušaće platforme
3142.18 Oficir palube na platformi
3142.19 Oficir stabilnosti platforme
3142.20 Vođa plovećeg radnog stroja
3143 PILOTI I SRODNI VAZDUHOPLOVNI STRUČNJACI
3143.01 Kapetan aviona
3143.02 Pilot aviona
3143.03 Pilot helikoptera
3143.04 Probni pilot
3143.05 Navigator leta
3143.06 Probni padobranac
3143.07 Koordinator zračnog saobraćaja
3144 KONTROLORI LETA
3144.01 Kontrolor za slijetanje aviona
3144.02 Kontrolor leta
3144.03 Pomoćni kontrolor leta
3144.04 Operator opreme za zračnu kontrolu
3145 TEHNIČARI ZA SIGURNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
3145.01 Tehničar za sigurnost vazduhoplovnog saobraćaja
3145.02 Balanser letilica
315 INSPEKTORI SIGURNOSTI I KVALITETA
3151 GRAĐEVINSKI I PROTUPOŽARNI INSPEKTORI
3151.01 Građevinski inspektor
3151.02 Protupožarni inspektor
3152 TEHNIČKI KONTROLORI I ISPITIVAČI
3152.01 Tehnički kontrolor drumskih vozila
3152.02 Tehnički kontrolor tramvaja
3152.03 Poslovođa stanice za tehnički pregled vozila
3152.04 Ispitivač kvaliteta proizvoda
3152.05 Ispitivač kvaliteta usluga
3152.06 Ispitivač kvaliteta industrijskih procesa
316 TEHNIČARI I STRUČNI SARADNICI ZA LOGISTIKU, TEHNOLOGIJU SAOBRAĆAJA, ORGANIZACIJU I SIGURNOST NA RADU
3160 TEHNIČARI I STRUČNI SARADNICI ZA LOGISTIKU, TEHNOLOGIJU SAOBRAĆAJA, ORGANIZACIJU I SIGURNOST NA RADU
3160.01 Saradnik za analiziranje i planiranje proizvodnih procesa
3160.02 Saradnik za logistiku
3160.03 Saradnik za organizaciju posla
3160.04 Tehničar za tehnologiju saobraćaja
3160.05 Tehničar za sigurnost na radu
32 TEHNIČARI I ASISTENTI U ZDRAVSTVU, VETERINARSTVU, BIOLOGIJI, BIOTEHNICI I SRODNA ZANIMANJA
321 TEHNIČARI U ZDRAVSTVU, VETERINARSTVU, BIOLOGIJI I BIOTEHNICI
3211 TEHNIČARI U ZDRAVSTVU, VETERINARSTVU, BIOLOGIJI, FARMAKOLOGIJI I SRODNI
3211.01 Tehničar preparator životinja i biljaka
3211.02 Botanički tehničar
3211.03 Zoološki tehničar
3211.04 Bakteriološki tehničar
3211.05 Ekološki tehničar
3211.06 Patološki tehničar
3211.07 Farmakološki tehničar
3211.08 Biohemijski tehničar
3211.09 Biološki tehničar
3211.10 Medicinski laboratorijski tehničar
3211.11 Veterinarski laboratorijski tehničar
3212 POLJOPRIVREDNI I ŠUMARSKI TEHNIČARI
3212.01 Ratarski tehničar
3212.02 Povrtlarski tehničar
3212.03 Vrtlarski tehničar
3212.04 Poljoprivredni tehničar za melioraciju
3212.05 Voćarski tehničar
3212.06 Vinogradarski tehničar
3212.07 Hortikulturni tehničar
3212.08 Tehničar zaštite bilja
3212.09 Stočarski tehničar
3212.10 Peradarski tehničar
3212.11 Ribarski tehničar
3212.12 Poljoprivredni tehničar
3212.13 Šumarski tehničar
3212.14 Čuvar šume, lugar
3212.15 Lovni tehničar
3212.16 Ratarski poslovođa
3212.17 Voćarski poslovođa
3212.18 Vinogradarski poslovođa
3212.19 Vrtlarski poslovođa
3212.20 Poslovođa za parkove i nasade
3212.21 Stočarski poslovođa
3212.22 Nadzornik uzgajališta divljači
3212.23 Poslovođa uzgoja riba i školjaka
3212.24 Poslovođa u šumarstvu
3212.25 Nadzornik lovišta
3213 POLJOPRIVREDNI I ŠUMARSKI SAVJETODAVCI I ASISTENTI
3213.01 Poljoprivredni tehničar savjetodavac, asistent
322 ZDRAVSTVENI TEHNIČARI
3221 MEDICINSKI ASISTENTI
3221.01 Medicinski asistent
3222 SANITARNI TEHNIČARI
3222.01 Sanitarni tehničar
3223 DIJETETIČARI
3223.01 Tehničar savjetodavac za zdravu hranu
3223.02 Tehničar savjetodavac za dijetnu hranu
3224 OPTOMETRIČARI I OPTIČARI
3224.01 Naočalni optičar
3224.02 Optometrist
3225 ZUBNI TEHNIČARI
3225.01 Stomatološka sestra
3225.02 Zubotehničar
3225.03 Tehničar za zubnu protetiku
3225.04 Zubozdravstveni asistent
3226 FIZIOTERAPEUTI
3226.01 Fizioterapeut
3226.02 Tehničar za ortopednu tehniku
3227 VETERINARSKI TEHNIČARI
3227.01 Veterinarski tehničar
3227.02 Veterinarski tehničar za trihinoskopiju
3227.03 Veterinarski tehničar za vještačko osjemenjavanje
3227.04 Veterinarski tehničar za pelcovanje životinja
3227.05 Veterinarski tehničar za poslove deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije
3228 FARMACEUTSKI TEHNIČARI
3228.01 Farmaceutski tehničar
3228.02 Farmaceutski laborant
3229 ZDRAVSTVENI TERAPEUTI
3229.01 Terapeut za govor i gluhoću
3229.02 Terapeut za poremećaje vida
3229.03 Radni terapeut
3229.04 Medicinski terapeut
3229.05 Bioenergetičar
323 MEDICINSKE SESTRE I BABICE
3231 MEDICINSKE SESTRE
3231.01 Medicinska sestra za intenzivnu zdravstvenu njegu
3231.02 Medicinska sestra za oftalmološku zdravstvenu njegu
3231.03 Medicinska sestra za patronažnu zdravstvenu njegu
3231.04 Medicinska sestra za porodiljsko - ginekološku zdravstvenu njegu
3231.05 Medicinska sestra za psihijatrijsku zdravstvenu njegu
3231.06 Medicinska sestra
3232 MEDICINSKE SESTRE BABICE
3232.01 Medicinska sestra babica
33 SARADNICI VASPITAČA, INSTRUKTORI, NASTAVNICI PRAKTIČNE NASTAVE I SRODNA ZANIMANJA
331 SARADNICI ZA OSNOVNOŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE
3311 SARADNICI U NASTAVI U OSNOVNIM ŠKOLAMA
3311.01 Saradnik (pomoćnik) u nastavi u osnovnoj školi
3312 VJEROUČITELJI
3312.01 Vjeroučitelj u osnovnoj školi
332 SARADNICI (POMOĆNICI) VASPITAČA PREDŠKOLSKE DJECE
3320 SARADNICI (POMOĆNICI) VASPITAČA PREDŠKOLSKE DJECE
3320.01 Saradnik (pomoćnik) vaspitača predškolske djece
333 SARADNICI ( POMOĆNICI ) STRUČNJAKA ZA SPECIJALNO VASPITANJE I OBRAZOVANJE
3330 SARADNICI ( POMOĆNICI ) STRUČANJAKA ZA SPECIJALNO VASPITANJE I OBRAZOVANJE
3330.01 Saradnik (pomoćnik) stručanjaka za specijalno vaspitanje i obrazovanje
334 INSTRUKTORI, NASTAVNICI PRAKTIČNE NASTAVE I SRODNA ZANIMANJA
3340 INSTRUKTORI, NASTAVNICI PRAKTIČNE NASTAVE I SRODNA ZANIMANJA
3340.01 Instruktori za upravljanje mašinama
3340.02 Vozački instruktor
3340.03 Instruktor za letenje
3340.04 Instruktor za jedrenje i plovidbu
3340.05 Instruktor za zanimanje i stručno obrazovanje
3340.06 Školski laborant
3340.07 Majstor za zanimanje i stručno obrazovanje
3340.08 Organizator praktične nastave
3340.09 Nastavnik praktične nastave
34 KOMERCIJALNI, POSLOVNO UPRAVNI I JAVNOUPRAVNI STRUČNI SARADNICI
341 FINANSIJSKI I PRODAJNI STRUČNI SARADNICI
3411 OVLAŠTENI POSREDNICI ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE
3411.01 Ovlašteni posrednik vrijednosnim papirima
3412 ZASTUPNICI OSIGURANJA
3412.01 Zastupnik osiguranja
3413 POSREDNICI ZA NEKRETNINE
3413.01 Posrednik za nekretnine
3414 ORGANIZATORI PUTOVANJA I POSREDNICI
3414.01 Organizator putovanja
3414.02 Posrednik za putovanja
3414.03 Turistički animator
3415 KOMERCIJALISTI U PRODAJI
3415.01 Komercijalist
3415.02 Komercijalist vanjske trgovine
3415.03 Komercijalist unutrašnje trgovine
3415.04 Tehnički zastupnik prodaje
3415.05 Voditelj poslovnice prodaje
3415.06 Voditelj distributivnih poslova
3415.07 Zastupnik za trgovinu
3415.08 Trgovački putnik
3415.09 Voditelj skladišnog poslovanja
3415.10 Prodajni referent
3415.11 Savjetnik za prodaju
3416 NABAVLJAČI
3416.01 Nabavni referent
3416.02 Voditelj poslovnice nabave
3417 PROCJENITELJI I AUKCIONARI
3417.01 Procjenitelj umjetnina
3417.02 Procjenitelj nakita
3417.03 Procjenitelj osiguranja
3417.04 Procjenitelj
3417.05 Aukcionar
3417.06 Službenik u osiguranju
3419 OSTALI FINANSIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI DRUGDJE NERAZVRSTANI
3419.01 Nabavno - prodajni referent
3419.02 Referent za reklamaciju
3419.03 Posrednik prodaje na lizing
342 POSREDNICI ZA POSLOVNE USLUGE I TRGOVAČKI POSREDNICI
3421 TRGOVAČKI POSREDNICI
3421.01 Posrednik za trgovinu
3421.02 Posrednik za prevoz
3422 ŠPEDITERI I OTPREMNICI
3422.01 Tarifer
3422.02 Špediterski carinski deklarant
3422.03 Službenik zbirnog prometa
3422.04 Transportni agent
3422.05 Referent za izvoz i uvoz
3422.06 Špediter
3423 POSREDNICI PRI ZAPOŠLJAVANJU
3423.01 Kadrovski referent
3423.02 Posrednik za zapošljavanje
3423.03 Zastupnik za zapošljavanje
3429 OSTALI POSLOVNI POSREDNICI
3429.01 Agent za kulturne priredbe
3429.02 Agent za literaturu
3429.03 Agent za propagandu
3429.04 Agent za sport
3429.05 Agent za muzičke priredbe
3429.06 Agent za pozorišne priredbe
3429.07 Organizator kongresne djelatnosti
3429.08 Organizator kulturno-zabavne djelatnosti
3429.09 Organizator sajamske djelatnosti
3429.10 Organizator sportsko-rekreacijske djelatnosti
3429.11 Posrednik za poslovne djelatnosti
3429.12 Posrednik za uslužne djelatnosti
3429.13 Ženidbeni posrednik
343 ADMINISTRATIVNOPOSLOVNI SARADNICI
3431 POSLOVNI SEKRETARI
3431.01 Poslovni sekretar
3431.02 Korespodent
3432 PRAVNI I SRODNI POSLOVNI ASISTENTI
3432.01 Stručni saradnik u pravosudnim organima
3432.02 Upravni pravnik
3432.03 Referent za pravne poslove
3432.04 Asistent u osiguranju
3433 KNJIGOVOĐE
3433.01 Vođa knjigovodstva
3433.02 Knjigovođa
3434 SARADNICI (ASISTENTI) ZA STATISTIČKO-MATEMATIČKE I SRODNE POSLOVE
3434.01 Stručni saradnik (asistent) za finansijske planove i analize
3434.02 Stručni saradnik (asistent) za računovodstvene proračune i prikaze
3434.03 Stručni saradnik (asistent) za statističke proračune i prikaze
3434.04 Stručni saradnik (asistent) za proračune i prikaze u osiguranju
3439 ADMINISTRATIVNOPRAVNI, PRAVNI I FINANSIJSKI STRUČNI SARADNICI (ASISTENTI), DRUGDJE NERAZVRSTANI
3439.01 Sekretar društva
3439.02 Sekretar mjesnog ureda
3439.03 Sekretar organizacije
3439.04 Izvršni sekretar u konzularnom uredu
344 CARINICI, POREZNICI, REFERENTI ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I SRODNA ZANIMANJA
3441 CARINICI
3441.01 Carinik
3441.02 Carinski službenik
3442 POREZNICI
3442.01 Poreznik
3442.02 Poreski službenik
3442.03 Poreski kontrolor
3443 REFERENTI ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
3443.01 Referent za porodična primanja
3443.02 Referent za naknade za nezaposlenost
3443.03 Referent za penziono i invalidsko osiguranje
3442.04 Referent za socijalne pomoći
3442.05 Referent za zdravstveno osiguranje
3442.06 Socijalni radnik za ostvarivanje prava
3444 REFERENTI ZA DOZVOLE I ISPRAVE
3444.01 Referent za izdavanje koncesija
3444.02 Referent za izdavanje putnih isprava
3444.03 Referent za građevinske dozvole
3444.04 Upravni službenik za dozvole i isprave
3445 MATIČARI
3445.01 Voditelj matičnog ureda
3445.02 Matičar
3449 OSTALI CARINICI, POREZNICI I REFERENTI DRUGDJE NERAZVRSTANI
3449.01 Referent za javno upravne poslove
345 POLICIJSKI INSPEKTORI I DETEKTIVI
3450 POLICIJSKI INSPEKTORI I DETEKTIVI
3450.01 Detektiv
3450.02 Voditelj poslova obezbjeđenja
3450.03 Kriminalistički tehničar
3450.04 Kriminalistički inspektor
3450.05 Policajac za posebne zadatke
346 SOCIJALNI RADNICI
3460 SOCIJALNI RADNICI
3460.01 Socijalni radnik u centru
3460.02 Socijalni radnik u domu
3460.03 Socijalni radnik u obrazovanju
3460.04 Socijalni radnik u zdravstvu
3460.05 Socijalni radnik u pravosuđu
3460.06 Socijalni radnik
347 DIZAJNERI, ZABAVLJAČI I SPORTISTI
3471 DIZAJNERI, DEKORATERI I ARANŽERI
3471.01 Dizajner tekstila i odjeće
3471.02 Modelar odjeće
3471.03 Konstruktor odjeće
3471.04 Dizajner kože
3471.05 Dizajner obuće i kožne galanterije
3471.06 Modelar i konstruktor obuće
3471.07 Modelar i konstruktor kožne galanterije
3471.08 Dizajner ambalaže
3471.09 Dizajner stakla
3471.10 Dizajner keramike
3471.11 Grafički dizajner
3471.12 Scenski dizajner
3471.13 Dizajner interijera
3471.14 Dizajner
3471.15 Dekorater
3471.16 Aranžer
3471.17 Ilustrator
3471.18 Crtač, netehnički
3471.19 Tetovirač
3472 RADIJSKI I TELEVIZIJSKI I OSTALI SPIKERI
3472.01 Najavljivač programa
3472.02 Spiker
3472.03 Voditelj u programu
3472.04 Disko džokej
3473 MUZIČARI, PJEVAČI I PLESAČI NA ULICAMA, NOĆNIM KLUBOVIMA I SLIČNO
3473.01 Vođa benda
3473.02 Muzičar u noćnom klubu
3473.03 Muzičar na ulici
3473.04 Pjevač u noćnom klubu
3473.05 Pjevač na ulici
3473.06 Plesač u noćnom klubu
3473.07 Plesač na ulici
3474 MAĐIONIČARI, KOMIČARI I SRODNA ZANIMANJA
3474.01 Klovn
3474.02 Mađioničar
3474.03 Žongler
3474.04 Komičar
3474.05 Kaskader
3474.06 Artist dreser
3474.07 Artist
3474.08 Imitator
3475 SPORTISTI I SRODNA ZANIMANJA
3475.01 Voditelj sportske rekreacije
3475.02 Voditelj sportskih aktivnosti djece i omladine
3475.03 Sportski trener
3475.04 Sportski sudac
3475.05 Sportista
348 ČLANOVI VJERSKIH ZAJEDNICA I DUHOVNI POMOĆNICI
3480 ČLANOVI VJERSKIH ZAJEDNICA I DUHOVNI POMOĆNICI
3480.01 Mualim
3480.02 Mujezin
3480.03 Sakristan
3480.04 Župni asistent
3480.05 Đakon
3480.06 Jerej
3480.07 Jeromonah
ROD 4.
UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI
41 UREDSKI SLUŽBENICI
411 SEKRETARICE I SRODNA ZANIMANJA
4111 DAKTILOGRAFI I STENODAKTILOGRAFI
4111.01 Daktilograf
4111.02 Stenodaktilograf
4111.03 Stenograf
4112 TELEGRAFISTI I OPERATORI ZA UREĐIVANJE TEKSTA NA RAČUNARU
4112.01 Telegrafist
4112.02 Kontrolor telegrafskog prometa
4112.03 Operator računara za tekst
4112.04 Teleprinterist
4112.05 Telefaksist
4113 OPERATORI UNOSA PODATAKA
4113.01 Operator za unos podataka
4113.02 Operator optičkog čitača
4114 KNJIGOVODSTVENI OPERATORI NA RAČUNARU I SRODNA ZANIMANJA
4114.01 Knjigovodstveni operator na računaru
4114.02 Službenik za izračunavanje
4115 SEKRETARICE
4115.01 Sekretarica
4115.02 Administrator
412 KNJIGOVOĐE,STATISTIČKI I FINANSIJSKI SLUŽBENICI
4121 KNJIGOVOĐE
4121.01. Knjigovođa zaliha
4121.02 Finansijski knjigovođa
4121.03 Konter
4121.04 Saldakontist
4121.05 Likvidator
4121.06 Službenik obračuna plaća
4121.07 Kalkulant
4121.08 Službenik u knjigovodstvu
4121.09 Ekonomski službenik
4121.10 Ekonomski tehničar
4122 FINANSIJSKI I STATISTIČKI SLUŽBENICI
4122.01 Službenik platnog prometa
4122.02 Službenik deviznog poslovanja
4122.03 Službenik za vrijednosne papire
4122.04 Kreditni službenik
4122.05 Bankovni službenik
4122.06 Statistički službenik
4122.07 Službenik za posredništvo sa nekretninama
4122.08 Službenik za osiguranje
413 SKLADIŠNI,PROIZVODNI,TRANSPORTNI I KOMERCIJALNI SLUŽBENICI
4131 SKLADIŠTARI I SRODNA ZANIMANJA
4131.01 Vođa skladišta
4131.02 Pomoćni skladištar
4131.03 Skladištar
4131.04 Skladištar alata
4131.05 Rekviziter alata
4131.06 Skladišni službenik
4131.07 Ekonom
4132 UREDSKI SLUŽBENICI U PROIZVODNJI
4132.01 Evidentičar normativa
4132.02 Evidentičar radnih lista
4132.03 Evidentičari u proizvodnji
4133 TRANSPORTNI UREDSKI SLUŽBENICI
4133.01 Raspoređivač u drumskom saobraćaju
4133.02 Otpravnik u drumskom saobraćaju
4133.03 Tehničar drumskog saobraćaja
4133.04 Tehničar unutrašnjeg transporta
4133.05 Tehničar za sigurnost saobraćaja
4133.06 Tehničar za pretovar
4133.07 Špeditersko-agencijski službenik
4133.08 Željeznički otpravnik
4133.09 Mašinovođa
4133.10 Referent za vozne redove
4133.11 Vazduhoplovni otpravnik
4133.12 Saobraćajni tehničar
4133.13 Poslovođa žičare
4133.14 Službenik lučke kapetanije
4133.15 Referent za iznajmljivanje vozila
4134 SLUŽBENICI U NABAVI,PRODAJI I IZNAJMLJIVANJU
4134.01 žbenik nabave
4134.02 Službenik prodaje
4134.03 Komercijalni službenik
4134.04 Brodarski brokerski službenik
4134.05 Fakturista
4134.06 Službenik u distribuciji
4134.07 Videotekar
4134.08 Iznajmljivač odjeće
4134.09 Iznajmljivač soba
4134.10 Iznajmljivač opreme
414 ARHIVSKI,BILBIOTEKARSKI I POŠTANSKI UREDSKI SLUŽBENICI
4141 SLUŽBENICI ARHIVA, BIBLIOTEKA I MUZEJA
4141.01 Arhivski službenik filmoteke
4141.02 Fonotekar
4141.03 Notni arhivar
4141.04 Arhivski službenik
4141.05 Bibliotekarski službenik
4141.06 Muzejski službenik
4141.07 Službenik za kopiranje dokumenata
4142 POŠTARI I SRODNA ZANIMANJA
4142.01 Poštar-pismonoša
4142.02 Referent za poštu
4142.03 Kontrolor pošte
4143 ŠIFRANTI I KOREKTORI
4143.01 Šifrant
4143.02 Korektor
4144 PISARI I SRODNI RADNICI
4144.01 Pisar
419 OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI
4190 OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI
4190.01 Upravni službenik
4190.02 Službenik kadrovskih poslova
4190.03 Službenik općih poslova
4190.04 Službenik protokola
4190.05 Administrativni službenik
4190.06 Maturant gimnazije
42 SLUŽBENICI ZA POSLOVANJE SA STRANKAMA
421 SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKO NOVČANO I SLIČNO POSLOVANJE
4211 BLAGAJNICI I PRODOVAČI ULAZNICA
4211.01 Blagajnik u trgovini
4211.02 Blagajnik
4211.03 Brojač novca
4211.04 Službenik za bankomatsku mrežu
4211.05 Trezorist
4211.06 Inkasant
4211.07 Prodavač ulaznica
4211.08 Naplaćivač na parkingu
4211.09 Naplaćivač putarine
4211.10 Naplaćivač pijačarine
4212 SLUŽBENICI U BANKAMA,POŠTAMA I MJENJAČNICAMA ZA NOVAČANO POSLOVANJE SA STRANKAMA
4212.01 Bankovni službenik na šalteru
4212.02 Blagajnik u banci
4212.03 Blagajnik na pošti
4212.04 Mjenjač novca
4212.05 Poštanski službenik na šalteru
4212.06 Službenik u agenciji za platni promet na šalteru
4213 SLUŽBENICI U KLADIONICAMA, KASINU I SRODNA ZANIMANJA
4213.01 Primatelj uloga za klađenje
4213.02 Poslužitelj u kasinu
4213.03 Krupije
4213.04 Primatelj uplata u igrama na sreću
4213.05 Inspektor igara na stolovima za igru na sreću
4213.06 Kontrolor igara na stolovima za igru na sreću
4214 ŠALTERSKI SLUŽBENICI U ZALAGAONICAMA
4214.01 Šalterski službenik zalagaonice
4215 UTJERIVAČI DUGOVA I SKUPLJAČI PRILOGA ZA DOBROTVORNE SVRHE
4215.01 Utjerivač dugova
4215.02 Skupljač priloga za dobrotvorne svrhe
422 SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKE INFORMACIJE
4221 ŠALTERSKI SLUŽBENICI TURISTIČKIH I PUTNIČKIH AGENCIJA I SRODNA ZANIMANJA
4221.01 Šalterski službenik putničke agencije
4221.02 Željeznički robno-putnički blagajnik
4221.03 Prodavač autobusnih karata
4221.04 Prodavač putničkih karata
4221.05 Službenik za organizaciju putovanja
4222 RECEPCIONERI I SRODNA ZANIMANJA
4222.01 Vođa recepcije
4222.02 Recepcionar
4222.03 Službenik za informacije
4223 TELOFONISTI I SRODNA ZANIMANJA
4223.01 Telefonist
4223.02 Telefonist za međunarodne veze
4223.03 Kontrolor telefonskog saobraćaja
ROD 5.
USLUŽNA I TRGOVAČKA ZANIMANJA
51 USLUŽNA ZANIMANJA
511 PRATIOCI PUTNIKA,KONDUKTERI I VODIČI
5111 PRATIOCI PUTNIKA I STJUARDESE
5111.01 Stjuard / stjuardesa u avionu
5111.02 Stjuard / stjuardesa na brodu
5111.03 Stjuard / stjuardesa na aerodromu
5111.04 Turistički pratioci
5112 KONDUKTERI
5112.01 Vođa poslovnog voza
5112.02 Kondukter u vozu
5112.03 Kondukter u autobusu
5112.04 Kondukter u spavaćim kolima
5112.05 Kondukter na žičari
5112.06 Kondukter
5113 TURISTIČKI VODIČI
5113.01 Vodič
5113.02 Galerijski vodič
5113.03 Muzejski vodič
5113.04 Turistički vodič
5113.05 Ribarski vodič
5113.06 Lovački vodič
5113.07 Planinarski vodič
5113.08 Alpinistički vodič
5113.09 Speleološki vodič
5113.10 Sportski vodič
512 DOMAĆINSKA I UGOSTITELJSKA USLUŽNA ZANIMANJA
5121 DOMAĆICE I SRODNA ZANIMANJA
5121.01 Hotelski poslovođa
5121.02 Hotelska domaćica / domaćin
5121.03 Ugostiteljski poslovođa
5121.04 Ugostiteljska domaćica / domaćin
5121.05 Upravnik / upravnica domaćinstva
5121.06 Domar kampa
5121.07 Domar planinarskog doma
5121.08 Ekonom
5121.09 Batler
5122 KUHARI
5122.01 Vođa kuhinje
5122.02 Glavni kuhar
5122.03 Dijetni kuhar
5122.04 Kuhar
5122.05 Kuhar specijaliteta
5122.06 Pečenjar
5123 KONOBARI I TOČIOCI PIĆA
5123.01 Vođa posluge
5123.02 Glavni konobar
5123.03 Konobar
5123.04 Barmen
5123.05 Mješalac pića
5123.06 Točilac pića
5123.07 Vinski savjetodavac
5123.08 Poslužitelj jela i pića
513 ZANIMANJA LIČNE NJEGE
5131 NJEGOVATELJI ZDRAVE DJECE
5131.01 Njegovatelj djece
5131.02 Staratelj
5131.03 SOS majka
5131.04 SOS teta
5132 BOLNIČARI I SRODNA ZANIMANJA
5132.01 Bolničar
5132.02 Babica
5133 NJEGOVATELJI INVALIDNIH I BOLESNIH LICA U KUĆI
5133.01 Njegovatelj bolesnika u kući
5133.02 Njegovatelj lica s razvojnim teškoćama
5133.03 Njegovatelj starijih i nemoćnih lica
5139 POSLUŽITELJI I NJEGOVATELJI DRUGDJE NERAZVRSTANI
5139.01 Njegovatelji životinja
5139.02 Veterinarski bolničar
5139.03 Deratizater
5139.04 Dezinsektor
5139.05 Dezinfektor
514 ZANIMANJA LIČNIH USLUGA
5141 FRIZERI,KOZMETIČARI I SRODNA ZANIMANJA
5141.01 Frizer za muškarce i žene
5141.02 Brijač
5141.03 Vlasuljar
5141.04 Kozmetičar
5141.05 Manikir
5141.06 Masker
5141.07 Pediker
5141.08 Maser
5141.09 Poslužitelj u saunama,bazenima i kupatilima
5141.10 Frizer za muškarce
5141.11 Frizer za žene
5142 PRATIOCI I POSLUGA
5142.01 Pratilac
5142.02 Sluga
5143 POGREBNICI I SRODNA ZANIMANJA
5143.01 Balzamer
5143.02 Grobar
5143.03 Pogrebnik
5149 ZANIMANJA LIČNIH USLUGA DRUGDJE NERAZVRSTANA
5149.01 Hostesa
5149.02 Domaćin kluba
5149.03 Plesni partner
5149.04 Prodavačica ljubavi
515 ASTROLOZI,PREDSKAZIVAČI SREĆE I BUDUĆNOSTI (GATANJE) I SRODNA ZANIMANJA
5151 ASTROLOZI I SRODNA ZANIMANJA
5151.01 Astrolog
5152 PREDSKAZIVAČI SREĆE I BUDUĆNOSTI,GATANJE IZ DLANA I SRODNA ZANIMANJA
5152.01 Predskazivač sreće i budućnosti
5152.02 Numerolog
5152.03 Gatara iz dlana
5152.04 Gatara
516 ZANIMANJA U ZAŠTITI LICA I IMOVINE
5161 VATROGASCI
5161.01 Vođa smjene vatrogasne jedinice
5161.02 Vatrogasac
5161.03 Vatrogasni tehničar
5161.04 Vatrogasni tehničar,specijalista
5161.05 Spasilac iz požara
5162 POLICAJCI
5162.01 Policajac
5162.02 Policijski službenik
5162.03 Saobraćajni policajac
5162.04 Granični policajac
5162.05 Policajac specijalac
5162.06 Policajski detektiv
5162.07 Policajac- pozornik
5163 ČUVARI I STRAŽARI U ZATVORU
5163.01 Vođa straže
5163.01 Stražar u zatvoru
5169 ZANIMANJA U ZAŠTITI DRUGDJE NERAZVRSTANA
5169.01 Čuvar
5169.02 Tjelohranitelj
5169.03 Portir
5169.04 Komunalni redar
5169.05 Spasilac iz vode
5169.06 Gorski spasilac
5169.07 Jamski spasilac
5169.08 Nadzornik prirodnih parkova
5169.09 Pratilac vrijednosne pošiljke
5169.10 Čuvar staja
5169.11 Čuvar ribnjaka
5169.12 Lovočuvar
5169.13 Operator dojavnog sistema
5169.14 Rentgenski pregledač osoba,prtljaga i poštanskih pošiljki
52 MODELI, PRODAVAČI I DEMONSTRATORI
521 MODNI I DRUGI MODELI I MANEKENI
5210 MODNI I DRUGI MANEKENI I MODELI
5210.01 Maneken
5210.02 Fotomodel
5210.03 Umjetnički model
522 PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI
5221 PRODAVAČI U TRGOVINAMA I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI
5221.01 Trgovački poslovođa
5221.02 Prodavač
5221.03 Demonstrator za prodaju
5222 AKVIZITERI I PRODAVAČI PUTEM TELEFONA
5222.01 Akviziter
5222.02 Prodavač putem telefona
523 PRODAVAČI NA TEZGAMA, KIOSCIMA I PIJACAMA
5230 PRODAVAČI NA TEZGAMA ,KIOSCIMA I PIJACAMA
5230.01 Prodavač u kiosku
5230.02 Prodavač na pijaci
5230.03 Prodavač na uličnoj tezgi
ROD 6.
