Finprofi d.o.o. Sarajevo

Switch to desktop Register Login

Ostalo (35)

Ostalo

 

 

09.04.2014.godine Uprava za indirektno oporezivanje je dala obavjest o podnošenjuObrazca D PDV”. Obveznike koji podnose PDV prijave, poćev sa aprilskom PDV prijavom, dužni su da pri podnošenju narednih PDV prijava uz iste podnesu i Obrazac D PDV. Napominjemo da podnošenjem Obrasca D PDV prestaje obaveza dostavljanja obrazloženja negativnog polja 71 PDV prijave. Međutim za razliku od dosadšnjeg  objašnjenja, Obrazac D PDV se podnosi uz PDV prijavu bez obzira dali je iznos u polju 71 PDV prijave negativan ili ne.

Obrazac D PDV

Objašnjenje D PDV

 

OBJAŠNJENJE ZA POPUNJAVANJE

DODATKA UZ PDV PRIJAVU (Obrazac D PDV)

 

U dodatak za PDV prijavu (Obrazac D PDV) se unose isključivo podaci koji se odnose na

poreski period za koji se podnosi PDV prijava.

Polja označena sa “XXXXXXXXXXXXX” se ne popunjavaju.

 

I PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU

-        U polje 1. unosi se naziv poreskog obveznika tj. naziv koji je naveden na uvjerenju

-        odnosno rješenju o registraciji za PDV. Primjer: „Čelik“ d.o.o.

-        U polje 2. unosi se dvanaestocifren identifikacioni broj, odnosno broj koji je naveden na

-        uvjerenju odnosno rješenju za registraciju za PDV.

-        U polje 3. unosi se ulica i broj, kao i mjesto gdje posluje poreski obveznik, odnosno

-        podatak koji je naveden na uvjerenju odnosno rješenju o registraciji poreskog obveznika

-        za PDV. Primjer: Sarajevska 13. Sarajevo.

-        U polje 4. unosi se kontakt telefon poreskog obveznika.

-        U polje 5. unosi se poreski period u skladu sa Zakonom o PDV. To je jedan kalendarski

-        mjesec. Primjer: od 01.03.2013. do 31.03.2013. i sl.

-        U polje 6. unosi se osnovna djelatnost obveznika prijavljena UIO.

-        U polje 7. unosi se opisno djelatnost u kojoj obveznik ostvaruje najveći iznos prihoda.

 

II ISPORUKE I PDV OBRAČUNAT NA IZLAZE

-          U polje pod r. br. 1. u kolonu (2) - unosi se podatak o vrijednosti usluga iz člana 15. stav 2. tačka 4. Zakona o PDV koje su pružene primaocu koji nema sjedište ili prebivalište u BiH, a za koje usluge se, shodno članu 15. stav 2. tačka 5. Zakona o PDV, mjestom pružanja usluga smatra mjesto gdje primalac usluge ima sjedište ili prebivalište. Pored navedenog, u ovo polje upisuje se i podatak o prometima koji su izvršeni izvan područja BiH, a koji nisu obuhvaćeni odredbama člana 15. stav 2. tačka 4. i 5. Zakona o PDV nego isti nisu oporezivi shodno odredbama člana 3, a u vezi sa članom 15. Zakona o PDV. Također, u ovo polje se upisuje vrijednost izvršenih isporuka dobara izvan BiH (dobra su kupljena i prodata izvan BiH-nikad nisu bila na teritoriji BiH).

Ovaj podatak je sadržan u podatku isporuke bez PDV u polju 11 PDV prijave.

-          U polje pod r. br. 2. u kolonu (2) - unosi se podatak o vrijednosti isporuka izvršenih EUFOR-u i štabu NATO. Ovaj podatak je sadržan u podatku isporuke bez PDV u polju 11 PDV prijave.

-          U polje pod r. br. 3. u kolonu (2) - unosi se podatak o vrijednosti izvršenih isporuka koje su oslobođene od plaćanja PDV u skladu sa članom 29. stav 2. Zakona o PDV, koje se finansiraju iz Instrumenata pretpristupne pomoći (IPA fond). Ovaj podatak je sadržan u podatku isporuke bez PDV u polju 11 PDV prijave.

-          U polje pod r. br. 4. u kolonu (2) - unosi se podatak o vrijednosti izvršenih usluga koje su povezane s uvozom dobara-oslobođene od plaćanja PDV u skladu sa članom 26. stav 7. Zakona o PDV. Ovaj podatak je sadržan u podatku isporuke bez PDV u polju 11 PDV prijave.

-          U polje pod r. br. 5. u kolonu (2) - unosi se podatak o vrijednosti prenesene cjelokupne ili

dijela imovine koja se u skladu sa članom 7. stav 2. Zakona o PDV ne smatra prometom dobara uz naknadu. Ovaj podatak je sadržan u podatku isporuke bez PDV u polju 11 PDV prijave.

-          U polje pod r. br. 6. u kolonu (2) - unosi se podatak o vrijednosti izvršenog prometa nepokretne imovine, a koji se odnosi na prvi prenos prava svojine ili prava raspolaganja novoizgrađenom nepokretnom imovinom, koji je u članu 25. stav 1. tačka 2. Zakona o PDV, naveden kao izuzetak koji nije oslobođen od plaćanja PDV. Ovaj podatak je sadržan u podatku isporuke bez PDV u polju 11 PDV prijave.

U kolonu (3) unosi se podatak o vrijednosti obračunatog PDV na izvršeni prvi promet nepokretne imovine. Ovaj podatak je sadržan u podatku PDV obračunat na izlaze u polju 51 PDV prijave.

-          U polje pod r. br. 7. u kolonu (3) - unosi se podatak o vrijednosti obračunatog PDV na usluge primljene od strane lica koje nema sjedište u BiH i koje u skladu sa članom 13. stav 1. tačka 3. Zakona o PDV nije odredilo poreskog zastupnika. Ovaj podatak je sadržan u podatku PDV obračunat na izlaze u polju 51 PDV prijave.

-          U polje pod r. br. 8. u kolonu (2) - unosi se podatak o vrijednosti osnovice za koju se vrši umanjenje izlaznog PDV po osnovu povrata PDV po obrascima PDV-SL-2. Ovaj podatak ¸je sadržan u polju 11 PDV prijave.

U polje pod r. br. 8. u kolonu (3) - unosi se podatak o vrijednosti PDV vraćenog kupcima stranim državljanima donosiocima ovjerenog originalnog obrasca PDV-SL-2, u skladu sa članom 54. Zakona o PDV i članovima 96.-105. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV. Ovaj podatak je sadržan u podatku PDV obračunat na izlaze u polju 51 PDV prijave (isti je umanjio PDV obračunat na izlaze).