POLJOPRIVREDNI,LOVNO-UZGOJNI,ŠUMSKI I RIBARSKI RADNICI
61 POLJOPRIVREDNI,LOVNO-UZGOJNI,ŠUMSKI I RIBARSKI RADNICI
611 RATARI,VOĆARI, VINOGRADARI I VRTLARI
6111 RATARI,VOĆARI I VINOGRADARI
6111.01 Pomoćni ratar
6111.02 Ratar
6111.03 Pomoćni voćar
6111.04 Voćar
6111.05 Pomoćni vinogradar
6111.06 Vinogradar
6111.07 Podrumar ,vinogradar
6111.08 Pomoćni rasadničar
6111.09 Rasadničar
6111.10 Ratar za navodnjavanje
6112 VRTLARI I SRODNA ZANIMANJA
6112.01 Pomoćni vrtlar
6112.02 Vrtlar
6112.03 Vrtlar,specijalizirani
6112.04 Vrtlar za parkove
6112.05 Vrtlar za nasade
6112.06 Pomoćni cvjećar
6112.07 Cvjećar
6112.08 Cvjećar - aranžer
6112.09 Uzgajivač gljiva
6112.10 Uzgajivač ljekovitog bilja
6112.11 Sjemenar
612 STOČARI
6121 STOČARI
6121.01 Pomoćni stočar
6121.02 Uzgajivač goveda
6121.03 Rukovalac laktofrizom
6121.04 Uzgajivač ovaca
6121.05 Uzgajivač koza
6121.06 Uzgajivač konja
6121.07 Uzgajivač svinja
6121.08 Nomadski stočar
6121.09 Stočar
6121.10 Trener konja
6122 PERADARI
6122.01 Pomoćni peradar
6122.02 Peradar
6129 UZGAJIVAČI OSTALIH ŽIVOTINJA
6129.01 Uzgajivač ostalih životinja
6129.02 Pomoćni uzgajivač životinja
6129.03 Uzgajivač puževa
6129.04 Uzgajivač žaba
6129.05 Uzgajivač glista
6129.06 Uzgajivač pasa
6129.07 Uzgajivač mačaka
6129.08 Uzgajivač životinja za krzno
6129.09 Uzgajivač kunića za meso
6129.10 Uzgajivač ptica
6129.11 Uzgajivač laboratorijskih životinja
6129.12 Uzgajivač ukrasnih riba
6129.13 Uzgajivač divljači
6129.14 Uzgajivač šumske dlakove divljači
6129.15 Uzgajivač pernate šumske divljači
6129.16 Pčelar
6129.17 Uzgajivač svilene bube
6129.18 Timaritelj u zoološkom vrtu
6129.19 Sokolar
6129.20 Dreser pasa
613 POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE
6130 POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (BILJNA, STOČARSKA ITD.)
6130.01 Seljak
6130.02 Seljak,ugostitelj seoskog turizma
6130.03 Seljanka,domaćica seoskog turizma
6130.04 Ratar i stočar
614 ŠUMSKI RADNICI I SRODNA ZANIMANJA
6141 ŠUMSKI RADNICI
6141.01 Šumski rasadničar
6141.02 Šumski uzgajivač
6141.03 Šumski sjekač
6141.04 Pilar drva za ogrijev
6141.05 Šumski mjerač drveta
6141.06 Osmatrač šumskih požara
6141.07 Operator na provođenju mjera gazdovanja šumom
6141.08 Hortikulturni tehničar
6142 UGLJARI
6142.01 Ugljar
6142.02 Šumski radnik na destilaciji drveta tradicionalnom tehnikom
615 RIBARI,LOVCI I SRODNA ZANIMANJA
6151 UZGAJIVAČI RIBE I ŠKOLJKI
6151.01 Uzgajivač ribe i školjki
6151.02 Uzgajivač ribe
6151.03 Uzgajivač ribljih larvi i žive hrane
6151.04 Mrijestilišni uzgajivač
6152 RIJEČNI,JEZERSKI I RIBARI OBALNOG MORA
6152.01 Ribar riječni i jezerski
6152.02 Ribar na moru
6152.03 Ronilac spužvi i koralja
6153 RIBARI NA OTVORENOM MORU
6153.01 Ribar otvorenog mora
6154 LOVCI
6154.01 Lovac
ROD 7.
ZANIMANJA ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN RADA U PROIZVODNJI
71 RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA
711 RUDARI,MINERI,KLESARI I SRODNA ZANIMANJA
7111 RUDARI I PROIZVOĐAČI KAMENA
7111.01 Pomoćni rudar
7111.02 Rudar površinskog kopa
7111.03 Rudar podzemnog kopa
7111.04 Rudar,specijalizirani
7111.05 Rudarski tesar
7111.06 Podgrađivač okna,specijalizirani
7111.07 Obrađivač kamenih blokova
7111.08 Rudar
7112 MINERI
7112.01 Palitelj mina površinskog kopa
7112.02 Palitelj mina u jami
7112.03 Pirotehničar
7112.04 Miner
7113 KLESARI
7113.01 Klesar
7113.02 Klesar, majstor
712 ZIDARI I SRODNA GRAĐEVINSKA ZANIMANJA
7121 GRADITELJ TRADICIONALNIM MATERIJALIMA
7121.01 Graditelji tradicionalnim materijalima
7122 ZIDARI
7122.01 Pomoćni zidar
7122.02 Zidar
7122.03 Zidar,majstor
7122.04 Zidar šamoter
7122.05 Zidar šamoter,specijalizirani
7122.06 Zidar kamenom
7122.07 Zidar kamenom,specijalizirani
7122.08 Zidar dimnjaka
7122.09 Zidar dimnjaka,specijalizirani
7122.10 Pećar
7122.11 Pećar,specijalizirani
7122.12 Zidar i tesar
7122.13 Zidar i betonirac
7122.14 Zidar za spomenike od kamena
7122.15 Zidar za popločavanje trotoara i ulica
7123 ARMIRAČI I BETONIRCI
7123.01 Armirač
7123.02 Armirač,specijalizirani
7123.03 Betonirac
7123.04 Betonirac,specijalizirani
7123.05 Teracer
7123.06 Armirač i betonirac
7124 TESARI I GRAĐEVINSKI STOLARI
7124.01 Tesar
7124.02 Tesar,majstor
7124.03 Građevinski stolar
7124.04 Građevinski stolar,majstor
7124.05 Roletar
7124.06 Roletar,majstor
7124.07 Stolar za scensku opremu
7124.08 Stolar za scensku opremu,specijalizirani
7124.09 Graditelj drvenih brodova
7124.10 Graditelj drvenih brodova,majstor
7124.11 Brodostolar
7124.12 Graditelj lakih letjelica
7129 OSTALA ZIDARSKA ZANIMANJA DRUGDJE NERAZVRSTANA
7129.01 Monter građevinskih elemenata
7129.02 Građevinar za održavanje puteva
7129.03 Građevinar za održavanje pruga
7129.04 Građevinar za održavanje zgrada
7129.05 Asfalter
7129.06 Asfalter,specijalizirani
7129.07 Vodograditelj
7129.08 Monter građevinskih skela
7129.09 Brodoskelar
7129.10 Poslovođa pružnih radova
7129.11 Pomoćni građevinski laborant
7129.12 Figurant
713 ZANIMANJA ZA ZAVRŠNE GRAĐEVINSKE RADOVE
7131 KROVOPOKRIVAČI
7131.01 Krovopokrivač
7131.02 Krovopokrivač,specijalizirani
7131.03 Krovopokrivač,majstor
7132 PODOPOLAGAČI I POSTAVLJAČI PLOČICA
7132.01 Parketar
7132.02 Podopolagač
7132.03 Podopolagač,specijalizirani
7132.04 Polagač keramičkih pločica
7133 FASADERI I GIPSARI
7133.01 Fasader
7133.02 Fasader,majstor
7133.03 Gipsar
7134 IZOLATERI
7134.01 Akustički izolater
7134.02 Hidroizolater
7134.03 Termoizolater
7134.04 Izolater
7135 ZASTAKLJIVAČI
7135.01 Građevinski staklar
7135.02 Zastakljivač
7135.03 Zastakljivač vozila
7136 INSTALATERI I MONTERI CJEVOVODA
7136.01 Instalater vodovoda i kanalizacije
7136.02 Vodoinstalater
7136.03 Plinoinstalater
7136.04 Vodoinstalater i plinoinstalater
7136.05 Monter cjevovoda
7136.06 Instalater grijanja i klimatizacije
7137 ELEKTROINSTALATERI I SRODNA ZANIMANJA
7137.01 Monter niskonaponskih instalacija
7137.02 Elektroinstalater
7137.03 Elektroinstalater,specijalizirani
7137.04 Električar održavanja
7137.05 Električar pozornice i studija
7137.06 Električar pozornice i studija,specijalizirani
7139 OSTALI GRAĐEVINARI ZAVRŠNIH RADOVA DRUGDJE NERAZVRSTANI
7139.01 Poslovođa završnih radova
7139.02 Građevinski dekorater
714 SOBOSLIKARI,DIMNJAČARI I SRODNA ZANIMANJA
7141 SOBOSLIKARI I MOLERI
7141.01 Poslovođa soboslikara i molera
7141.02 Moler
7141.03 Soboslikar i moler
7141.04 Soboslikar i moler,majstor
7141.05 Brusač i moler konstrukcija
7141.06 Polagač zidnih tapeta
7142 LAKIRERI I SLIKARI PROIZVEDENE ROBE
7142.01 Slikar proizvedene robe
7142.02 Slikar vozila
7142.03 Lakirer proizvedene robe
7142.04 Autolakirer
7143 DIMNJAČARI I ČISTAČI POVRŠINA ZGRADA
7143.01 Dimnjačarski poslovođa
7143.02 Dimnjačar
7143.03 Pjeskar zgrada i konstrukcija
7143.04 Čistač fasade
7143.05 Eko higijeničar
72 OBRAĐIVAČI METALA, MAŠINSKI MONTERI,ELEKTROMONTERI I MEHANIČARI
721 LJEVAČI METALA,LIMARI,ZAVARIVAČI I SRODNA ZANIMANJA
7211 IZRAĐIVAČI JEZGRI ZA LIJEVANJE METALA I LJEVAČI
7211.01 Ljevački kalupar
7211.02 Jezgrar ljevačkih kalupa
7211.03 Mašinski ljevački kalupar
7211.04 Ljevač metala
7211.05 Ljevač metala,majstor
7211.06 Oblikovalac metala
7212 ZAVARIVAČI I REZAČI PLAMENOM
7212.01 Zavarivač plinom
7212.02 Elektrozavarivač
7212.03 Zavarivač
7212.04 Zavarivač,specijalizirani
7212.05 Rezač plinom
7212.06 Lemitelj
7213 LIMARI
7213.01 Limar
7213.02 Limar,majstor
7213.03 Metalopojaser
7213.04 Autolimar
7213.05 Autolimar,majstor
7213.06 Aviolimar
7213.07 Aviolimar,specijalizirani
7213.08 Ocrtavač limova
7213.09 Ocrtavač limova,specijalizirani
7213.10 Kotlar
7213.11 Kotlar,majstor
7213.12 Obrađivač lima
7214 IZRAĐIVAČI I MONTERI METALNIH KONSTRUKCIJA
7214.01 Monter metalnih konstrukcija
7214.02 Obrađivač konstrukcijskog željeza
7214.03 Monter metalnih konstrukcija,specijalizirani
7214.04 Brodotraser
7214.05 Brodotraser,specijalizirani
7214.06 Brodobravar
7214.07 Brodobravar,specijalizirani
7214.08 Brodolimar
7214.09 Brodolimar,specijalizirani
7214.10 Brodomonter
7214.11 Brodomonter ,specijalizirani
7214.12 Graditelj metalnih brodova
7214.13 Graditelj metalnih brodova, majstor
7215 MONTERI I POLAGAČI KABLOVA
7215.01 Monteri čeličnih užadi i žica
7215.02 Polagač čeličnih užadi žica
7216 PODVODNI MONTERI
7216.01 Podvodni monter
722 KOVAČI,ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA
7221 KOVAČI I SRODNA ZANIMANJA
7221.01 Kovač
7221.02 Mašinski kovač
7221.03 Kovač,majstor
7221.04 Obrađivač metala toplinskim postupkom
7221.05 Obrađivač metala toplinskim postupkom, specijalizirani
7221.06 Potkivač
7222 ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA
7222.01 Alatničarski poslovođa
7222.02 Alatničar
7222.03 Alatničar,majstor
7222.04 Alatničar za mjeone pribore,specijalizirani
7222.05 Alatničar za rezane alate,specijalizirani
7222.06 Alatničar za stezne pribore,specijalizirani
7222.07 Alatničar za metalne kalupe,specijalizirane
7222.08 Monter mjernih instrumenata
7222.09 Puškar
7222.10 Puškar,majstor
7222.11 Bravar
7222.12 Izrađivač ključeva
7222.13 Bravar,majstor
7222.14 Metalomodelar
7222.15 Metalomodelar,specijalizirani
7222.16 Ocrtavač odljevaka
7222.17 Ocrtavač odljevaka,specijalizirani
7223 PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI MAŠINA ZA OBRADU METALA I SLIČNIH MATERIJALA
7223.01 Podešavač sastavljenih reznih alata,specijalizirani
7223.02 Podešavač poluautomatskih i automatskih alatnih mašina,specijalizirani
7223.03 Podešavač metaloobrađivačkih numeričkih upravljanih mašina,specijalizirani
7223.04 Podešavač specijalnih alatnih mašina,specijalizirani
7223.05 Podešavač metaloobrađivačkog automatskog postrojenja,specijalizirani
7223.06 Metalotokar
7223.07 Metalotokar,majstor
7223.08 Metaloglodač
7223.09 Metaloglodač,specijalizirani
7223.10 Pomoćni metalobušač
7223.11 Horizontalni metalobušač
7223.12 Horizontalni metalobušač,specijalizirani
7223.13 Blanjač metala
7223.14 Metalobrusač
7223.15 Metalobrusač,specijalizirani
7223.16 Pletač metalne užadi
7223.17 Prešač metala
7223.18 Obrađivač metala odvajanjem čestica
7224 OBRAĐIVAČI METALNIH POVRŠINA I OŠTRAČI
7224.01 Brusač metala
7224.02 Oštrač alata
7224.03 Polirac metala
7224.04 Oštrač noževa
7224.05 Oštrač alata,specijalizirani
7224.06 Serviser dijamantnih pila
723 MONTERI I MEHANIČARI MAŠINA
7231 MEHANIČARI I MONTERI MOTORNIH VOZILA
7231.01 Grupovođa mehaničara i montera motornih vozila
7231.02 Mehaničar bicikla
7231.03 Monter bicikla
7231.04 Mehaničar motocikla
7231.05 Mehaničar motocikla,majstor
7231.06 Automehničar
7231.07 Automehničar, majstor
7231.08 Mehaničar vozila unutrašnjeg transporta
7231.09 Mehaničar pružnih vozila unutrašnjeg transporta
7231.10 Mehaničar pružnih vozila, specijalizirani
7231.11 Dijagnostičar kvarova na vozilima, specijalizirani
7231.12 Podmazivač vozila
7231.13 Monter motornih vozila
7231.14 Tehnički kontrolor vozila
7232 MEHANIČARI I MONTERI VAZDUHOPLOVA
7232.01 Mehaničar vazduhoplova i motora
7232.02 Mehaničar vazduhoplova i motora,specijalizovani
7232.03 Monter vazduhoplova
7232.04 Aviomehaničar
7233 MONTERI,MEHANIČARI I SERVISERI INDUSTRIJSKIH I OSTALIH MAŠINA
7233.01 Grupovođa montera,mehaničara i servisera mašina
7233.02 Monter procesne opreme
7233.03 Monter procesne opreme,specijalizrani
7233.04 Monter energetske opreme
7233.05 Monter energetske opreme,specijalizirani
7233.06 Monter opreme za grijanje i hlađenje
7233.07 Monter opreme za grijanje i hlađenje,specijalizirani
7233.08 Monter industrijskih transportnih sredstava
7233.09 Monter industrijskih transportnih sredstava, specijalizirani
7233.10 Monter dizala
7233.11 Monter dizala,specijalizirani
7233.12 Monter alatnih mašina
7233.13 Monter alatnih mašina, specijalizirani
7233.14 Monter brodske opreme
7233.15 Monter brodske opreme,specijalizirani
7233.16 Monter tekstilnih mašina
7233.17 Monter tekstilnih mašina, specijalizirani
7233.18 Monter poljoprivrednih mašina
7233.19 Monter poljoprivrednih mašina, specijalizirani
7233.20 Pomoćni monter mašina
7233.21 Monter mašina
7233.22 Monter mašina,specijalizrani
7233.23 Mehaničar metalurške opreme
7233.24 Mehaničar metalurške opreme,specijalizirani
7233.25 Mehaničar procesne opreme
7233.26 Mehaničar procesne opreme.specijalizirani
7233.27 Mehaničar energetske opreme
7233.28 Mehaničar energetske opreme,specijalizirani
7233.29 Mehaničar opreme za grijanje
7233.30 Mehaničar opreme za grijanje,specijalizirani
7233.31 Mehaničar za rashladne i klimatizacijske uređaje
7233.32 Mehaničar za rashladne i klimatizacijske uređaje,majstor
7233.33 Mehaničar postrojenja za punjenje i pakovanje
7233.34 Mehaničar postrojenja za punjenje i pakovanje, specijalizirani
7233.35 Mehaničar proizvodnog postrojenja
7233.36 Mehaničar proizvodnog postrojenja,specijalizirani
7233.37 Mehaničar opreme za kompresore
7233.38 Mehaničar opreme za kompresore, specijalizirani
7233.39 Mehaničar za pumpe, specijalizirani
7233.40 Mehaničar alatnih mašina
7233.41 Mehaničar alatnih mašina, majstor
7233.42 Mehaničar brodskih mašina
7233.43 Mehaničar brodskih mašina, specijalizirani
7233.44 Mehaničar mašina za preradu nemetala
7233.45 Mehaničar mašina za preradu nemetala, specijalizirani
7233.46 Mehaničar grafičkih mašina
7233.47 Mehaničar grafičkih mašina, specijalizirani
7233.48 Mehaničar za hidrauliku, specijalizirani
7233.49 Mehaničar mašina za kožarstvo i obućarstvo
7233.50 Mehaničar mašina za kožarstvo i obućarstvo, specijalizirani
7233.51 Mehaničar tekstilnih mašina
7233.52 Mehaničar tekstilnih mašina, specijalizirani
7233.53 Mehaničar građevinski mašina
7233.54 Mehaničar građevinski mašina, specijalizirani
7233.55 Mehaničar rudarskih mašina
7233.56 Mehaničar rudarskih mašina, specijalizirani
7233.57 Mehaničar konfekcijskih mašina
7233.58 Mehaničar konfekcijskih mašina, specijalizirani
7233.59 Mehaničar poljoprivredne mehanizacije
7233.60 Mehaničar poljoprivredne mehanizacije, majstor
7233.61 Mehaničar šumske mehanizacije
7233.62 Mehaničar šumske mehnizacije, specijalizirani
7233.63 Mehaničar pretovarne mehnizacije
7233.64 Mehaničar pretovarne mehanizacije, specijalizirani
7233.65 Mehaničar uredskih mašina
7233.66 Mehaničar uredskih mašina, majstor
7233.67 Mehaničar industrijske opreme
7233.68 Mehaničar industrijske opreme, specijalizirani
7233.69 Podmazivač mašina
7233.70 Mašinobravar
7233.71 Mašinobravar,majstor
7233.72 Serviser šivaćih mašina
7233.73 Serviser šivaćih mašina,majstor
7233.74 Serviser plinskih uređaja
7233.75 Serviser plinskih uređaja,specijalizirani
7233.76 Serviser ručnog alata
7233.77 Serviser ručnog alata,specijalizirani
7233.78 Serviser uređaja za točenje goriva
7233.79 Serviser uređaja za točenje goriva,specijalizirani
7233.80 Serviser vatrogasnih aparata
724 MONTERI I MEHANIČARI ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA
7241 ELEKTROMONTERI I ELEKTROMEHANIČARI
7241.01 Grupovođa elektromontera i elektromehaničara energetskih mašina
7241.02 Elektromonter energetskih mašina i uređaja
7241.03 Elektromonter energetskih mašina i uređaja,specijalizirani
7241.04 Monter električnih mašina i opreme
7241.05 Monter električnih mjernih instrumenata i sklopova
7241.06 Elektromonter dizala
7241.07 Monter električnih aparata za domaćinstvo
7241.08 Elektromehaničar za elektroenergetiku
7241.09 Elektromehaničar za elektroenergetiku,specijalizirani
7241.10 Elektromehaničar za željezničku elektroenergitiku
7241.11 Elektromehaničar za željezničku elektroenergetiku,specijalizirani
7241.12 Autoelektričar
7241.13 Autoelektričar,majstor
7241.14 Brodski elektromehaničar
7241.15 Brodski elektromehaničar,specijalizirani
7241.16 Elektromehaničar željezničke vuče i vozila
7241.17 Elektromehaničar željezničke vuče i vozila,specijalizirani
7241.18 Elektromehaničar za mjerne instrumente i sklopove
7241.19 Elektromehaničar za mjerne instrumente i sklopove,specijalizirani
7241.20 Elektromehaničar aparata za domaćinstvo
7241.21 Elektromehaničar aparata za domaćinstvo,majstor
7241.22 Elektromehaničar proizvodnih mašina
7241.23 Elektromehaničar proizvodnih mašina,specijalizirani
7241.24 Elektromonter
7241.25 Elektromehaničar
7241.26 Serviser električnih aparata i opreme
7242 MONTERI ELEKTRONIKE
7242.01 Grupovođa montera,mehaničara i servisera elektronike
7242.02 Monter signalne elektronike,specijalizirani
7242.03 Monter elektronike instrumenata,specijalizirani
7242.04 Monter medicinske elektronike,specijalizirani
7242.05 Monter telekomunikacijske elektronike,specijalizirani
7242.06 Monter televizijskih antena
7242.07 Monter audiovizuelne elektronike,specijalizirani
7242.08 Monter radio-televizijske elektronike,specijalizirani
7242.09 Monter računarske elektronike,specijalizirani
7242.10 Monter elektronske opreme
7243 MEHANIČARI I SERVISERI ELEKTRONIKE
7243.01 Mehaničar za energetskoelektronske uređaje,specijalizirani
7243.02 Mehaničar ze elektronske mjerne i upravljačke uređaje,specijalzirani
7243.03 Mehaničar elektronike proizvodnih mašina
7243.04 Mehaničar elektronike proizvodnih mašina,specijalizirani
7243.05 Mehaničar medicinske elektronike
7243.06 Mehaničar elektronike uredski mašina
7243.07 Mehaničar elektronike uredskih mašina,specijalizirani
7243.08 Mehaničar vazduhoplovne elektronike
7243.09 Mehaničar vazduhoplovne elektornike,specijalizirani
7243.10 Mehaničar elektronskih signalnih uređaja
7243.11 Mehaničar elektronskih signalnih uređaja,majstor
7243.12 Mehaničar telekomunikacijske opreme
7243.13 Mehaničar telekomunikacijske opreme,specijalizirani
7243.14 Mehaničar audio i video tehnike
7243.15 Mehaničar audio i video tehnike,majstor
7243.16 Mehaničar studijskih tonskih i videouređaja
7243.17 Mehaničar studijskih tonskih i videouređaja,specijalizirani
7243.18 Mehaničar računarske elektronike
7243.19 Mehaničar računarske elektronike,specijalizirani
7243.20 Mehaničar elektroničar
7243.21 Mehaničar elektroničar,specijalizirani
7243.22 Serviser elektronskih uređaja i opreme
7244 MONTERI,MEHANIČARI I SERVISERI TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA
7244.01 Grupovođa montera,mehaničara i servisera telekomunikacijskih uređaja
7244.02 Monter telekomunikacijskih uređaja
7244.03 Monter telekomunikacijskih ređaja,specijalizirani
7244.04 Mehaničar telekomunikacijskih uređaja
7244.05 Mehaničar telekomunikacijskih uređaja,specijalizirani
7244.06 Serviser terminalskih aparat kod pretplatnika
7245 MONTERI ELEKTRIČNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH MREŽA
7245.01 Grupovođa montera električnih i telekomunikacijskih mreža
7245.02 Monter električnih mreža
7245.03 Monter električnih mreža,specijalizirani
7245.04 Monter telekomunikacijskih mreža
7245.05 Monter telekomunikacijskih mreža,specijalizirani
73 PRECIZNI MEHANIČARI,KERAMIČARI,STAKLARI I ŠTAMPARI
731 PRECIZNI MEHANIČARI I SRODNA ZANIMANJA
7311 PRECIZNI MEHANIČARI
7311.01. Grupovođa preciznih mehaničara
7311.02 Urar, u proizvodnji satova
7311.03 Urar za popravak i održavanja satova
7311.04 Mehaničar za vage
7311.05 Mehaničar za vage,majstor
7311.06 Mehaničar uređaja za mjerenje i regulaciju
7311.07 Mehaničar uređaja za mjerenje i regulaciju,majstor
7311.08 Mehaničar za baždarenje mjernih instrumenata
7311.09 Mehaničar za baždarenje mjernih instrumenata,specijalizirani
7311.10 Serviser preciznih naprava i opreme
7311.11 Mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu
7311.12 Mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu,majstor
7311.13 Izrađivač hirurških instrumenata
7311.14 Izrađivač hirurških instrumenata,specijalizirani
7311.15 Izrađivač ortopedskih pomagala
7311.16 Izrađivač ortopedskih pomagala,majstor
7311.17 Serviser ortopedskih i drugih zdravstvenih pomagala
7311.18 Instrumentalni optičar
7311.19 Instrumentalni optičar,majstor
7311.20 Serviser optičke opreme
7311.21 Finomehaničar
7311.22 Finomehaničar,majstor
7311.23 Kontrolor preciznih instrumenata
7312 IZRAĐIVAČI MUZIČKIH INSTRUMENATA I PODEŠAVAČI
7312.01 Izrađivač muzičkih instrumenata
7312.02 Izrađivač tambura
7312.03 Izrađivač gudačkih instrumenata
7312.04 Izrađivač harmonika
7312.05 Izrađivač klavira
7312.06 Izrađivač duvačkih muzičkih instrumenata
7312.07 Izrađivač udaračkih mašinskih instrumenata
7312.08 Izrađivač orgulja
7312.09 Serviser muzičkih instrumenata
7312.10 Podešavač muzičkih instrumenata
7312.11 Štimer harmonike
7312.12 Štimer klavira
7313 IZRAĐIVAČI NAKITA I BUŽITERIJE I SRODNA ZANIMANJA
7313.01 Zlatarski poslovođa
7313.02 Zlatar
7313.03 Draguljar
7313.04 Bižuterist
7313.05 Filigranist
7313.06 Ljevač plemenitih metala
7313.07 Prešač plemenitih metala
7313.08 Valjač plemenitih metala
7313.09 Graver plemenitih metala
732 LONČARI,KERAMIČARI,STAKLARI I SRODNA ZANIMANJA
7321 LONČARI,KERAMIČARI I SRODNA ZANIMANJA
7321.01 Gipsmodelar
7321.02 Gipsmodelar,specijalizirani
7321.03 Lončar
7321.04 Ljevač keramičkih proizvoda
7321.05 Razvrstavač keramičkih proizvoda
7321.06 Keramičar
7321.07 Izrađivač sredstava za poliranje i brušenje
7322 STAKLARI
7322.01 Staklarski poslovođa
7322.02 Stakloduvač
7322.03 Stakloduvač,specijalizirani
7322.04 Rezač i brusač naočalnih zaštitnih stakala
7322.05 Izrađivač leća
7322.06 Staklobrusač
7322.07 Staklorezac
7322.08 Staklar
7322.09 Kontrolor staklenih proizvoda
7323 BRUSAČI I JETKAČI STAKLA
7323.01 Brusač kristalnog stakla
7323.02 Brusač kristalnog stakla,specijalizirani
7323.03 Jetkač stakla
7324 DEKORATERI STAKLA,KERAMIKE,TEKSTILA I OSTALIH MATERIJALA
7324.01 Dekorater keramike
7324.02 Dekorater stakla
7324.03 Posrebrivač ogledala
7324.04 Glazer keramike
7324.05 Dekorater emajlom
7324.06 Dekorativni slikar
7324.07 Crtač dezena na staklu,keramici i sl.
7324.08 Pismoslikar
7324.09 Pismoslikar,majstor
7324.10 Graver pečatorezac
7324.11 Izrađivač ukrasa i nakita
733 IZRAĐIVAČI PROIZVODA DOMAĆE RADINOSTI
7331 IZRAĐIVAČI RAZNIH PROIZVODA DOMAĆE RADINOSTI IZ DRVETA I DRUGIH MATERIJALA
7331.01 Pletač slamom
7331.02 Pletač likom
7331.03 Pletač rogozom i trskom
7331.04 Drvodjelja
7331.05 Izrađivač drvene obuće
7331.06 Izrađivač držala,štapova i sličnih predmeta
7331.07 Izrađivač predmeta domaće radinosti iz papira
7331.08 Izrađivač predmeta od školjki
7331.09 Rezbar predmeta od roga
7331.10 Izrađivač svijeća
7331.11 Izrađivač predmeta domaće radinosti iz kamena
7331.12 Izrađivač tradicijskih predmeta
7332 IZRAĐIVAČI PROIZVODA DOMAĆE RADINOSTI OD TEKSTILA, KOŽE I SLIČNIH MATERIJALA
7332.01. Izrađivač tekstilnih proizvoda domaće radinosti
7332.02 Izrađivač kožnih proizvoda domaće radinosti
7332.03 Čipkar ručni
734 ŠTAMPARI I SRODNA ZANIMANJA
7341 SLAGARI I ŠTAMPARI
7341.01 Ručni slovoslagač
7341.02 Mašinski slovoslagač
7341.03 Slagač na računskom terminalu
7341.04 Grafičar za fotoslog i računarski slog,specijalizirani
7341.05 Izrađivač ploče za Braillovo pismo
7341.06 Slovoslagač
7341.07 Knjigoštampar
7341.08 Fleksografski štampar
7341.09 Bakroštamper
7341.10 Ofset štamper
7341.11 Štamper višebojnih otisaka u knjigoštampi
7341.12 Štamper višebojnih otisaka u fleksoštampi
7341.13 Štamper višebojnih otisaka u bakroštampi
7341.14 Štamper višebojnih otisaka u ofsetu
7341.15 Štamper probnih otisaka
7341.16 Štamper višebojnih otisaka
7341.17 Štamper nijanser štamparskih boja
7341.18 Grafičar štamparske proizvodnje,specijalizirani
7341.19 Štampar
7341.20 Kontrolor štamparskih proizvoda
7342 STEREO, ELEKTROTIPERI I SRODNA ZANIMANJA
7342.01 Ljevač olovnih slova
7342.02 Ljevač stereotipskih ploča
7342.03 Grafičar slagač/monter
7342.04 Elektrotiper
7342.05 Modular, elektrotip
7342.06 Modular, stereotip
7343 ŠTAMPARSKI GRAVERI I JETKAČI
7343.01 Ručni graver štamparskih uzoraka u nemetalu
7343.02 Ručni graver štamparskih uzoraka u metalu
7343.03 Grafički jetkač
7343.04 Ručni izrađivač štamparskih formi i klišeja
7343.05 Štamparski graver,specijalizirani
7343.06 Fotograver
7343.07 Hemigraf
7343.08 Grafičar pripremne proizvodnje,specijalizirani
7343.09 Reprofotograf
7343.10 Retušer
7343.11 Reprograf skenarist
7343.12 Montažer u štamparstvu
7344 FOTOGRAFI I SRODNA ZANIMANJA
7344.01 Fotograf
7344.02 Fotograf,majstor
7344.03 Fotolaborant
7344.04 Filmski laborant
7345 KNJIGOVESCI I SRODNA ZANIMANJA
7345.01 Knjigovezački poslovođa
7345.02 Obrađivač materijala u knjigoveznici
7345.03 Knjigovezac mekog uveza
7345.04 Knjigovezac tvrdog uveza
7345.05 Knjigovezac za ručni uvez
7345.06 Knjigovezac
7345.07 Knjigovezac,majstor
7345.08 Grafičar za doradu
7345.09 Grafičar završne proizvodnje,specijalizirani
7345.10 Ručni izrađivač ambalažnih grafičkih proizvoda
7345.11 Ručni izrađivač proizvoda od papira
7346 SITOŠTAMPARI, RUČNI ŠTAMPARI
7346.01 Ručni štampar
7346.02 Štampar na tekstilu
7346.03 Štampar na metalu
7346.04 Štampar na plastici
7346.05 Štampar višebojnih otisaka u štampi
7346.06 Ručni izrađivač fotoosjetljivih slojeva za sitoštampu
7346.07 Sitoštampar
74 NEINDUSTRIJSKI PRERAĐIVAČI HRANE, DRVETA, TEKSTILA, KOŽE i SRODNA ZANIMANJA
741 PRERAĐIVAČI HRANE
7411 MESARI I SRODNA ZANIMANJA
7411.01 Mesarski poslovođa
7411.02 Mesar
7411.03 Mesar,majstor
7411.04 Kobasičar
7412 PEKARI, SLASTIČARI I SRODNA ZANIMANJA
7412.01 Pekarski poslovođa
7412.02 Pekar
7412.03 Pekar,majstor
7412.04 Pekar bureka i pizze
7412.05 Slastičar
7412.06 Slastičar,majstor
7412.07 Licitar
7412.08 Tjesteninar
7413 PROIZVOĐAČI MLIJEČNIH PROIZVODA
7413.01 Kontrolor mlijeka
7413.02 Mljekar
7413.03 Mljekar,majstor
7413.04 Sirar
7413.05 Maslar
7413.06 Sladoledar
7414 PRERAĐIVAČI VOĆA,POVRĆA I SRODNA ZANIMANJA
7414.01 Prerađivač voća i povrća
7414.02 Proizvođač jestivih ulja
7414.03 Proizvođač alkoholnih pića
7414.04 Proizvođač bezalkoholnih pića
7414.05 Proizvođač sirećeta
7415 OCJENJIVAČI I KUŠAOCI HRANE I PIĆA