-          U polje pod r. br. 9. u kolonu (2) - unosi se podatak o vrijednosti bez PDV za koju je odobren kupac, odnosno za koji je izvršeno umanjenje osnovice u skladu sa članom 20. stav 11. Zakona o PDV. Ovaj podatak je sadržan u podatku isporuke bez PDV u polju 11 PDV prijave (isti je umanjio isporuke bez PDV).

U kolonu (3) unosi se podatak o vrijednosti obračunatog PDV na izvršeno umanjenje osnovice za koje je u skladu sa članom 20. stav 12. Zakona o PDV kupac obavijestio prodavca da je izvršio ispravak ulaznog PDV. Ovaj podatak je sadržan u podatku PDV obračunat na izlaze u polju 51 PDV prijave (isti je umanjio PDV obračunat na izlaze).

-          Pod r. br. 10. u kolonu (3) - unosi se podatak o ukupnom neuplaćenom iznosu PDV koji je obavezan da uplati izvođač radova po primljenim fakturama kooperanata u periodu za koji se sačinjava PDV prijava. To su obaveze za uplatu PDV propisane članom 41. i 13. stav 1. tačka 6. Zakona o PDV. Ove uplate se moraju izvršiti sa pozivom na PDV identifikacioni broj kooperanta. Na ovo polje se bilježi samo iznos PDV koji izvođač nije uplatio u poreznom periodu kada je i dobio fakture. Ako je u odnosnom poreznom periodu primljena faktura kooperanta i po istoj izvođač radova je u predviđenom roku (do 10.-tog u narednom mjesecu) izvršio uplatu PDV s pozivom na PDV broj kooperanta, ovaj PDV se ne bilježi na ovo polje. Sve prethodno navedeno odnosi se i na kupca koji je primio fakture od obveznika iz posebne šeme dužnika-član 66. Zakona o PDV. Ovdje se bilježi obaveza PDV po fakturama kooperanata (primljenim u poreznom periodu na koji se odnosi obrazac D PDV), koju izvođač treba da uplati, a nije to učinio. U ovo polje se nikada ne evidentiraju uplate, bez obzira na koji porezni period se odnose i bez obzira kada su izvršene.

 

III NABAVKE I PDV OBRAČUNAT NA ULAZE

-          U polje pod r. br. 1. u kolonu (2) - unosi se podatak o vrijednosti nabavljene cjelokupne ili dijela imovine koja se u skladu sa članom 7. stav 2. Zakona o PDV ne smatra prometom dobara uz naknadu. Ovaj podatak je sadržan u podatku nabavke bez PDV u polju 21 PDV prijave.

-          U polje pod r. br. 2. u kolonu (2) - unosi se podatak o vrijednosti (bez PDV) nabavljene nepokretne imovine, za koju obveznik ima pravo odbiti obračunati PDV. Ovaj podatak je sadržan u podatku nabavke bez PDV u polju 21 PDV prijave.

U kolonu (3) - unosi se podatak o vrijednosti PDV obračunatog za izvršene nabavke nepokretne imovine koji obveznik ima pravo odbiti. Ovaj podatak je sadržan u podatku PDV obračunat na ulaze u polju 41 PDV prijave.

-          U polje pod r. br. 3. u kolonu (2) - unosi se podatak o vrijednosti (bez PDV) nabavljene opreme, za koju obveznik ima pravo odbiti obračunati PDV. Ovaj podatak je sadržan u podatku nabavke bez PDV u polju 21 PDV prijave.

U kolonu (3) - unosi se podatak o vrijednosti PDV obračunatog za izvršenu nabavku opreme. Ovaj podatak je sadržan u podatku PDV obračunat na ulaze u polju 41 PDV prijave.

-          U polje pod r. br. 4. u kolonu (2) - unosi se podatak o vrijednosti (bez PDV) uvezene opreme, za koju obveznik ima pravo odbiti obračunati PDV. Ovaj podatak je sadržan u podatku nabavke bez PDV - vrijednost uvoza u polju 22 PDV prijave.

U kolonu (3) - unosi se podatak o vrijednosti PDV obračunatog za izvršeni uvoz opreme.

Ovaj podatak je sadržan u podatku PDV na uvoz u polju 42 PDV prijave.

-          U polje pod r. br. 5. u kolonu (2) - unosi se podatak o iznosu osnovice za koju obveznik može izvršiti odbitak ulaznog PDV po članu 37. stav 3. Zakona o PDV.

U kolonu (3) - unosi se podatak o iznosu proporcionalnog odbitka ulaznog poreza koji obveznik može odbiti u odnosnom poreznom periodu, a u skladu sa članom 37. Zakona o PDV. Ovaj podatak je sadržan u podatku PDV obračunat na ulaze u polju 41 PDV prijave.

-          U polje pod r. br. 6. u kolonu (2) - unosi se podatak o vrijednosti (bez PDV) primljenih usluga od strane lica koji nema sjedište u BiH i koje u skladu sa članom 13. stav 1. Tačka 3. Zakona o PDV nije odredilo poreskog zastupnika. Ovaj podatak je sadržan u podatku nabavke bez PDV u polju 21 PDV prijave.

U kolonu (3) - unosi se podatak o vrijednosti PDV, ako su ispunjeni uslovi za odbitak iz člana 32. Zakona o PDV, obračunatog za primljene usluge od strane lica koji nema sjedište u BiH i koje u skladu sa članom 13. stav 1. tačka 3. Zakona o PDV nije odredilo poreskog zastupnika. Ovaj podatak je sadržan u podatku PDV obračunat na ulaze u polju 41 PDV prijave.

-          U polje pod r. br. 7. u kolonu (3) - unosi se podatak o iznosu PDV koji kooperant odbija po posebnoj šemi u građevinarstvu, nakon prijema dokaza da je izvođač radova izvršio uplatu PDV u skladu sa članom 42. Zakona o PDV. Ovaj podatak je sadržan u podatku PDV obračunat na ulaze u polju 41 PDV prijave.

-          U polje pod r. br. 8. u kolonu (2) - unosi se podatak o vrijednosti bez PDV za koju je primljeno odobrenje od dobavljača, odnosno za koji je je potrebno izvršiti umanjenje osnovice u skladu sa članom 20. stav 11. Zakona o PDV. Ovaj podatak je sadržan u podatku nabavke bez PDV u polju 21 PDV prijave (isti je umanjio nabavke bez PDV).