7415.01 Kušaoc hrane
7415.02 Kušaoc pića
7415.03 Podrumar
7415.04 Ocjenjivač hrane
7415.05 Ocjenjivač pića
7416 PRERAĐIVAČI DUHANA I PROIZVOĐAČI DUHANSKIH PRERAĐEVINA
7416.01 Pripremač duhana
7416.02 Proizvođač duhanskih proizvoda
7416.03 Ocjenjivač duhana
742 PRERAĐIVAČI DRVETA
7421 OBRAĐIVAČI DRVETA
7421.01 Paritelj drveta
7421.02 Kuhar šibe
7421.03 Radnik na kontinuiranom kuhalu drveta
7421.04 Sušitelj drveta
7421.05 Ovlaživač drveta
7421.06 Impregnator drveta
7421.07 Obrađivač drveta,specijalizirani
7422 STOLARI I DRVOOBRAĐIVAČI
7422.01 Grupovođa stolara
7422.02 Stolar
7422.03 Stolar,majstor
7422.04 Stolar stilskog namještaja
7422.05 Majstor stilskog namještaja
7422.06 Stolar,dekorni i umjetnički
7422.07 Stilar,dekorni i umjetnički majstor
7422.08 Restaurator drvenih predmeta,specijalizirani
7422.09 Intarzijski stolar
7422.10 Intarzijski stolar,specijalizirani
7422.11 Stolar za šablone
7422.12 Stolar,specijalizirani za izradu šablona i prototipova
7422.13 Stolar,ortopedski
7422.14 Stolar,ortopedski specijalizirani
7422.15 Drvorezbar
7422.16 Drvorezbar,specijalizirani
7422.17 Drvogalanterist
7422.18 Izrezivač drvenih igračaka
7422.19 Modelar kalupa i peta
7422.20 Ljevački drvomodelar
7422.21 Ljevački drvomodelar,specijalizirani
7422.22 Drvomodelar
7422.23 Izrađivač drvene sportske opreme
7422.24 Majstor drvene sportske opreme
7422.25 Izrađivač alata za grafičku ambalažu
7422.26 Izrađivač okvira za slike
7422.27 Maketar
7422.28 Nanositelj kita na drvo
7422.29 Bojadiser drvenih proizvoda
7422.30 Bačvar
7422.31 Bačvar,majstor
7422.32 Kolar
7422.33 Kolar,majstor
7422.34 Kontrolor proizvoda od drveta
7422.35 Monter namještaja
7422.36 Serviser sportske opreme
7423 PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI DRVOOBRAĐIVAČKIM MAŠINAMA
7423.01 Podešavač drvoobrađivačkih mašina
7423.02 Podešavač drvoobrađivački mašina,specijalizirani
7423.03 Drvotokar
7423.04 Drvotokar,majstor
7424 PLETAČI KORPI,IZRAĐIVAČI ČETKI I SRODNA ZANIMANJA
7424.01 Pletač korpi
7424.02 Pletač namještaja
7424.03 Pletač uzoraka za korpe
7424.04 Četkar
7424.05 Metlar
743 PROIZVOĐAČI I PRERAĐIVAČI TEKSTILA
7431 PRIPREMAČI TEKSTILNIH VLAKANA
7431.01 Pripremač tekstilnih vlakana
7432 TKAČI,PLETAČI I SRODNA ZANIMANJA
7432.01 Tkač ćilima
7432.02 Tkač
7432.03 Pletač
7432.04 Pletač,majstor
7432.05 Čipkar
7432.06 Izrađivač tapiserija
7432.07 Izrađivač narodnih nošnji
7432.08 Užar i izrađivač vrpci
7433 KROJAČI I ŠEŠIRDŽIJE
7433.01 Krojač
7433.02 Krojač,majstor
7433.03 Krojač ženske odjeće,majstor
7433.04 Krojač muške odjeće,majstor
7433.05 Krojač rublja,majstor
7433.06 Krojač u scenografiji,specijalizirani
7433.07 Šeširdžija
7433.08 Šeširdžija,majstor
7433.09 Modist
7433.10 Kontrolor šivanih i sličnih proizvoda
7434 KRZNARI
7434.01 Krznar
7434.02 Krznar,majstor
7434.03 Izrađivač krzna
7435 KROJAČI TEKSTILA,KRZNA I KOŽE
7435.01 Vođa krojačnice
7435.02 Izrađivač šablona za odjeću,specijalizirani
7435.03 Krojač lake odjeće
7435.04 Krojač teške odjeće
7435.05 Krojač trikotažne odjeće
7435.06 Krojač materijala za tapaciranje
7435.07 Krojač tekstila
7435.08 Krojač gornjih dijelova obuće
7435.09 Pomoćni krojač podstave obuće
7435.10 Krojač krzna i kože
7436 ŠIVAČI, VEZILJE I SRODNA ZANIMANJA
7436.01 Šivač tekstila
7436.02 Šivač krzna
7436.03 Šivač
7436.04 Kišobrandžija
7436.05 Vezilac
7436.06 Šivač podstave obuće
7436.07 Šivač gornjih dijelova obuće
7436.08 Šivač kože
7437 TAPETARI I SRODNA ZANIMANJA
7437.01 Tapetar dekorater
7437.02 Tapetar
7437.03 Tapetar vozila
7437.04 Tapetar,majstor
7437.05 Tapetar namještaja
7437.06 Izrađivač posteljnih ulošaka
744 IZRAĐIVAČI I PRERAĐIVAČI KOŽE I KRZNA
7441 KOŽARI
7441.01 Izrađivač posebnih koža
7441.02 Kožar
7441.03 Kožar bojadiser,specijalizirani
7441.04 Razvrstavač koža,specijalizirani
7442 OBUĆARI I KOŽNI GALANTERISTI
7442.01 Obućar
7442.02 Obućar,majstor
7442.03 Izrađivač gornjih dijelova obuće
7442.04 Ortopedski obućar
7442.05 Ortopedski obućar,majstor
7442.06 Izrađivač gornjih dijelova ortopedske obuće
7442.07 Izrađivač donjih dijelova obuće
7442.08 Torbar
7442.09 Torbar,specijalizirani
7442.10 Remenar-sedlar
7442.11 Rukavičar
7442.12 Kožni galanterist
ROD 8
RUKOVAOCI MAŠINAMA,VOZILIMA I SASTAVLJAČI PROIZVODA
81 RUKOVAOCI MAŠINAMA
811 RUKOVAOCI RUDARSKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA
8111 RUKOVAOCI RUDARSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA
8111.01 Bušač na površinskom kopu
8111.02 Rukovalac jamskom utovarnom mehanizacijom
8111.03 Pomoćni rukovalac rudarskim postrojenjem
8111.04 Rukovalac rudarskim postrojenjem
8111.05 Pomoćni rukovalac sjekačicom kamena
8111.06 Rukovalac sjekačicom kamena
8111.07 Rukovalac dijamantnom pilom
8112 RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA OPLEMENJIVANJE MINERALNIH SIROVINA
8112.01 Rukovalac postrojenjem za drobljenje rude i kamena
8112.02 Rukovalac postrojenjem za separaciju
8112.03 Rukovalac postrojenjem za mljevenje rude i kamena
8112.04 Rukovalac postrojenjem za oplemenjivanje mineralnih sirovina
8112.05 Rukovalac mašinama i uređajima za obradu rude i kamena
8113 BUŠAČI BUŠOTINA I SRODNA ZANIMANJA
8113.01 Rukovalac postrojenjem pri kosom usmjerenom bušenju,specijalizirani
8113.02 Rukovalac postrojenjem za pripremu bušotinskih fluida
8113.03 Rukovalac uređajima za cementacije i stimulacije u bušotini
8113.04 Rukovalac postrojenjem za cementacije i stimulacije bušotina,specijalizirani
8113.05 Rukovalac postrojenjem pri instrumentacijama u bušotini,specijalizirani
8113.06 Rukovalac postrojenjem za protočna mjerenja u bušotini,specijalizirani
8113.07 Rukovalac postrojenjem za radove žicom i kablom u bušotini,specijalizirani
8113.08 Rukovalac postrojenjem za istraživanje bušotina,specijalizirani
8113.09 Rukovalac postrojenjem za radove sa tekućim azotom u bušotini,specijalizirani
8113.10 Rukovalac postrojenjem za radove sa savitljivim tubingom u bušotini,specijalizirani
8113.11 Rukovalac uređajem za karotažne radove
8113.12 Rukovalac postrojenjem za karotažne radove,specijalizirani
8113.13 Klinaš
8113.14 Tornjaš
8113.15 Rukovalac uređajima za proizvodnju nafte i gasa
8113.16 Rukovalac proizvodnim postrojenjem za naftu i gas,specijalizirani
8113.17 Rukovalac proizvodno-otpremnim postrojenjem za naftu i gas
8113.18 Rukovalac proizvodno-otpremnim sistemom za naftu i gas,specijalizirani
8113.19 Rukovalac postrojenjem za hidrološka bušenja
8113.20 Rukovalac samopokretnom bušilicom
812 RUKOVAOCI METALURŠKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA
8121 RUKOVAOCI TOPIONIČKIM POSTROJENJIMA
8121.01 Grupovođa rukovalaca procesnih mašina i uređaja za dobijanje metala
8121.02 Kontrolor metalurških procesa i proizvoda
8121.03 Rukovalac pećima za prerađivanje metala
8121.04 Rukovalac procesnih linija za prerađivanje metala
8121.05 Rukovalac topioničkim pećima
8121.06 Rukovalac procesnih mašina i uređaja za dobijanje metala
8122 RUKOVAOCI TALIONIČKIM,LJEVAČKIM I VALJAONIČKIM POSTROJENJIMA
8122.01 Grupovođa industrijskih talioca,livaca i valjaoničara
8122.02 Industrijski livac
8122.03 Industrijski talilac
8122.04 Industrijski valjaoničar
8122.05 Industrijski talilac livar
8122.06 Metalurg obojenih metala
8123 RUKOVAOCI UREĐAJIMA ZA TOPLINSKU OBRADU METALA
8123.01 Industrijski kalilac
8123.02 Industrijski žarilac
8123.03 Rukovalac procesnih mašina za toplotnu obradu metala
8124 RUKOVAOCI UREĐAJIMA ZA VUČENJE I ISTISKIVANJE METALA
8124.01 Industrijski žičar
8124.02 Rukovalac mašinama i uređajima za istiskivanje metala
8124.03 Rukovalac mašinama i uređajima za izvlačenje metala
8124.04 Rukovalac uređajima za izvlačenje žice
813 RUKOVAOCI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM MAŠINAMA
8131 RUKOVAOCI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM PEĆIMA I SLIČNIM UREĐAJIMA
8131.01 Grupovođa staklarskih,keramičkih i sličnih procesnih mašina i uređaja
8131.02 Kontrolor mineralurških procesa i proizvoda
8131.03 Rukovalac mašinama i uređajima za proizvodnju keramike
8131.04 Rukovalac mašinama i uređajima za proizvodnju keramičkih proizvoda
8131.05 Rukovalac mašinama i uređajima za proizvodnju stakla
8131.06 Rukovalac mašinama i uređajima za proizvodnju staklenih proizvoda
8139 RUKOVAOCI OPREMOM ZA PROIZVODNJU STAKLA I KERAMIKE DRUGDJE NERAZVRSTANI
8139.01 Rukovalac uređajima za pripremu stakla
8139.02 Rukovalac postrojenjem za pripremu keramičke mase
8139.03 Rukovalac mašinom za oblikovanje keramike
8139.04 Keramičar sirove proizvodnje
8139.05 Rukovalac peći za fritu
8139.06 Rukovalac uređajem za pripremu glazure
8139.07 Rukovalac postrojenjem za izradu staklenih vlakana
8139.08 Rukovalac mašinom za miješanje abrazivne smjese
814 RUKOVAOCI UREĐAJIMA ZA PRERADU DRVETA I IZRADU PAPIRA
8141 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA PRIMARNU PRERADU DRVETA
8141.01 Rukovalac mašinom za dijeljenje drveta bez iverja
8141.02 Rukovalac mašinom za pripremu oblovine
8141.03 Rukovalac mašinom za otkoravanje
8141.04 Rukovalac višefaznom mašinom za guljenje,pilenje,iveranje
8141.05 Rukovalac cirkularom ,gaterom i paralicom
8141.06 Rukovalac višelisnom kružnom pilom
8141.07 Rukovalac mašinom za iveranje drveta
8141.08 Rukovalac uređajem za prosijavanje,razvrstavanje i natresanje drveta
8141.09 Razvrstavač furnira i šperploča
8141.10 Mjeritelj i vezač furnira
8141.11 Precrtavač furnira i masivnog drveta
8141.12 Rukovalac presom za sljepljivanje iverja i ploča
8141.13 Rukovalac presom za sljepljivanje drvenih vlakana
8141.14 Rukovalac uređajem za sljepljivanje rubova drveta
8141.15 Rukovalac presom za utiskivanje ornamenata u drvo
8141.16 Poslužitelj postrojenja za izradu parketa
8141.17 Razvrstavač i slagač lamelnih i mozaičnih parketa
8141.18 Rukovalac mašinom za izradu pragova
8141.19 Rukovalac mašinom za obradu pluta
8141.20 Rukovalac brojčano upravljanim mašinama za primarnu preradu drveta
8142 RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PRIPREMU PAPIRNE MASE
8142.01 Poslužitelj postrojenja za usitnjavanje drveta
8142.02 Rukovalac postrojenjem za razvlaknjivanje drveta
8142.03 Rukovalac uređajem za iskuhavanje drveta
8142.04 Rukovalac autoklavom za sječku
8142.05 Rukovalac uređajem za izbjeljivanje celuloze
8142.06 Rukovalac digestorom za pulpu
8142.07 Rukovalac uređajem za pripremu ljepila za papir
8142.08 Rukovalac uređajem za hidriranje pulpe
8142.09 Rukovalac mlinom za papirnu smjesu
8142.10 Rukovalac uređajem za preradu otpadnog luga
8142.11 Poslužitelj uređaja za pripremu papirne mase
8142.12 Rukovalac urađajem za pripremu papirne mase
8143 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA PROIZVODNJU PAPIRA
8143.01 Rukovalac mašinom za proizvodnju papira
8143.02 Rukovalac mašinom za proizvodnju papira,specijalizirani
8143.03 Rukovalac mašinom za obradu papira
815 RUKOVAOCI HEMIJSKOM OPREMOM
8151 RUKOVAOCI OPREMOM ZA USITNJAVANJE I MIJEŠANJE HEMIKALIJA
8151.01 Rukovalac drobilicom za hemikalije
8151.02 Rukovalac mlinom za hemikalije
8151.03 Rukovalac dispergatorom hemikalija
8151.04 Rukovalac postrojenjem za usitnjavanje hemikalija
8151.05 Rukovalac uređajem za otapanje hemikalija
8151.06 Rukovalac urađajem za mješanje hemikalija
8151.07 Rukovalac urađajem za granuliranje hemikalija
8151.08 Nijanser premaznih sredstava
8152 RUKOVAOCI OPREMOM ZA TOPLINSKU OBRADU HEMIKALIJA
8152.01 Rukovalac urađajem za kuhanje hemikalija
8152.02 Rukovalac sušarom za hemikalije
8152.03 Rukovalac ekstruderom za hemikalije
8152.04 Rukovalac uređajem za kalciniranje
8152.05 Rukovalac sterilizatorom
8152.06 Rukovalac peći za cement
8152.07 Rukovalac peći za kreč
8152.08 Rukovalac peći za gips
8152.09 Rukovalac uređajima za proizvodnju elektroda
8152.10 Rukovalac urađajem za bitumensko-katranske proizvode
8152.11 Rukovalac mašinama za toplinsku obradu hemikalija
8152.12 Rukovalac asfaltne baze
8153 RUKOVAOCI OPREMOM ZA FILTRIRANJE I RAZDVAJANJE HEMIKALIJA
8153.01 Rukovalac filterima za hemikalije
8153.02 Rukovalac separatorom za hemikalije
8153.03 Rukovalac sitima za hemikalije
8153.04 Rukovalac dehidratorom hemikalija
8153.05 Rukovalac ekstraktorom hemikalija
8154 RUKOVAOCI OPREMOM ZA DESTILIRANJE I HEMIJSKE REAKCIJE (IZUZEV NAFTE I GASA)
8154.01 Rukovalac destilatorom
8154.02 Rukovalac isparivačem
8154.03 Rukovalac uređajem za frakcijsku destilaciju drveta
8154.04 Rukovalac uređajem za suhu destilaciju drveta
8154.05 Rukovalac postrojenjem za hidratizaciju kreča
8154.06 Rukovalac uređajem za sintezu hemikalija
8154.07 Rukovalac reaktorskim postrojenjem za proizvodnju hemikalija
8155 RUKOVAOCI POSTROJENJIMA U RAFINERIJAMA NAFTE I PRIRODNOG GASA
8155.01 Rukovalac postrojenjem za transport gasa
8155.02 Rukovalac transportnim gasnim sistemom,specijalizirani
8155.03 Rukovalac cjevovodno-transportnim uređajima
8155.04 Rukovalac postrojenjima u preradi nafte
8155.05 Rafinerijski punitelj
8155.06 Rukovalac uređajima za oplemenjivanje gasa
8155.07 Rukovalac postrojenjem za oplemenjivanje gasa,specijalizirani
8155.08 Rukovalac uređajima za utovar tekućeg gasa
8159 RUKOVAOCI OSTALOM HEMIJSKOM OPREMOM DRUGDJE NERAZVRSTANI
8159.01 Hemijski laborant
8159.02 Rukovalac uređajima za proizvodnju gasa
8159.03 Rukovalac mašinama za proizvodnju koksa
8159.04 Rukovalac mašinama za proizvodnju sintetičkih vlakana
8159.05 Rukovalac mašinama za proizvodnju vještačke kože
8159.06 Rukovalac mašinama za proizvodnju vještačkih đubriva
8159.07 Rukovalac mašinama za izdvajanje radioaktivnih materija
816 RUKOVAOCI ENERGETSKIM PROCESNIM MAŠINAMA I UREĐAJIMA I SRODNIM UREĐAJIMA
8161 RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU I PRETVARANJE ENERGIJE
8161.01 Rukovalac parnim turbinama
8161.02 Rukovalac parnim turbinama,specijalizirani
8161.03 Rukovalac plinskim turbinama
8161.04 Rukovalac plinskim turbinama,specijalizirani
8161.05 Rukovalac vodnim turbinama
8161.06 Rukovalav vodnim turbinama,specijalizirani
8161.07 Rukovalac motorom sa unutrašnjim sagorjevanjem
8161.08 Rukovalac motorom sa unutrašnjim sagorjevanjem,specijalizirani
8161.09 Rukovalac uklopnim postrojenjem
8161.10 Rukovalac uklopnim postrojenjem,specijalizirani
8161.11 Rukovalac elektroenergetskim postrojenjem,specijalizirani
8161.12 Dispečer transportnog gasnog sistema, specijalizirani
8161.13 Smjenovođa u TE
8161.14 Rukovalac postrojenja kondenzacije
8161.15 Rukovalac postrojenja kondenzacije, specijalizirani
8162 RUKOVAOCI PARNIM MAŠINAMA I NAPRAVAMA I SRODNA ZANIMANJA
8162.01 Ložač parnog kotla
8162.02 Rukovalac parnim kotlovima sa ručnim loženjem
8162.03 Rukovalac parnim kotlovima sa mehaniziranim loženjem
8162.04 Rukovalac parnim kotlovima sa mehaniziranim loženjem,specijalizirani
8162.05 Rukovalac parnim kotlovima sa automatskom komandom,specijalizirani
8162.06 Rukovalac parnim mašinama
8162.07 Rukovalac pokretnim parnim kotlovima
8162.08 Rukovalac pokretnim parnim kotlovima,specijalizirani
8163 RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA SAGORJEVANJE,VODOSNABDIJEVANJE KOMPRESORSKIM STANICAMA I POSTROJENJIMA ZA PREČIŠĆAVANJE VODE I KLIMATIZACIJU
8163.01 Ložač centralnog grijanja
8163.02 Rukovalac centralnim grijanjem
8163.03 Rukovalac postrojenjem za spaljivanje otpadaka
8163.04 Rukovalac postrojenjem za pripremu vode
8163.05 Rukovalac postrojenjem za pročišćavanje vode
8163.06 Rukovalac pumpama
8163.07 Rukovalac pumpnih stanica,specijalizirani (osim nafte i prirodnog gasa)
8163.08 Rukovalac kompresorom
8163.09 Rukovalac kompresorskih stanica,specijalizirani
8163.10 Rukovalac rashladnim postrojenjem
8163.11 Rukovalac rashladnim postrojenjem, specijalizirani
8163.12 Rukovalac postrojenjem za ventilaciju i klimatizaciju
8163.13 Rukovalac filterom za prečišćavanje gasova
8163.14 Rukovalac krematorija
8163.15 Rukovalac postrojenja dopreme i pripreme uglja u TE
8163.16 Poslovođa dopreme i pripreme uglja u TE
8163.17 Rukovalac elektrolizne stanice
817 RUKOVAOCI INDUSTRIJSKIM ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA
8170 RUKOVAOCI INDUSTRIJSKIM I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA
8170.01 Rukovalac industrijskim robotom
8170.02 Rukovalac automatiziranom montažnom linijom
82 RUKOVAOCI OPREMOM U PROCESNOJ INDUSTRIJI I SASTAVLJAČI PROIZVODA
821 RUKOVAOCI ALATNIM MAŠINAMA I MAŠINAMA ZA KAMEN I SLIČNE PROIZVODE
8211 RUKOVAOCI ALATNIM MAŠINAMA
8211.01 Grupovođa rukovalaca alatnih mašina
8211.02 Kontrolor metalnih proizvoda
8211.03 Rukovalac mašinom za piljenje metala
8211.04 Rukovalac mašinskim makazama za rezanje metala
8211.05 Rukovalac presom za metale
8211.06 Rukovalac tokarilicom metala
8211.07 Rukovalac glodalicom metala
8211.08 Rukovalac mašinom za graviranje metala
8211.09 Rukovalac mašinom za glodanje žljebova
8211.10 Rukovalac mašinom za bušenje metala
8211.11 Rukovalac blanjalicom metala
8211.12 Poslužitelj alatnih mašina
8211.13 Rukovalac mašinom za brušenje metala
8211.14 Rukovalac mašinom za brušenje žljebova
8211.15 Rukovalac uređajem za poliranje metala
8211.16 Rukovalac mašinom za blanjenje
8211.17 Rukovalac oštrilicom alata
8211.18 Rukovalac alatnom mašinom
8211.19 Poslužitelj specijalne alatne mašine
8211.20 Rukovalac uređajem za elektrozavarivanje
8211.21 Rukovalac uređajem za zavarivanje plamenom
8211.22 Rukovalac uređajem za rezanje plamenom
8211.23 Rukovalac mašinom za jetkanje metala
8211.24 Rukovalac mašinom za kovanje alata
8211.25 Rukovalac mašinom za kovanje novca
8211.26 Rukovalac mašinom za izradu reznog alata
8211.27 Rukovalac mašinom za proizvodnju kotlova
8211.28 Rukovalac uređajem za izradu metalne galanterije
8211.29 Rukovalac uređajem za izradu žičanih mreža i tkanina
8211.30 Rukovalac mašinom za proizvodnju metalne užadi
8211.31 Rukovalac mašinom za proizvodnju nakita
8211.32 Rukovalac mašinom za proizvodnju električnih vodova
8211.33 Rukovalac mašinom za elektroerodiranje
8211.34 Rukovalac brojčano upravljanom mašinom za obradu metala
8211.35 Rukovalac brojčano upravljanom mašinom za obradu metala, specijalizirani
8212 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA KAMEN, BETON I SLIČNE PROIZVODE
8212.01 Rukovalac uređajem za mješanje betona
8212.02 Rukovalac pilom za kamen
8212.03 Rukovalac mašinom za lijevanje betona
8212.04 Rukovalac uređajem za izradu betonskih građevinskih elemenata
8212.05 Rukovalac uređajem za izradu betonskih proizvoda
8212.06 Rukovalac uređajem za izradu proizvoda od porobetona
8212.07 Rukovalac uređajem za azbestnocementne proizvode
8212.08 Rukovalac uređajem za gipsane ploče
8212.09 Rukovalac uređajem za proizvode iz polimernog betona
8212.10 Rukovalac mašinama za obradu kamena
8212.11 Rukovalac mašinama za proizvodnju industrijskih dijamanata
822 RUKOVAOCI OPREMOM ZA IZRADU HEMIJSKIH PROIZVODA
8221 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA FARMACEUTSKE, PERAĆE I TOALETNE PROIZVODE
8221.01 Rukovalac mašinom za farmaceutske proizvode
8221.02 Rukovalac postrojenjem za farmaceutske proizvode, specijalizirani
8221.03 Rukovalac mašinom za kozmetičke proizvode
8221.04 Rukovalac postrojenjem za kozmetičke proizvode, specijalizirani
8221.05 Rukovalac mašinom za peraća sredstva
8221.06 Rukovalac postrojenjem za peraća sredstva, specijalizirani
8221.07 Rukovalac destilatorom aroma i parfema
8221.08 Rukovalac mašinom za proizvodnju toaletnih proizvoda
8222 RUKOVAOCI UREĐAJIMA ZA IZRADU MUNICIJE I EKSPLOZIVA
8222.01 Rukovalac uređajem za proizvodnju eksploziva
8222.02 Rukovalac uređajem za proizvodnju municije
8222.03 Rukovalac uređajem za proizvodnju municije,specijalizirani
8222.04 Sastavljač municije, specijalizirani
8222.05 Rukovalac uređajem za pirotehničke proizvode
8222.06 Rukovalac uređajem za pripremu smjese za šibice
8222.07 Rukovalac uređajem za izradu šibica
8223 RUKOVAOCI UREĐAJIMA ZA ČIŠĆENJE I POKRIVANJE METALNIH POVRŠINA
8223.01 Rukovalac uređajem za pjeskarenje metala
8223.02 Rukovalac uređajem za sačmarenje metala
8223.03 Rukovalac uređajem za odmašćivanje metala
8223.04 Rukovalac uređajem za uranjanje metala
8223.05 Rukovalac uređajem za plastificiranje metala
8223.06 Rukovalac uređajem za bruniranje
8223.07 Galvanizer
8223.08 Galvanizer, specijalizirani
8223.09 Rukovalac uređajem za premazivanje metala
8223.10 Rukovalac uređajem za eloksiranje
8223.11 Rukovalac uređajem za fosfatiziranje metala
8223.12 Rukovalac uređajem za elektrolizu
8224 RUKOVAOCI UREĐAJIMA ZA PRIZVODNJU FOTOMATERIJALA
8224.01 Rukovalac uređajem za proizvodnju fotohemikalija
8224.02 Rukovalac uređajem za proizvodnju fotografskih filmova
8224.03 Rukovalac uređajem za proizvodnju fotografskih ploča
8224.04 Rukovalac uređajem za proizvodnju fotografskih proizvoda
8224.05 Rukovalac uređajem za razvijanje filmova
8224.06 Rukovalac uređajem za izradu fotografija
8229 RUKOVAOCI UREĐAJIMA ZA IZRADU OSTALIH HEMIJSKIH PROIZVODA DRUGDJE NERAZVRSTANI
8229.01 Rukovalac uređajem za proizvodnju svijeća
8229.02 Rukovalac uređajem za proizvodnju olovaka
8229.03 Rukovalac uređajem za proizvodnju školskog pribora
8229.04 Rukovalac uređajem za proizvodnju linoleuma
8229.05 Rukovalac mašinama za proizvodnju soli
823 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA IZRADU GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA
8231 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA IZRADU GUMENIH PROIZVODA
8231.01 Rukovalac mlinom za gumu
8231.02 Rukovalac mašinom za izradu gume
8231.03 Rukovalac mašinom za oblikovanje gumenih proizvoda
8231.04 Rukovalac uređajem za gumiranje
8231.05 Rukovalac uređajem za vulkaniziranje
8231.06 Rukovalac uređajem za preradu gumenih proizvoda
8231.07 Rukovalac opremom za doradu gumenih proizvoda
8231.08 Rukovalac mašinom za izradu gornjih gumenih dijelova obuće
8231.09 Rukovalac mašinom za izradu sintetičkih đonova
8231.10 Vulkanizer
8231.11 Kontrolor gumenih proizvoda
8232 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA IZRADU PLASTIČNIH PROIZVODA
8232.01 Rukovalac mašinom za pripremu polimera
8232.02 Rukovalac mješalicom za granulat plastike
8232.03 Rukovalac mlinom za plastiku
8232.04 Rukovalac mašinom za brizganje polimera
8232.05 Rukovalac mašinom za puhanje polimera
8232.06 Rukovalac ekstruderom za polimere
8232.07 Rukovalac presom za polimere
8232.08 Rukovalac mašinom za injekcijsko presanje polimera
8232.09 Rukovalac mašinom za rotolijev polimera
8232.10 Rukovalac uređajem za lijevanje polimera
8232.11 Rukovalac za toplo oblikovanje polimera
8232.12 Rukovalac mašinom za laminiranje polimera
8232.13 Rukovalac uređajem za ekspandiranje polimera
8232.14 Rukovalac mašinom za izradu dugmadi
8232.15 Rukovalac mašinama za izradu plastičnih proizvoda
8232.16 Rukovalac mašinama za izradu plastičnih proizvoda, specijalizirani
8232.17 Rukovalac uređajem za preradu plastike
824 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA IZRADU DRVENIH PROIZVODA
8240 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA IZRADU DRVENIH PROIZVODA
8240.01 Grupovođa rukovalaca mašinama za izradu drvenih proizvoda
8240.02 Rukovalac tračnom pilom
8240.03 Rukovalac kružnom pilom
8240.04 Rukovalac blanjalicom za drvo
8240.05 Rukovalac glodalicom za drvo
8240.06 Rukovalac bušilicom za drvo
8240.07 Rukovalac mašinom za dubljenje rupa u drvetu
8240.08 Rukovalac drvotokarskim mašinama
8240.09 Rukovalac mašinom za brušenje i poliranje drveta
8240.10 Rezač drvenih figura
8240.11 Rukovalac postrojenjem za nanošenje veznih slojeva na drvo
8240.12 Rukovalac mašinom za sljepljivanje uskih strana drveta
8240.13 Rukovalac mašinom za sljepljiivanje kutnih spojeva drveta
8240.14 Rukovalac presom za sljepljivanje drvenih ploha
8240.15 Rukovalac presom za sljepljivanje rubova drveta
8240.16 Rukovalac presom za obljepljivanje rubova
8240.17 Rukovalac mašinom za obrađivanje i obljepljivanje drveta
8240.18 Rukovalac višefazom mašinom za obradu drveta i spajanje rubova
8240.19 Rukovalac višefaznim mašinama za drvo
8240.20 Rukovalac uređajem za bojanje i lakiranje drveta
8240.21 Rukovalac postrojenjem za izbjeljivanje, dimljenje i patiniranje drveta
8240.22 Rukovalac uređajem za klimatiziranje i otvrdnjavanje površine drveta
8240.23 Rukovalac uređajem za kondicioniranje drveta
8240.24 Savijač drveta u kalupu
8240.25 Rukovalac mašinom za oblikovanje drveta savijanjem i utiskivanjem
8240.26 Rukovalac urađajem za savijanje drveta
8240.27 Rukovalac brojčano upravljanom drvoobrađivačakom mašinom
8240.28 Kontrolor drvenih proizvoda
825 RUKOVAOCI ŠTAMPARSKIM,KNJIGOVEZAČKIM I SLIČNIM MAŠINAMA
8251 RUKOVAOCI ŠTAMPARSKIM MAŠINAMA
8251.01 Rukovalac uređajima u hemigrafiji
8251.02 Rukovalac uređajima u reprofotografiji
8251.03 Rukovalac uređajima u slovoljevaonici
8251.04 Rukovalac mašinom za knjižnu štampu
8251.05 Rukovalac mašinom za bakroštampu
8251.06 Rukovalac sitoštamparskom mašinom
8251.07 Rukovalac fleksoštamparskom mašinom
8251.08 Rukovalac ofsetnom štamparskom mašinom
8251.09 Rukovalac štamparskom mašinom
8251.10 Rukovalac pomoćnom štamparskom mašinom
8252 RUKOVAOCI KNJIGOVEZAČKIM MAŠINAMA
8252.01 Rukovalac knjigovezačkim mašinama
8252.02 Rukovalac pomoćnim knjigovezačkim mašinama
8253 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA IZRADU PROIZVODA OD PAPIRA
8253.01 Rukovalac mašinom za izradu koverata
8253.02 Rukovalac mašinom za izradu vrećica
8253.03 Rukovalac mašinom za preradu papira
8253.04 Rukovalac mašinom u kartonaži
8253.05 Rukovalac pomoćnom mašinom u kartonaži
8253.06 Obrađivač materijala u preradi papira
8253.07 Obrađivač materijala u kartonaži
826 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA TEKSTIL,KRZNO I KOŽU