U kolonu (3) unosi se podatak o vrijednosti obračunatog PDV na izvršeno umanjenje osnovice za koje je u skladu sa članom 20. stav 12. Zakona o PDV kupac obavijestio prodavca da je izvršio ispravak ulaznog PDV. Ovaj podatak je sadržan u podatku PDV obračunat na ulaze u polju 41 PDV prijave (isti je umanjio PDV obračunat na ulaze).

-          U polje pod r. br. 9 u kolonu (3) - unosi se podatak o iznosu PDV koji je obveznik dužan da ispravi u slučajevima propisanim odredbama člana 36. Zakona o PDV. Ovaj podatak je sadržan u podatku PDV obračunat na ulaze u polju 41 PDV prijave (isti je umanjio PDV obračunat na ulaze).

 

IV PODACI O ZALIHAMA

-          U polje pod r. br. 1. u kolonu (2) - unosi se podatak o ukupnoj vrijednosti zaliha sirovina i materijala, gotovih proizvoda i robe na kraju poreskog perioda (bez PDV). Ovaj podatak nije sadržan u poljima PDV prijave.

 

Prilikom popunjavanja podataka, odnosno iznosa u poljima dodatka za PDV prijavu, obavezno upisati iznose iskazane cijelim ciframa, bez upisivanja decimalnih mjesta.

Zaokruživanje se vrši na najbliži manji cijeli broj (npr. 10,40 KM u dodatku za PDV prijavu se upisuje 10,00 KM, za isnos 18,76 KM se upisuje iznos 18,00 KM).

Dodatak za PDV prijavu treba biti potpisan i ovjeren od strane lica koje je za to ovlašteno.

Za Upravu za indirektno oporezivanje nije prihvatljivo da se dostavi obrazac, tačnije rečeno zvanični dokument koji nije ovjeren. Ovjeren znači ovjeren sa zvaničnim poslovnim pečatom.

 

Monday, 06 January 2014 11:16
Published in Ostalo
Written by
Read more... 0

Objavljeno u Službenim novinama FBiH 107/12

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08), federalni ministar finansija - federalni ministar financija objavljuje 

OSNOVICE 

ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA 

ZA 2013. GODINU 

 

1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/08, 9/10 i 44/11) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu sa članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je: 

a) 1.388,00 KM - za slobodna zanimanja, 

b) 820,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti, 

c) 442,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu. 

 

2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu s članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je: 

a) 694,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti, 

b) 316,00 KM - za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata, 

c) 316,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu, 

d) 316,00 KM - za samostalnu djelatnost taxi prijevoza. 

 

3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 316,00 KM. 

 

4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2012. godine je 1262,00 KM. 

 

5. Ove osnovice će se objaviti u "Službenim novinama 

 

Federacije BiH". 

Broj 04-14-7279/12 

6. decembra 2012. godine 

Sarajevo

 

Ministar 

Ante Krajina, s. r.

Friday, 27 December 2013 12:28
Published in Ostalo
Written by
Read more... 0

Objavljeno u Službenim novinama FBiH 101/2013, 20.12.2013.godine

 

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08), federalni ministar finansija - federalni ministar financija objavljuje

OSNOVICE

ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA

ZA 2014. GODINU

1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu sa članom 19. istog Zakona, mjesečna

osnovica za obračun doprinosa je:

a) 1.399,00 KM - za slobodna zanimanja,

b) 827,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

c) 445,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu.

 

2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu s članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 700,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

b) 318,00 KM - za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,

c) 318,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

d) 318,00 KM - za samostalnu djelatnost taxi prijevoza.

 

3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 318,00 KM.

 

4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2013. godine je 1.272,00 KM.

 

5. Ove osnovice će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 04-14-7093/13

17. decembra 2013. godine

Sarajevo

 

Ministar

Ante Krajina, s. R.

 

Friday, 27 December 2013 11:54
Published in Ostalo
Written by
Read more... 0

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

26. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 3/11, 6/11, 9/11, 18/11, 39/11, 64/11, 87/11, 5/12, 41/12, 69/12, 93/12, 101/12, 105/12, 1/13 i 8/13).

27. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 05-02-1551/13

Aprila 2013. godine

Sarajevo

 

Ministar

Ante Krajina, s. r.

 

Wednesday, 29 May 2013 12:19
Published in Ostalo
Written by
Read more... 0

 

25. Računi javnih prihoda i šifre općina

 

25.1. Računi javnih prihoda

I. RAČUN JAVNIH PRIHODA BUDŽETA FEDERACIJE

1. UniCredit Bank broj: 338-900-22115294-91

 

II. KANTONI

R.B. 

KANTON 

Naziv banke 

Broj računa

1.

Unsko-sanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100058-77

2.

Posavski kanton

HYPO ALPE ADRIA BANK D.D. Mostar

306-042-00008780-90

3.

Tuzlanski kanton

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-100-02560000-80

4.

Zeničko-dobojski kanton

Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica

134-010-00000016-72

5.

Bosansko-podrinjski kanton

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-731-04102931-54

6.

Srednjobosanski kanton

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-010-20125367-50

7.

Hercegovačkoneretvanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000059-53

8.

Zapadnohercegovački kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000040-13

9.

Kanton Sarajevo

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100192-63

10.

Kanton 10

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-020-00335600-61

 

III. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

R.B 

Općina 

Naziv banke 

Broj računa

UNSKO-SANSKI KANTON

1.

BIHAĆ

UniCredit Bank d.d.

338-500-22001632-31

2.

BOSANSKA KRUPA

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000415-52

3.

BOSANSKI PETROVAC

UniCredit Bank d.d.

338-500-22004835-25

4.

BUŽIM

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-035-00175606-31

5.

CAZIN

Bosna Bank International BH d.d. Sarajevo

141-411-00005395-71

6.

KLJUČ

Sparkasse Bank d.d.

199-044-00020504-84

7.

SANSKI MOST

UniCredit Bank d.d.

338-540-22000369-17

8.

VELIKA KLADUŠA

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-035-00429200-20

POSAVSKI KANTON

9.

ORAŠJE

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000228-31

10.

ODŽAK

UniCredit Bank d.d.

338-330-22003324-84

11.

DOMALJEVACŠAMAC

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000317-55

TUZLANSKI KANTON

12.

BANOVIĆI

 NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-130-02961000-59

13.

GRAČANICA

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-025-00342800-41

14.

GRADAČAC

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-025-00298600-42

15.

KALESIJA

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-140-02917000-37

16.

KLADANJ

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-160-02950000-64

17.

ČELIĆ

Sparkasse Bank d.d.

199-050-00064895-89

18.

LUKAVAC

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-025-00233000-29

19.

SREBRENIK

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-150-02992800-97

20.

TUZLA

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-100-01850601-97

21.

ŽIVINICE

INTESA SANPAOLO BANK D.D. BiH

154-360-20047307-52

22.

DOBOJ-ISTOK

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-280-03092308-74

23.

SAPNA

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-290-03092085-59

24.

TEOČAK

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-270-03092694-85

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

25.

BREZA

UniCredit Bank d.d.

338-000-22116336-34

26.

USORA

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-999-50004336-67

27.

KAKANJ

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-055-00001007-18

28.

MAGLAJ

Sparkasse Bank d.d.

199-046-00032516-34

29.

OLOVO

UniCredit Bank d.d.

 338-000-22100272-17

30.

TEŠANJ

Vakufska banka d.d. Sarajevo

160-300-03300176-41

31.

 VAREŠ

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100174-20

32.

 VISOKO

Sparkasse Bank d.d.

199-047-00040183-70

33.

ZAVIDOVIĆI

Union banka d.d. Sarajevo

102-032-00000270-70

34.

ZENICA

Investicionokomercijalna banka d.d. Zenica

134-010-00000429-94

35.

ŽEPČE

UniCredit Bank d.d.

338-000-22108354-21

36.

DOBOJ JUG

UniCredit Bank d.d.

338-000-22115701-96

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON

37.

GORAŽDE

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-500-20128299-30

38.

PALE-PRAĆA

Union banka d.d. Sarajevo

102-007-00000188-86

39.

FOČA-USTIKOLINA

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-030-00021100-37

SREDNJOBOSANSKI KANTON

40.

TRAVNIK

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100290-60

41.

N.TRAVNIK

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-999-50004299-81

42.

BUGOJNO

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo

101-130-00007708-32

43.

VITEZ

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000255-47

44.

KISELJAK

UniCredit Bank d.d.

338-340-22000450-68

45.

JAJCE

HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar

306-02500004808-35

46.

D.VAKUF

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo

101-133-00000069-07

47.

G.VAKUF

UniCredit Bank d.d.

338-00022000246-74

48.

KREŠEVO

HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar

306-042-00000079-03

49.

FOJNICA

UniCredit Bank

338-900-22083675-82

50.

BUSOVAČA

Investicionokomercijalna banka d.d. Zenica

134-040-00000083-50

51.

DOBRETIĆI

HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar

306-045-00000009-66

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

52.

ČAPLJINA

HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar

306-007-00010351-02

53.

ČITLUK

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000148-77

54.

JABLANICA

Vakufska banka d.d. Sarajevo

160-460-01468351-95

55.

KONJIC

Vakufska banka d.d. Sarajevo

160-460-03463315-06

56.

PROZOR-RAMA

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000139-07

57.

STOLAC

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000200-18

58.

NEUM

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000219-58

59.

GRAD MOSTAR

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-020-00099507-46

60.

RAVNO

UniCredit Bank d.d.

338-170-22000366-17

ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON

61.

GRUDE

UniCredit Bank d.d.

338-000-22103536-22

62.

ŠIROKI BRIJEG

UniCredit Bank d.d.

338-220-22571472-82

63.

LJUBUŠKI

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000442-68

64.

POSUŠJE

UniCredit Bank d.d.

338-200-22615848-48

KANTON SARAJEVO

65.

HADŽIĆI

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100254-71

66.

ILIJAŠ

Vakufska banka d.d. Sarajevo

160-200-00007106-45

67.

CENTAR

UniCredit Bank d.d.

338-690-22965752-19

68.

ILIDŽA

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100245-98

69.

NOVO SARAJEVO

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100236-28

70.

VOGOŠĆA

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100165-47

71.

TRNOVO

Vakufska banka d.d. Sarajevo

160-200-00005016-10

72.

NOVI GRAD

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100325-52

73.

STARI GRAD

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-001-11006631-41

74.

GRAD SARAJEVO

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-000-00179200-82

KANTON 10

75.

GRAHOVO

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-999-50000002-71

76.

DRVAR

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-999-50005395-91

77.

TOMISLAVGRAD

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-020-00706200-75

78.

GLAMOČ

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-999-50001593-51

79.

KUPRES

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-999-50000005-62

80.

LIVNO

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-020-00631100-44

 

IV. DRUŠTVENI FONDOVI

A) Zavodi za zdravstveno osiguranje

Red.br.

Zavodi za zdravstveno osiguranje

Naziv banke 

Broj računa

1.

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-00000640-18

2. Kantonalni zavodi za zdravstveno osiguranje

2.1.

Unsko-sanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-500-22751661-53

2.2.

Posavski kanton

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-080-00026400-20

2.3.

Tuzlanski kanton

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-921-20044910-27

2.4.

Zeničko-dobojski kanton

Investicionokomercijalna banka d.d. Zenica

134-010-00000021-57

2.5.

Bosansko-podrinjski kanton

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-030-00049601-88

2.6.

Srednjobosanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100307-09

2.7.

Hercegovačkoneretvanski kanton

NOVA BANKA AD Banja Luka

555-000-00048732-98

2.8.

Zapadnohercegovački kanton

HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar

306-003-00006482-68

2.9.

Kanton Sarajevo

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100085-93

2.10.

Kanton 10

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-921-20048246-10

 

B) Zavodi za zapošljavanje

Red. br. 

Zavodi za zapošljavanje

Banka 

Broj računa

1.

Federalni zavod za zapošljavanje

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-000-00285700-03

2. Kantonalne službe za zapošljavanje

2.1.

Unsko-sanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100129-58

2.2.

Posavski kanton

HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar

306-04200009586-97

2.3.

Tuzlanski kanton

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-100-03110200-32

2.4.

Zeničko-dobojski kanton

Investicionokomercijalna banka d.d. Zenica

134-010-00001075-96

2.5.

Bosansko-podrinjski kanton

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo

101-140-00004638-22

2.6.

Srednjobosanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100281-87

2.7.

Hercegovačkoneretvanski kanton

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-020-00138001-91

2.8.

Zapadnohercegovački kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000102-21

2.9.

Kanton Sarajevo

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-000-00274600-32

2.10.

Kanton 10

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000344-71

 

C) Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje

Naziv banke 

Broj računa

1. UniCredit Bank d.d.

338-000-22000077-96

2. Raiffeisen bank d.d. BiH

161-020-00357000-75

3. INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-001-20003303-81

 

V. TURISTIČKE ZAJEDNICE

Red. br.

Turistička zajednica

Naziv banke 

Broj računa

1.

Federalna turistička zajednica

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100110-18

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000512-52

2. Kantonalne turističke zajednice

2.1.

Turistička zajednica Unsko-sanskog kantona

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000530-95

2.2.

Turistička zajednica Posavskog kantona

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000549-38

2.3.

Turistička zajednica Tuzlanskog kantona

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-025-00025300-98

2.4.

Turistička zajednica Zeničko-dobojskog kantona

Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica

134-010-00000243-70

2.5.

Turistička zajednica Bosansko-podrinjskog kantona

Union banka d.d. Sarajevo

102-007-00000214-08

2.6.

Turistička zajednica Srednjobosanskog kantona

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100101-45

2.7.

Turistička zajednica Hercegovačkoneretvanskog kantona

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-020-00047400-03

2.8.

Turistička zajednica Zapadnohercegovačkog kantona

HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar

306-024-00000193-58

2.9.

Turistička zajednica Kantona Sarajevo

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100156-74

2.10.

Turistička zajednica Kantona 10

UniCredit Bank d.d.

338-0002-2000521-25

 

VI. DIREKCIJE ZA CESTE

Red. br. 

Direkcija cesta 

Naziv banke 

Broj računa

1.

Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-000-00284400-23

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-001-20002139-81

2. KANTONALNE DIREKCIJE ZA CEST0

2.1.

Unsko-sanski kanton

Union banka d.d. Sarajevo

102-022-00000558-84

2.2.

Tuzlanski kanton

NLB Tuzlanska banka d.d.Tuzla

132-100-03091552-07

2.3.

Srednjobosanski kanton

NLB Tuzlanska banka d.d.Tuzla

132-010-20122625-31

2.4.

Zapadnohercegovački kanton

UniCredit Bank d.d.

338-130-22322400-55

 

VII. OSTALI KORISNICI

A) Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

Red. br.

Naziv računa 

Naziv banke 

Broj računa

1.

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-00000976-77

1.2.

Depozitni račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplate naknade zagađivača zraka

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-00000978-71

1.1.

Depozitni račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplate naknade za okoliš koja se plaća pri registraciji motornih vozila

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-00000977-74

1.3.

Depozitni račun za prikupljanje naknada za upravljanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-00001003-93

1.4.

Depozitni račun za prikupljanje naknade za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-00001002-96

 

B) Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Naziv banke 

Broj računa

1. MOJA BANKA D.D. SARAJEVO

137-470-60033762-11

2. UniCredit Bank d.d.

338-690-22963585-21

 

C) Agencija za vodno područje rijeke Save

Naziv banke 

Broj računa

1. Vakufska banka d.d. Sarajevo

160-200-00216791-35

2. INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-001-20001331-80

3. Bor banka d.d. Sarajevo

182-000-00001339-44

 

D) Agencija za vodno područje Jadranskog mora

Naziv banke 

Broj računa

UniCredit Bank d.d.

338-100-22003965-22

 

25.2. Šifre općina

Šifre općina

Općina

Šifra općine

UNSKO-SANSKI KANTON

Bihać

003

Bosanska Krupa

008

Bosanski Petrovac

011

Cazin

019

Ključ

048

Sanski Most

076

Velika Kladuša

097

Bužim

124

POSAVSKI KANTON

Orašje

068

Odžak

066

Domaljevac-Šamac

012

TUZLANSKI KANTON

Banovići

001

Gračanica

035

Gradačac

036

Kalesija

044

Kladanj

047

Čelić

056

Lukavac

057

Srebrenik

085

Tuzla

 094

Živinice

106

Doboj-Istok

128

Sapna

138

Teočak

142

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

Breza

016

Kakanj

043

Maglaj

060

Olovo

067

Tešanj

090

Vareš

096

Visoko

098

Zavidovići

102

Zenica

103

Žepće

105

Doboj-Jug

132

Usora

025

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON

Goražde

033

Foča

134

Pale

136

SREDNJOBOSANSKI KANTON

Bugojno

017

Busovača

018

Donji Vakuf

026

Dobrezići

050

Fojnica

030

Gornji Vakuf

034

Jajce

042

Kiseljak

046

Kreševo

051

Novi Travnik

065

Travnik

091

Vitez

100

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

Čapljina

021

Čitluk

023

Grad Mostar

180

Jablanica

041

Konjic

049

Neum

107

Prozor-Rama

073

Ravno

207

Stolac

086

ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON

Široki Brijeg

054

Grude

037

Ljubuški

059

Posušje

070

KANTON SARAJEVO

Hadžići

038

Ilijaš

040

Centar

077

Ilidža

078

Novo Sarajevo

079

Vogošća

080

Novi Grad

108

Stari Grad

109

Trnovo

093

KANTON 10

Livno

055

Tomislavgrad

028

Kupres

052

Glamoč

032

Bosansko Grahovo

013

Drvar

027

 

 

Wednesday, 29 May 2013 12:17
Published in Ostalo
Written by
Read more... 12


IX. OSTALE ODREDBE

 

24.1. Povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda u tekućoj godini vrši se sa računa javnih prihoda (depozitnog računa) iz tekućeg priliva korisnika prihoda, putem naloga za plaćanje iz tačke 22.1. ovog Pravilnika uz obavezno popunjavanje polja 10. Vrsta uplate, koristeći broj 2 - Povrat. Nalog za prijenos potpisuje zakonom ovlašteno lice na osnovu rješenja o odobravanju prava na povrat koje donosi korisnik prihoda.

Povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda, koji nisu uplaćeni u tekućoj godini vrši se sa transakcijskog računa korisnika javnih prihoda putem platnog naloga potpisanog od zakonom ovlaštenog lica, na osnovu rješenja o odobravanju prava na povrat koje donosi korisnik prihoda.

Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda vrši se na osnovu dokumentacije sa kojom raspolaže korisnik prihoda koji su više ili pogrešno uplaćeni i rješenja o utvrđivanju pogrešno ili više uplaćenih prihoda koje izdaje nadležno tijelo za kontrolu javnih prihoda.

Za više uplaćeni iznos može se vršiti i umanjenje obaveze za uplatu u narednom periodu.

Ministri finansija posebnim pravilnikom određuju procedure povrata više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda budžeta Federacije i budžeta kantona.

 

24.2. Banka je dužna voditi evidenciju o izvršenim uplatama i rasporedu prihoda za svaki račun otvoren prema ovom Pravilniku.

 

24.3. Uplata sredstava naplaćenih u postupku prinudne naplate poreznih obveza i to:

-          uplate sredstava ostvarenih od prodaje imovine dužnika vrši kupac imovine dužnika na odgovarajuće uplatne račune korisnika prihoda kojim pripadaju dužni iznosi naplaćeni u postupku prinudne naplate poreznih obaveza, a na osnovu rješenja o prinudnoj naplati i instrukcija Porezne uprave koje se odnose na popunjavanje naloga za plaćanje od strane kupca.

-          uplata depozita za učestvovanje u javnoj licitaciji u slučaju da kupac ne obavi plaćanje u skladu sa Članom 67. stav 5. tačka 2. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza, vrši se na račun javnih prihoda budžeta Federacije i to:

"UniCredit  Bank",  broj  338-900-22115294-91 i upisivanjem u platnom nalogu u polju 11. Vrsta prihoda - oznaku 722613 i polju 15. Budžetska organizacija, broj iz organizacione klasifikacije za budžet i budžetske korisnike Federacije, nadležnih kantonalnih poreznih ureda.

-          troškove naplate na osnovu pokretanja postupka prinudne naplate i troškove zapljene, obveznik je dužan uplatiti na račun javnih prihoda Budžeta Federacije i to:

"UniCredit  Bank",  broj  338-900-22115294-91 i upisivanjem u platnom nalogu u polju 11. Vrsta prihoda, za uplatu troškova naplate - oznaku 722732, i za uplatu troškova zapljene oznaku - 722733.

 

24.4. Općine su dužne da izvještaje o prihodima uplaćenim na račun javnih prihoda općinskog budžeta dostavljaju Federalnom ministarstvu i Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Uputstvom koje će izdati federalni ministar, a istovremeno i banke koje vode navedene račune dužne su postupiti po postojećim zakonskim propisima.

 

24.5. Federalno ministarstvo će izraditi dodatne propise o načinu izvještavanja o prikupljenim i raspoređenim javnim prihodima svih korisnika na teritoriji Federacije.

 

24.6. Za sve prihode koji nisu obuhvaćeni ovim Pravilnikom primjenjivat će se oznake prihoda propisane u kontnom planu za budžet i budžetske korisnike, čije uplate je banka dužna prihvatiti uz pisanu saglasnost federalnog ministra.

 

24.7. Za svaku izmjenu broja računa javnih prihoda iz ovog Pravilnika, korisnici javnih prihoda su dužni obavijestiti Federalno ministarstvo i uz obavijest dostaviti kopiju zaključenog ugovora sa bankom. Federalno ministarstvo će sve izmjene brojeva računa ugraditi i objaviti tromjesečno kroz izmjene i dopune Pravilnika.

24.7.a. Za svaku izmjenu računa iz podtačke 24.7., korisnici javnih prihoda su obavezni do objave izmjena Pravilnika osigurati operativnost računa koji se gasi ili obavijestiti uplatioce javnih prihoda o izmjenama računa.

 

24.8. Banke su dužne do objave izmjena i dopuna Pravilnika iz alineje 24.7. prihvatiti uplate uz pisanu saglasnost federalnog ministra.

 

24.9. Prilikom uplate sredstava, koju vrše inostrani državljani u postupku odobrenja za plovidbu inostranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine, po osnovu federalnih administrativnih taksi u gotovom novcu - vrsta prihoda 722112, sredstava od naknada za sigurnost plovidbe koju plaćaju inostrana plovila i naknada za odobrenje za plovidbu inostranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine – vrsta prihoda 722519, sredstava od naknada koju izdaju kapetanije - vrsta prihoda 722594, uplatilac ovih prihoda u polje broj 9. Identifikacioni broj poreznog obveznika i polje broj 14. OpDina, u nalogu za plaćanje upisuje nule, dok polje broj 16. Poziv na broj, ne popunjava, s tim da je obavezan u polju broj 2. Svrha doznake, pored svrhe uplate upisati i oznaku registarskog broja plovila za koje se plaća ova naknada.

Wednesday, 29 May 2013 12:16
Published in Ostalo
Written by
Read more... 0

 

VIII. RASPOREĐIVANJE PRIHODA

 

23.1. Kantoni su dužni svaki dan vršiti raspoređivanje prikupljenih javnih prihoda u skladu sa zakonskim propisima i voditi evidenciju o izvršenim preraspodjelama javnih prihoda.

Kantonalni trezori su dužni osigurati mjesečne izvještaje o primljenim i raspoređenim prihodima i te izvještaje dostaviti Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo), Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine i općinama kantona.

 

Wednesday, 29 May 2013 12:14
Published in Ostalo
Written by
Read more... 0

 

VII. NAČIN UPLAĆIVANJA PRIHODA BUDŽETA I FONDOVA

 

22.1. Svi obveznici uplate javnih prihoda reguliranih ovim Pravilnikom dužni su ispuniti nalog za plaćanje u cijelosti. Popunjavanje se vrši na sljedeći način:

 

 

1.      Uplatio  je (ime, adresa i telefon): odnosno naziv, broj telefona i adresa lica ili pravnog lica koje popunjava nalog.

2.      Svrha doznake: Kratak opis svrhe uplate

3.      Primalac/Primatelj: Ime lica ili pravnog lica kome se plaća

4.      Datum uplate: Datum uplate

5.      Račun pošiljaoca/pošiljatelja:

Gotovinska uplata: Ako podnosilac platnog naloga uplatu vrši gotovinom, ovo polje treba ostati nepopunjeno.

Bezgotovinska uplata: Ako podnosilac platnog naloga vrši bezgotovinsku uplatu, u ovo polje platnog naloga upisuje se broj bankovnog računa pošiljaoca.

6.      Račun primaoca/primatelja: U ovom polju upisuje se broj bankovnog računa federalnog, kantonalnog ili općinskog budžeta ili fonda otvorenog u poslovnoj banci radi prikupljanja javnih prihoda.

7.      Iznos (KM): Iznos uplate je u konvertibilnim markama.

8.      Hitno: Ukoliko pošiljalac želi da izvrši uplatu putem RTGS sistema odmah nakon podnošenja platnog naloga banci, ovo polje bi trebalo biti označeno sa "X".

9.      Identifikacioni  broj  poreznog  obveznika: Porezni obveznici, i to pravna lica, fizička lica koja samostalno obavljaju privrednu i profesionalnu djelatnost i nerezidenti upisuju 13-cifreni identifikacioni broj dodijeljen od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

Prilikom uplate sredstava u postupku prinudne naplate poreznih obaveza ostvarenih prodajom imovine dužnika, kupac u ovo polje upisuje identifikacioni broj dužnika porezne obaveze.

Ukoliko je porezni obveznik fizičko lice-građanin, upisuje se trinaestocifreni jedinstveni matični broj građanina iz lične karte, za fizička lica-strane državljane upisuje se identifikacioni broj koji dodjeljuje Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

10.  Vrsta uplate:

Uplata: Naznačiti da li je uplata redovna, prinudna ili je povrat sredstava, koristeći sljedeće brojeve:

0-      Redovna - Redovna uplata

1-      Prinudna - Naplata po rješenju ili odluci

2-      Povrat - Svi povrati u skladu sa tačkom 24.1. ovog Pravilnika

3-      Uplata sredstava u postupku prinudne naplate poreznih obaveza ostvarenih od prodaje imovine dužnika u skladu sa tačkom 24.3. stav 1. alineja 1. i 2. ovog Pravilnika.

11.  Vrsta prihoda: Vrsta prihoda koji se plaća

12.  Porezni period - Od:

Uplata poreza: Ako se vrši uplata poreza ovo polje i polje 13 obavještava Poreznu upravu o periodu za koji se porez plaća. Ovo polje predstavlja prvi dan perioda za koji se porez uplaćuje . Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg.

13.  Porezni period - Do:

Uplata poreza: Ako se vrši uplata poreza, polje 13 obavještava Poreznu upravu o periodu za koji se porez plaća. Ovo polje predstavlja zadnji dan perioda za koji se porez uplaćuje . Datum treba biti naznaćen sa dd/mm/gg.

14.  Općina: Prilikom uplate pojedinih vrsta poreza, porezni obveznik upisuje sljedeće šifre općina:

a)      kod uplate poreza na promet proizvoda po tarifnim brojevima i poreza na promet usluga, upisuje šifru

b)      općine prema mjestu u kojem je promet obavljen, odnosno usluga izvršena; kod uplate poreza na plaću upisuje šifru općine u kojoj fizičko lice-osiguranik ima prebivalište

c)      kod uplate doprinosa šifru općine sjedišta pravnog lica, odnosno prebivališta fizičkog lica ako uplatu vrši fizičko lice kod uplate naknada, taksi, novčanih kazni i neporeznih prihoda koje su:

-          prihod Budžeta Federacije upisuje se šifra općine sjedišta Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija, za uplate na račun javnih prihoda Budžeta Federacije;  pravno ili fizičko lice;

-          prihod kantonalnog budžeta upisuje se šifra općine sa područja kantona na čiji račun javnih prihoda se naknade, takse, novVane kazne i neporezni prihodi uplaćuju ;

-          prihod općinskog budžeta šifra općine sjedišta pravnog lica, odnosno prebivališta fizičkog lica zavisno o tome da li uplaćuje  pravno ili fizičko lice;

d)     kod uplate Članarina privrednim komorama šifra općine sjedišta pravnog lica, odnosno prebivališta fizičkog lica zavisno o tome da li uplaćuje  pravno ili fizičko lice;

e)      kod uplate turističkim zajednicama šifra općine sjedišta pravnog lica, odnosno prebivališta fizičkog lica zavisno o tome da li uplaćuje  pravno ili fizičko lice;

f)       kod uplate poreza na dohodak fizičkih lica upisuje se šifra općine:

-          prebivališta fizičkog lica - poreznog obveznika za prihode od nesamostalne djelatnosti,

-          prebivališta odnosno sjedišta poreznog obveznika za prihode po osnovu dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od ulaganja kapitala, dohotka od dobitaka ostvarenih sudjelovanjem u nagradnim igrama i igrama na sreću.

-          za porezne obveznike iz Člana 2.stav 4. Zakona o porezu na dohodak, koji imaju prebivalište na području Republike Srpske i/ili Brčko Distrikta, a ostvaruju dohodak po osnovu nesamostalne i samostalne djelatnosti, upisuje se šifra općine prema sjedištu poslodavca odnosno isplatioca ovog prihoda.

15.  Budžetska  organizacija: Za prihode uplaćene u korist budžeta Federacije ili budžeta kantona uplatioci ne popunjavaju polje 15.

Izuzetno, za uplatu prihoda koji se smatraju prihodima od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta), vlastite prihode, prihode po osnovu tekućih potpora, primljenih transfera i donacija, na prihode po osnovu izrečenih prekršajnih naloga inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove, inspektora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i prihode po osnovu ostalih budžetskih naknada i ostalih naknada za koje postoji zahtjev korisnika javnih prihoda da se prate po organizacionom kodu, uplatilac je dužan, po nalogu primaoca sredstava, upisati kod budžetske organizacije.

16.  Poziv na broj:

Uplate poreza na plaću i doprinosa: Ako se vrši uplata poreza na plaću i doprinosa, u ovo polje upisuje se osmocifreni porezni djelovodni broj koji dodjeljuje Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine + dvocifreni broj mjeseca za koji se porez ili doprinos plaća.

Uplata poreza na promet proizvoda po tarifnim brojevima i poreza na promet usluga: Ako se vrši uplata poreza na promet proizvoda po tarifnim brojevima i poreza na promet usluga, u ovo polje upisuje se osmocifreni porezni djelovodni broj koji dodjeljuje Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine +00 (dvije nule).

Uplata novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka:

Ako se vrši uplata novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka po vrsti prihoda 723117, 723123 i 723133, u ovo polje upisuje se desetocifreni Jedinstveni standardni broj dokumenta odštampan na obrascu prekršajnog naloga, odnosno unesen od strane suda koji je donio rješenje o prekršaju. Takav broj je obavezno unijeti i mora zadovoljavati provjeru po modulu 11 sa ponderima "987698769.

Uplate drugih obaveza, dodatne uplate i drugo: U ovo polje upisuje se broj fakture, odluke, rješenja ako postoji, ili druga oznaka, koja služi za potrebe vođenja dodatnih evidencija.

17.  Potpis i pečat pošiljaoca/pošiljatelja: To je potpis lica ili potpis ovlaštenog pravnog lica koje podnosi platni nalog.

Potpis ovlaštenih potpisnika mora biti deponovan u banci.

Ako je pošiljatelj pravno lice na platnom nalogu mora biti i pečat pravnog lica.

18.  Potpis  bankovnog  službenika: To je potpis službenika banke ili PTT koji primi platni nalog.

19.  Pečat banke: To je pečat banke ili PTT kojoj se podnosi platni nalog.

 

Wednesday, 29 May 2013 12:07
Published in Ostalo
Written by
Read more... 1

 

VI. DOPRINOSI

 

21. Doprinosi

 

21.1. Doprinosi za obavezno, dodatno, dobrovoljno i prošireno osiguranje

Red.br. 

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

712112

2.

Dodatni doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje

712114

3.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koje za nezaposlene osobe plaćaju kantonalne službe za zapošljavanje

712131

4.

Doprinos za zdravstveno osiguranje

712111

5.

Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje

712115

6.

Doprinos za zdravstveno osiguranje radnika na radu u inostranstvu

712191

7.

Doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika

712132

8.

Doprinos za zdravstveno osiguranje koje za nezaposlene osobe plaćaju kantonalne službe za zapošljavanje

712133

9.

Doprinos za zdravstveno osiguranje licima kojima je priznat izbjeglički status

712134

10.

Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti

712113

11.

Sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti

712124

12.

Sredstva za pripravnike radi osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti

712125

 

Sredstva za ostvarivanje prava iz obaveznog, dodatnog, dobrovoljnog ili proširenog penzijsko - invalidskog i zdravstvenog osiguranja uplaćuju  se u skladu sa propisima o penzijsko - invalidskom i zdravstvenom osiguranju.

 

21.2. Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iz plaća i na plaće vrši se zajedno jednim platnim nalogom prema sjedištu pravnog lica.

Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje vrši se tako što se:

-          91% od ukupno obračunatog iznosa iz plaća i na plaće uplaćuje  jednim nalogom prema mjestu prebivališta zaposlenika na račune kantonalnih zavoda i

-          9% od ukupno obračunatog iznosa iz plaća i na plaće uplaćuje  jednim nalogom na račun: Union banka d.d.  Sarajevo,  broj:  102-050-00000640-18 – Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - izdvojena sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine.

Uplata doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti vrši se tako što se:

-          30% od ukupno obračunatog iznosa iz plaća i na plaće uplaćuje  jednim nalogom na račun Federalnog zavoda za zapošljavanje i

-          70% od ukupno obračunatog iznosa iz plaća i na plaće uplaćuje  jednim nalogom prema prebivalištu zaposlenika na račune kantonalnih službi za zapošljavanje.

Dio doprinosa za zdravstveno osiguranje (91% od ukupno obračunatog iznosa iz plaća i na plaće) i dio doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti (70% od ukupno obračunatog iznosa iz plaća i na plaće) zaposlenika iz Republike Srpske i Brčko Distrikta, plaća se prema mjestu prebivališta zaposlenika na račune propisane u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu.

 

21.3. Sredstva po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje fizičkih lica na radu u inostranstvu uplaćuju  se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

 

21.4. Sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti poslodavac plaća nadležnoj službi za zapošljavanje 35% najniže plaće za svakog volontera.

 

21.5. Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada vrši se prema sjedištu pravnog lica, odnosno obveznika uplate doprinosa.

Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada vrši se tako što sto se:

- 91% ukupnog obračunatog iznosa uplaćuje  jednim nalogom prema mjestu prebivališta obveznika doprinosa na račune kantonalnih zavoda i

- 9% od ukupnog obračunatog iznosa uplaćuje  jednim nalogom na račun: Union banka d.d. Sarajevo, broj: 102-050-00000640-18 - Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine – izdvojena sredstva Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine.

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada

712126

2.

Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada

712116

 

Wednesday, 29 May 2013 12:03
Published in Ostalo
Written by
Read more... 0

 

V. NOVČANE KAZNE

 

20.1. Novčane kazne iz ove tačke uplaćuju  se u cijelosti na račun javnih prihoda federalnog budžeta.

 

20.1.1. Novčaane kazne po federalnim propisima

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Novčane kazne za prekršaje koje pripadaju Federaciji i troškovi prekršajnog postupka od fizičkih lica

723111

2.

Novčane kazne za prekršaje koje pripadaju Federaciji i troškovi prekršajnog postupka od pravnih lica

723112

3.

Novčane kazne za kaznena djela koje pripadaju Federaciji

723113

4.

Novčane kazne za prekršaje koje izriču federalni organi uprave i troškovi postupka

723114

5.

Novčane kazne za privredne prestupe koje pripadaju Federaciji i troškovi postupka

723115

6.

Novčane kazne za saobraćajne prekršaje

723116

7.

Novčane kazne za prekršaje koji su registrovani u registru novVanih kazni i troškovi prekršajnog postupka

723117

8.

Prihodi od prodaje oduzete robe po postupku Porezne uprave

723118

9.

Prihodi od prodaje oduzete robe po pravosnažnim rješenjima

723119

10.

Novčane kazne koje su propisane u Članu 16. Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine

723141

11.

Prihodi od imovinske koristi pribavljeni krivičnim djelom, oduzeti u skladu sa Članom 115. KriviVnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

723142

 

20.1.2. Vrste prihoda pod rednim brojem 1., 2., 4., 5. i 6. odnose se na uplate novčanih kazni za prekršaje izrećene po dosadašnjim propisima, odnosno prije primjene Zakona o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/06). Uplata za ove vrste prihoda vrši se odvojenim nalozima za novčane kazne i za troškove prekršajnog postupka izuzev rednog broja 6.

 

20.1.3. Novčane kazne pod rednim brojem 7. odnose se na uplatu novčanih kazni za prekršaje i troškova prekršajnog postupka, koji su registrovani u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka koji su registrovani u registru novčanih kazni u skladu sa Zakonom o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 31/06) i uplata se vrši jednim nalogom za novčane kazne i za troškove prekršajnog postupka.

 

20.1.4. Prihodi pod rednim brojem 10. uplaćuju  se na račun javnih prihoda federalnog budžeta u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08)

 

20.2. Novčane kazne po kantonalnim propisima

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Novčane kazne po kantonalnim propisima

723121

2.

Ostale kazne

723122

3.

Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka

723123

4.

Ostali prihodi

723129

Novčane kazne iz ove alineje uplaćuju  se na račun javnih prihoda budžeta kantona u cijelosti.

20.2.1. Novčane kazne pod rednim brojem 1. i 2. odnose se na uplate novčanih kazni za prekršaje izrečene po dosadašnjim propisima, odnosno prije primjene Zakona o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 31/06).

20.2.2. Novčane kazne pod rednim brojem 3. odnose se na novčane kazne i troškove prekršajnog postupka, koje su registrovane u registru novčanih kazni u skladu sa Zakonom o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 31/06) i uplata se vrši jednim nalogom za novčane kazne i za troškove prekršajnog postupka.

 

20.3. Novčane kazne po općinskim propisima

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Novčane kazne po općinskim propisima

723131

2.

Ostale kazne

723132

3.

Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka

723133

4.

Ostali prihodi

723139

Novčane kazne iz ove alineje uplaćuju  se na račune javnih prihoda općinskog budžeta otvoren u poslovnoj banci, koji su sastavni su dio ovog Pravilnika.

 

20.3.1. Novčane kazne pod rednim brojem 1. i 2. odnose se na uplate novčanih kazni za prekršaje izrečene po dosadašnjim propisima, odnosno prije primjene Zakona o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/06).

 

20.3.2. Novčane kazne pod rednim brojem 3. odnose se na novčane kazne i troškove prekršajnog postupka koji su