8261 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA PREDENJE,SUKANJE I PREMOTAVNJE
8261.01 Rukovalac mašinama za predenje
8261.02 Rukovalac mašinama za netkani tekstil
8261.03 Rukovalac mašinama za užad
8262 RUKOVAOCI TKALAČKIM,PLETAČKIM I SRODNIM MAŠINAMA
8262.01 Rukovalac mašinama za tkanje
8262.02 Rukovalac mašinama za pletenje
8262.03 Rukovalac mašinama za pletenje mreža
8262.04 Rukovalac mašinama za ukrasni tekstil
8262.05 Rukovalac mašinama za vezenje
8262.06 Rukovalac mašinama za iglanje i prošivanje
8263 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA ŠIVANJE TEKSTILA,KOŽE I KRZNA
8263.01 Rukovalac mašinom za ravno šivenje odjeće
8263.02 Rukovalac posebnim mašinama za šivanje odjeće
8263.03 Rukovalac šivaćim poluautomatom i automatom
8263.04 Pomoćni rukovalac šivaćim mašinama za tapetariju
8263.05 Rukovalac šivaćim mašinama za tapetariju
8263.06 Rukovalac šivaćom mašinom za tekstil
8263.07 Rukovalac šivaćom mašinom za kožu
8263.08 Rukovalac mašinom za vezenje
8264 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA BIJELJENJE ,BOJENJE I ČIŠĆENJE TEKSTILA,KOŽE I KRZNA
8264.01 Rukovalac mašinom za pranje rublja
8264.02 Rukovalac mašinom za cijeđenje rublja
8264.03 Rukovalac mašinama za pranje tekstila
8264.04 Rukovalac mašinama za iskuhavanje tekstila
8264.05 Rukovalc mašinom za karboniziranje tekstila
8264.06 Rukovalac mašinom za odškrobljavanje tekstila
8264.07 Hemijski čistač
8264.08 Hemijski čistač,majstor
8264.09 Rukovalac mašinom za bojenje tekstilnih vlakana
8264.10 Rukovalac mašinom za bojenje pređe
8264.11 Rukovalac mašinama za bojenje tekstila
8264.12 Rukovalac mašinom za bijeljenje tekstila
8264.13 Rukovalac mašinom za štampanje tekstila
8264.14 Rukovalac mašinama za toplinsku obradu tekstila
8264.15 Rukovalac kalandrom za tekstil
8264.16 Rukovalac mašinom za valjanje tekstila
8264.17 Rukovalac mašinom za čupavljenje tekstila
8264.18 Rukovalac mašinom za šišanje tekstila
8264.19 Rukovalac mašinom za boranje (plisiranje) tekstila
8264.20 Rukovalac tekstilnom presom
8264.21 Rukovalac mašinom za glačanje tekstila
8264.22 Rukovalac mašinom za glačanje odjeće
8264.23 Rukovalac mašinom za naknadnu obradu tekstila
8264.24 Rukovalac mašinom za namotavanje tekstila
8264.25 Rukovalac mašinom za plastificiranje tekstila
8265 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA PRIPREMU I PRERADU KRZNA I KOŽE
8265.01 Rukovalac mašinom za skidanje mesine
8265.02 Rukovalac mašinom za cijepanje kože
8265.03 Rukovalac mašinom za struganje kože
8265.04 Rukovalac mašinama za sušenje kože
8265.05 Rukovalac mašinama za napinjanje kože
8265.06 Rukovalac mašinama za brušenje i četkanje kože
8265.07 Rukovalac mašinama za češljanje i šišanje krzna
8265.08 Rukovalac mašinama za glačanje i ravnanje koža
8265.09 Rukovalac mašinom za lomljenje lica kože
8265.10 Rukovalac mašinom za mekšanje kože
8265.11 Rukovalac mašinom za mjerenje kože
8265.12 Rukovalac mašinama za pokrivne slojeve kože
8265.13 Rukovalac mašinama za doradu potplatnih koža
8265.14 Rukovalac kožarsko-krznarskim mašinama
8266 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA PROIZVODNJU OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE
8266.01 Poslužitelj mašine za gradiranje obućarskih šablona
8266.02 Rukovalac mašinom za krojenje gornjih dijelova obuće
8266.03 Rukovalac mašinom za navlačenje gornjih dijelova obuće
8266.04 Rukovalac mašinom za rupičanje kožnih dijelova
8266.05 Rukovalac mašinom za presanje dijelova obuće
8266.06 Rukovalac mašinom za isijecanje donjih dijelova obuće
8266.07 Rukovalac mašinom za brizganje potplata na obuću
8266.08 Rukovalac mašinom za obradu ruba potplata
8266.09 Rukovalac mašinom za brušenje obuće
8266.10 Rukovalac obućarskim mašinama
8266.11 Poslužitelj mašine za isijecanje i rezanje kožne galanterije
8266.12 Rukovalac šivaćom mašinom za obuću
8266.13 Rukovalac mašinom za prošivanje đonova
8266.14 Rukovalac šivaćom mašinom za kožnu galanteriju
8269 RUKOVAOCI OSTALIM MAŠINAMA ZA TEKSTILNE,KRZNENE I KOŽNE PROIZVODE DRUGDJE NERAZVRSTANI
8269.01 Rukovalac mašinama za izradu traka s uzorkom
8269.02 Rukovalac mašinama za izradu šešira
8269.03 Rukovalac mašinama za toplinsko oblikovanje tekstila
8269.04 Rukovalac za izradu pozamenterije
8269.05 Poslužitelj mašine za ukrašavanje obuće
827 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA PREHRAMBENE I SRODNE PROIZVODE
8271 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA PRERADU MESA I RIBE
8271.01 Rukovalac uređajima za obradu mesa
8271.02 Rukovalac uređajima za obradu ribe
8271.03 Rukovalac mašinama za topljenje masti
8271.04 Rukovalac mašinama za sušenje mesa
8271.05 Rukovalac uređajima za zamrzavanje mesa i ribe
8271.06 Rukovalac uređajima za sterilizaciju mesnih i ribljih konzervi
8271.07 Rukovalac uređajima za izradu kobasica
8271.08 Rukovalac mašinama za preradu mesa
8271.09 Rukovalac mašinama za preradu ribe
8271.10 Rukovalac mašinama za konzerviranje mesa i ribe
8271.11 Rukovalac mašinom za riblje proizvode
8271.12 Poslužitelj mašina u preradi mesa i ribe
8272 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA MLIJEČNE PROIZVODE
8272.01 Rukovalac uređajem za obradu mlijeka
8272.02 Rukovalac uređajem za pasterizaciju mlijeka
8272.03 Rukovalac mašinom za konzerviranje mlijeka
8272.04 Industrijski obrađivač mlijeka,specijalizirani
8272.05 Rukovalac postrojenjem za preradu mlijeka
8272.06 Rukovalac postrojenjem za proizvodnju mliječne dječije hrane
8272.07 Rukovalac uređajem za hlađenje mliječnih proizvoda
8272.08 Rukovalac uređajem za pasterizaciju mliječnih proizvoda
8272.09 Rukovalac mašinama za mliječne proizvode
8272.10 Sirar,industrijski
8272.11 Prerađivač mlijeka,specijalizirani
8272.12 Poslužitelj uređaja u preradi mlijeka
8273 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA MLJEVENJE ŽITA,ZAČINA I SLIČNOG ZRNEVLJA
8273.01 Rukovalac mašinama za ljuštenje žita
8273.02 Rukovalac mašinama za mljevenje žita
8273.03 Rukovalac mlinskim sitima
8273.04 Rukovalac mlinskim valjcima
8273.05 Rukovalac mlinom za začine
8273.06 Rukovalac silosnim uređajima
8273.07 Poslužitelj mašine za mljevenje prehrambenih proizvoda
8273.08 Rukovalac mašinama za proizvodnju stočne hrane
8273.09 Rukovalac mašinama za proizvodnju dijetne hrane
8274 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA PEKARSKE I KONDITORSKE PROIZVODE
8274.01 Rukovalac mašinama za proizvodnju tijesta
8274.02 Rukovalac mašinama za žitne proizvode
8274.03 Rukovalac mašinama u pekarstvu
8274.04 Rukovalac mašinama za poizvodnju tjestenine
8274.05 Rukovalac mašinama za proizvodnju keksa
8274.06 Rukovalac mašinama za poslastice i peciva
8274.07 Rukovalac mašinama za proizvodnju kolača
8274.08 Rukovalac mašinama za proizvodnju slatkiša
8274.09 Rukovalac mašinama za proizvodnju žvakaćih guma
8274.10 Rukovalac mašinama za proizvodnju čokolade
8274.11 Poslužitelj mašina za pekarske proizvode i slatkiše
8274.12 Konditor
8275 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA
8275.01 Rukovalac mašinama za pranje voća i povrća
8275.02 Rukovalac mašinama za pripremu voća i povrća
8275.03 Rukovalac uređajima za sušenje voća i povrća
8275.04 Rukovalac uređajima za zamrzavanje voća i povrća
8275.05 Rukovalac uređajima za steriliziranje konzervi voća i povrća
8275.06 Rukovalac mašinama za obradu voća
8275.07 Rukovalac mašinama za preradu voća i povrća
8275.08 Rukovalac mašinama za proizvodnju sokova
8275.09 Rukovalac mašinama za proizvodnju dječije hrane iz voća
8275.10 Rukovalac mašinama za mljevenje uljarične ljuske
8275.11 Rukovalac mašinama za mljevenje uljnog sjemena
8275.12 Rukovalac mašinama za proizvodnju jestivog ulja
8275.13 Rukovalac mašinama za rafiniranje ulja i masti
8275.14 Rukovalac mašinama za proizvodnju margarina i biljnog masla
8275.15 Poslužilac linije za preradu voća i povrća
8275.16 Rukovalac prehrambenim mašinama
8276 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA I ŠKROBA
8276.01 Rukovalac postrojenjem za rezanje šećerne repe
8276.02 Rukovalac postrojenjem za ekstrakciju šećera
8276.03 Rukovalac postrojenjem za filtriranje šećernog sirupa
8276.04 Rukovalac postrojenjem za kristalizaciju
8276.05 Rukovalac postrojenjem za tekući šećer
8276.06 Rukovalac postrojenjem za steriliziranje uređaja i transportnih sredstava
8276.07 Rukovalac postrojenjem za sušenje šećera i rezanaca
8276.08 Rukovalac postrojenjem za separaciju skroba
8276.09 Rukovalac postrojenjem za dobivanje skrobnog sirupa
8276.10 Rukovalac postrojenjem za rafiniranje skroba
8276.11 Rukovalac postrojenjem za dobivanje glutena
8276.12 Rukovalac postrojenjem za proizvodnju skrobnih derivata
8276.13 Rukovalac postrojenjem za preradu meda
8276.14 Izrađivač ljekovitih proizvoda od meda,specijalizirani
8276.15 Poslužitelj mašine za proizvodnju šećera
8277 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA OBRADU ČAJA,KAFE I KAKAOA
8277.01 Rukovalac postrojenjem za pripremu kafe
8277.02 Rukovalac postrojenjima za preradu kafe
8278 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA PROIZVODNJU PIĆA I KVASCA
8278.01 Rukovalac uređajima za obradu ječma i slada
8278.02 Rukovalac postrojenjem za proizvodnju piva
8278.03 Rukovalac uređajima za proizvodnju vina
8278.04 Rukovalac uređajima za proizvodnju alkohola
8278.05 Rukovalac uređajima za proizvodnju jakih alkoholnih pića
8278.06 Rukovalac uređajima za proizvodnju bezalkoholnih pića
8278.07 Rukovalac postrojenjem za proizvodnju sirćeta
8278.08 Rukovalac uređajima za proizvodnju kvasca
8278.09 Rukovalac uređajima za proizvodnju pića
8278.10 Poslužitelj linije u proizvodnji pića
8279 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA PROIZVODNJU DUHANSKIH PROIZVODA
8279.01 Poslužitelj linije u preradi duhana
8279.02 Rukovalac mašinom za preradu duhana
8279.03 Rukovalac uređajem za preradu duhana
8279.04 Rukovalac mašinom za proizvodnju duhanskih proizvoda
8279.05 Rukovalac postrojenjem za proizvodnju duhanskih proizvoda
828 SASTAVLJAČI MAŠINA I UREĐAJA TE OSTALIH PROIZVODA
8281 SASTAVLJAČI MEHANIČKIH MAŠINA I NAPRAVA
8281.01 Sastavljač motora
8281.02 Sastavljač vozila
8281.03 Sastavljač mašina
8281.04 Sastavljač dizalica
8281.05 Sastavljač parnih kotlova
8281.06 Sastavljač parnih turbina
8281.07 Sastavljač plinskih turbina
8281.08 Sastavljač mašinskih pribora
8282 SASTAVLJAČI ELEKTRIČNIH MAŠINA I OPREME
8282.01 Sastavljač baterija
8282.02 Rukovalac mašinom za proizvodnju baterija
8282.03 Sastavljač akumulatora
8282.04 Eelektronamotač
8282.05 Eelektronamotač,specijalizirani
8282.06 Impregnirač elektromehaničkih komponenti i sklopova
8282.07 Sastavljač elektromotora
8282.08 Sastavljač malih transformatora
8282.09 Sastavljač električnih mjernih instrumenata i sklopova
8282.10 Sastavljač elektroinstalacijskog materijala
8282.11 Sastavljač sijalica
8282.12 Poslužitelj mašine za proizvodnju sijalica
8282.13 Sastavljač rasvjetnih tijela
8282.14 Spajač elektrotehničkih elemenata
8282.15 Sastavljač elektrožičanih snopova
8282.16 Sastavljač aparata za domaćinstvo
8282.17 Sastavljač elektromehaničkih komponenti i sklopova
8282.18 Kontrolor električnih proizvoda
8283 SASTAVLJAČI ELEKTRONSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
8283.01 Sastavljač štampanih ploča
8283.02 Sastavljač elektronskih sklopova
8283.03 Sastavljač telefonskog aparata
8283.04 Sastavljač telekomunikacijske opreme
8283.05 Sastavljač elektronske opreme
8283.06 Sastavljač računarske opreme
8284 SASTAVLJAČI METALNIH,GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA
8284.01 Sastavljač metalnog namještaja
8284.02 Sastavljač metalnih proizvoda
8284.03 Sastavljač plastičnih proizvoda
8284.04 Sastavljač gumenih proizvoda
8284.05 Rukovalac uređajem za sastavljanje kliznih zatvarača
8285 SASTAVLJAČI DRVENIH I SLIČNIH PROIZVODA
8285.01 Sastavljač drvenih proizvoda
8285.02 Sastavljač građevinske stolarije
8285.03 Rukovalac mašinom za zakivanje eksera
8286 SASTAVLJAČI KARTONSKIH,TEKSTILNIH I SRODNIH PROIZVODA
8286.01 Rukovalac mašinom za sastavljanje madraca
8286.02 Rukovalac linijom za sastavljanje tapaciranih proizvoda
8286.03 Sastavljač kožnih proizvoda
8286.04 Sastavljač papirnatih proizvoda
8286.05 Sastavljač kartonskih proizvoda
8286.06 Sastavljač tekstilnih proizvoda
8287 SASTAVLJAČI PROIZVODA IZ RAZLIČITIH MATERIJALA
8287.01 Sastavljač naočala
8287.02 Poslužitelj mašina za sastavljanje četaka
8287.03 Sastavljač proizvoda od različitih materijala
829 RUKOVAOCI OSTALIM MAŠINAMA I SASTAVLJAČI
8290 RUKOVAOCI OSTALIM MAŠINAMA I SASTAVLJAČI
8290.01 Rukovalac uređajem za proizvodnju silicijskih ploča
8290.02 Rukovalac mašinom za prevlačenje električnih vodova
8290.03 Rukovalac mašinom za sastavljanje kablova i užadi
8290.04 Rukovalac mašinom za pakovanje
8290.05 Rukovalac za obilježavanje robe
8290.06 Rukovalac za dodavanje financijskih markica
8290.07 Rukovalac mašinom za hermetičko zatvaranje
8290.08 Rukovalac mašinom za pranje boca
8290.09 Rukovalac postrojenjem za punjenje boca
8290.10 Rukovalac mašinom za pakovanje pod pritiskom
8290.11 Rukovalac postrojenjem za punjenje boca tehničkim plinom
8290.12 Rukovalac mašinom za pakovanje tableta
8290.13 Rukovalac mašinom za postavljanje drenaže
8290.14 Rukovalac mašinom za postavljanje cijevne instalacije
8290.15 Rukovalac mašinom za postavljanje električnih kablova
8290.16 Rukovalac mašinom za postavljanje izolacije
8290.17 Rukovalac mašinom za označavanje ceste
8290.18 Rukovalac opremom u zabavnom parku
8290.19 Rukovalac vagom
8290.20 Rukovalac mašinom za pranje vagona
8290.21 Rukovalac postrojenjem za pranje cisterni
8290.22 Rukovalac uređajem za pranje vozila
83 VOZAČI MOTORNIH VOZILA, POKRETNIH MAŠINA I BRODSKA POSADA
831 MAŠINOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA
8311 MAŠINOVOĐE
8311.01 Mašinovođa za manevar dizelvučnog vozila
8311.02 Mašinovođa dizelvučnog vozila
8311.03 Mašinovođa za manevar elektrovučnog vozila
8311.04 Mašinovođa elektrovučnog vozila
8311.05 Ložač parne lokomotive
8311.06 Mašinovođa parne lokomotive
8311.07 Vozač motornih pružnih vozila
8311.08 Pregledač vagona
8312 ŽELJEZNIČKI SIGNALISTI,SKRETNIČARI I KOČNIČARI
8312.01 Manevrist
8312.02 Kočničar
8312.03 Skretničar
8312.04 Čuvar cestovnog prelaza
8312.05 Odjavničar
8312.06 Vozni manipulant
8312.07 Pratitelj lokomotiva
8312.08 Postavničar
8312.09 Čuvar oplodar
8312.10 Čuvar pruge
8312.11 Čuvar mosta
8312.12 Čuvar tunela
8312.13 Čuvar usporene vožnje
8312.14 Čuvar skretnica
832 VOZAČI MOTORNIH VOZILA
8321 VOZAČI MOTOCIKLA
8321.01 Vozač motocikla
8321.02 Vozač tricikla
8322 VOZAČI AUTOMOBILA,TAKSIJA I LAKIH DOSTAVNIH VOZILA
8322.01 Vozač putničkog automobila
8322.02 Vozač hitne pomoći
8322.03 Vozač taksija
8322.04 Vozač lakog dostavnog vozila
8323 VOZAČI AUTOBUSA I TRAMVAJA
8323.01 Vozač autobusa
8323.02 Vozač tramvaja
8323.03 Vozač trolejbusa
8323.04 Vozač kombibusa
8324 VOZAČI TEŠKIH TERETNIH I VUČNIH VOZILA
8324.01 Vozač teretnog vozila
8324.02 Vozač teretnog vozila sa prikolicom
8324.03 Vozač šlepera
8324.04 Vozač šlepera sa poluprikolicom
8324.05 Vozač posebnih teretnih vozila
8324.06 Vozač hladnjače
8324.07 Vozač cisterne
8324.08 Vozač furgona
8324.09 Vozač kontejnerskog trajlera
8324.10 Vozač teškog traktora
8324.11 Vozač opasnih materija
8324.12 Vozač kamiona
833 VOZAČI I RUKOVAOCI TRANSPORTNIM NAPRAVAMA I POLJOPRIVREDNIM I DRUGIM POKRETNIM RADNIM MAŠINAMA
8331 VOZAČI POKRETNIH POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH MAŠINA
8331.01 Poljoprivredni traktorist
8331.02 Šumski traktorist
8331.03 Vozač poljoprivrednih mašina
8331.04 Vozač teške šumske mehanizacije
8332 RUKOVAOCI GRAĐEVINSKIM I SLIČNIM MAŠINAMA
8332.01 Vozač mašina za iskop
8332.02 Vozač mašina za nabijanje tla
8332.03 Vozač mašina za bušenje i razbijanje
8332.04 Vozač mašina za stabilizaciju tla
8332.05 Vozač mašina za injektiranje tla
8332.06 Vozač mašina za zabijanje pilota
8332.07 Vozač mašina za ugradnju betonskih ivičnjaka
8332.08 Vozač mašina za asfaltiranje
8332.09 Vozač mašine za zemljane radove
8332.10 Vozač automješalice
8332.11 Rukovalac mašinama za iskop
8332.12 Rukovalac mašinama za iskop tunela
8332.13 Rukovalac mašinama za planiranje tla
8332.14 Rukovalac mašinama za nabijanje
8332.15 Rukovalac mašinama za bušenje i razbijanje
8332.16 Rukovalac mašinama za stabilizaciju tla
8332.17 Rukovalac mašinama za injektiranje tla
8332.18 Rukovalac mašinama za zabijanje pilota
8332.19 Rukovalac mašinama za kesonsko temeljenje
8332.20 Rukovalac mašinama za izradu dijafragme
8332.21 Rukovalac mašinama za ugradnju betonskih ivičnjaka
8332.22 Rukovalac mašinama za asfaltiranje
8332.23 Rukovalac mašinama za zemljane radove
8332.24 Rukovalac pretovarnim mašinama za beton
8332.25 Rukovalac betonskom pumpom
8332.26 Rukovalac betonskim topom
8332.27 Rukovalac mašinom za torkretiranje
8332.28 Rukovalac mašinama za pružne radove
8332.29 Vozač mašina za čišćenje saobraćajnica
8332.30 Vozač mašina za čišćenje kanalizacije
8332.31 Rukovalac mašinom za održavanje skijališta
8332.32 Rukovalac građevinskim mašinama
8333 RUKOVAOCI DIZALICAMA I SLIČNIM UREĐAJIMA
8333.01 Vozač pokretne dizalice
8333.02 Rukovalac pokretnom dizalicom
8333.03 Rukovalac kranom
8333.04 Rukovalac žičarom
8333.05 Rukovalac uspinjačom
8333.06 Rukovalac vitlom
8333.07 Rukovalac transportnom trakom
8333.08 Rukovalac dizalom
8333.09 Rukovalac rudarskim izvoznim postrojenjem
8333.10 Rukovalac uređajima brane
8333.11 Rukovalac pomičnim mostom
8333.12 Rukovalac dizalicom
8333.13 Rukovalac obalnim dizalicama
8333.14 Rukovalac brodskim dizalicama
8333.15 Rukovalac lučkom mehanizacijom
8333.16 Lučkotransportni radnik
8333.17 Rukovalac viljuškarom
8333.18 Rukovalac mašinom za pranje automobila
8334 VOZAČI TEŠKIM TERETNJACIMA SA DIZALICAMA
8334.01 Vozač teretnog viljuškara
8334.02 Vozač električnih paletnih kolica
8334.03 Vozač kamiona sa dizalicom
8334.04 Vozač kontejnerskog prijenosnika
834 BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA
8340 BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA
8340.01 Mornar
8340.02 Kormilar
8340.03 Vođa palube
8340.04 Kormilar unutarnje plovidbe
8340.05 Kormilar tegljača
8340.06 Vođa palube unutarnje plovidbe
8340.07 Brodovođa unutarnje plovidbe
8340.08 Čistač stroja
8340.09 Brodski mazač
8340.10 Brodski motorist
8340.11 Vođa stroja
8340.12 Vođa stroja unutarnje plovidbe
8340.13 Mornar marine
8340.14 Mornar motorist
8340.15 Skelar
8340.16 Vođa malog plovećeg radnog stroja
8340.17 Vozač taksija na vodi
8340.18 Vođa palube na platformi
8340.19 Rukovalac uređajima na palubi platforme
8340.20 Radnik na palubi platforme
8340.21 Svjetioničar
8340.22 Vozač skele
ROD 9.
JEDNOSTAVNA ZANIMANJA
91 JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA
911 ULIČNI PRODAVAČI I SRODNA ZANIMANJA
9110 ULIČNI PRODAVAČI
9110.01 Ulični prodavač hrane i pića
9110.02 Ulični prodavač drugih proizvoda
9110.03 Prodavač na priredbama
9110.04 Torbar prodavač
912 ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE
9120 ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE
9120.01 Čistač obuće
9120.02 Plakatar
9120.03 Spoljni momak - potrčkalo
9120.04 Ručni perač stakla na kolima -ulični
913 KUĆNE POMOĆNICE,ČISTAČICE,PERAČICE I SRODNA ZANIMANJA
9131 KUĆNE POMOĆNICE I ČISTAČICE U DOMAĆINSTVU
9131.01 Kućna pomoćnica
9131.02 Čistačica u domaćinstvu
9132 ČISTAČICE I POSLUGA U PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA
9132.01 Čistačica prostorija
9132.02 Čistačica vozila
9132.03 Sobarica
9132.04 Poslužilac,lakej,dodavač
9132.05 Kuhinjski pomoćnik
9133 RUČNI PERAČI I PEGLAČI
9133.01 Perač / peračica
9133.02 Peglač / peglačica
9133.03 Ručni čistač
914 PAZIKUĆE,RUČNI PERAČI AUTOMOBILA I PROZORA I SRODNA ZANIMANJA
9141 PAZIKUĆE I SRODNA ZANIMANJA
9141.01 Pazikuća
9141.02 Ključar
9142 RUČNI PERAČI AUTOMOBILA I PROZORA
9142.01 Ručni perač automobila
9142.02 Perač prozora
915 KURIRI, DOSTAVLJAČI,NOSAČI ,PORTIRI I SRODNA ZANIMANJA
9151 KURIRI, DOSTAVLJAČI,NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA
9151.01 Dostavljač
9151.02 Poslužitelj lifta
9151.03 Hotelski nosač
9151.04 Nosač
9151.05 Kurir
9151.06 Poslužitelj u golfu
9151.07 Raznosilac
9152 GARDEROBERI I SRODNA ZANIMANJA
9152.01 Garderober
9152.02 Čuvar prtljaga
9152.03 Poslužitelj zabavnog parka
9152.04 Poslužitelj
9152.05 Biletar
9152.06 Vratar,razvodnik
9152.07 Stražar
9152.08 Noćni stražar
9153 PRAZNITELJI PRODAJNIH AUTOMATA,PARKIRALIŠNIH SATOVA I SRODNA ZANIMANJA
9153.01 Očitač brojila gasa / vode / struje
9153.02 Praznitelj prodajnih automata
9153.03 Praznitelj automata za igru
9153.04 Parkirališni radnik
916 ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA
9161 RADNICI NA ODVOŽENJU OTPADA
9161.01 Utovarivač otpada
9162 ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA
9162.01 Čistač ulica
9162.02 Perač ulica
9162.03 Perač fabrika
9162.04 Kupališni radnik
9162.05 Radnik na tržnici
9162.06 Radnik za pomoć u kući
9162.07 Živoder
92 JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA,ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA
921 JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA,ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA
9211 POLJOPRIVREDNI RADNICI
9211.01 Ratarski radnik
9211.02 Vrtlarski radnik
9211.03 Voćarski radnik
9211.04 Vinogradski radnik
9211.05 Berač poljoprivrednih proizvoda
9211.06 Berač ljekovitog bilja
9211.07 Stočarski radnik
9211.08 Pastir
9211.09 Peradarski radnik
9211.10 Pčelarski radnik
9211.11 Radnik uzgajanja različitih životinja
9211.12 Radnik u ekonomskom dvorištu
9211.13 Poljoprivredni radnik
9211.14 Poljar
9212 ŠUMSKI RADNICI
9212.01 Šumarski radnik
9212.02 Berač šumskih plodova
9212.03 Sjekač šiba i trske
9212.04 Radnik na sabiranju sjemena
9212.05 Šumski putar
9213 RADNICI U RIBARSTVU I LOVU
9213.01 Ribnjačarski radnik
9213.02 Radnik na uzgoju i zaštiti divljači
9213.03 Radnik u lovištu
93 JEDNOSTAVNA RUDARSKA,GRAĐEVINSKA,PROIZVODNA,TRANSPORTNA I SRODNA ZANIMANJA
931 JEDNOSTAVNA RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA
9311 RADNICI U RUDNICIMA I KAMENOLOMIMA
9311.01 Rudarski radnik
9311.02 Radnik u kamenolomu
9311.03 Solanski radnik
9311.04 Radnik u glinokopu
9311.05 Radnik u šljunkari
9312 RADNICI U NISKOGRADNJI
9312.01 Kopač rova
9312.02 Radnik za mehaničku lopatu
9312.03 Radnik za uređenje kaptaža
9312.04 Cestarski radnik
9312.05 Pružni radnik
9312.06 Radnik u asfaltirnici
9312.07 Radnik niskogradnje
9313 RADNICI U VISOKOGRADNJI
9313.01 Zidarski radnik
9313.02 Tesarski radnik
9313.03 Radnik betonirac
9313.04 Armirački radnik
9313.05 Radnik visokogradnje
932 JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI
9320 JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI
9320.01 Ručni pakirer
9320.02 Radnik u održavanju
9320.03 Radnik za jednostavne poslove na proizvodnoj liniji
9320.04 Ručni perač ambalaže
9320.05 Ručni perač dijelova
9320.06 Ručni razvrstavač proizvoda
9320.07 Ručni razvrstavač dijelova
9320.08 Radnik za jednostavne poslove na montaži
9320.09 Ručni savijač metala
9320.10 Radnik na elektronamotavanju
9320.11 Manipulant tekućeg naftnog gasa
9320.12 Podrumarski radnik
9320.13 Radnik za jednostavne poslove u preradi duhana
9320.14 Radnik na jednostavnim drvoprerađivačkim poslovima
9320.15 Radnik na jednostavnim grafičkim poslovima
9320.16 Radnik na jednostavnim keramičkim poslovima
9320.17 Radnik na jednostavnim poslovima u ciglarstvu
9320.18 Radnik na jednostavnim poslovima u izradi građevinskih materijala
9320.19 Radnik na jednostavnim poslovima na pakovanju tehničkih gasova
9320.20 Radnik na jednostavnim poslovima u naftno hemijskoj proizvodnji
9320.21 Radnik na jednostavnim poslovima na postrojenju za preradu i obradu vode
9320.22 Radnik na jednostavnim poslovima na energetskom postrojenju
9320.23 Radnik na jednostavnim poslovima u hemijskoj proizvodnji
9320.24 Radnik na jednostavnim laboratorijskim poslovima
9320.25 Radnik na jednostavnim poslovima u tekstilnoj proizvodnji
9320.26 Radnik na jednostavnim poslovima u proizvodnji obuće
9320.27 Obućarski radnik
9320.28 Radnik na jednostavnim poslovima u kožnoj galanteriji
9320.29 Radnik na jednostavnim poslovima u kožarstvu
933 RADNICI NA JEDNOSTAVNIM TRANSPORTNIM I PRETOVARNIM POSLOVIMA
9330 RADNICI NA JEDNOSTAVNIM TRANSPORTNIM I PRETOVARNIM POSLOVIMA
9330.01 Kočijaš
9330.02 Samaraš
9330.03 Vozač ručnih kolica
9330.04 Lučki radnik
9330.05 Željeznički transportni radnik
9330.06 Radnik na jednostavnim transportnim poslovima
9330.07 Radnik na jednostavnim poslovima utovarača,pretovarača i prenosa tereta
9330.08 Transportni radnik
9330.09 Poslužitelj na žičari
9330.10 Skladišni radnik
9330.11 Radnik za dostavu robe iz trgovina
9330.12 Aerodromski transportni radnik
9330.13 Radnik za sortiranje prtljaga
9330.14 Radnik na baliranju otpadaka
9330.15 Radnik na istovaru i utovaru
9330.16 Radnik na utovaru drvnih sortimenata
9330.17 Radnik na izvozu i iznosu drvnih sortimenata
99 ZANIMANJA ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE DRUGDJE NERAZVRSTANA
999 ZANIMANJA ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE DRUGDJE NERAZVRSTANA
9999 ZANIMANJA ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE DRUGDJE NERAZVRSTANA
9999.01 Radnik za jednostavne poslove drugdje nerazvrstan
ROD O.
VOJNA ZANIMANJA
01 VOJNA ZANIMANJA
011 VOJNA ZANIMANJA
0110 VOJNICI I OFICIRI
0110.01 Vojnik
0110.02 Podoficir
0110.03 Oficir
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo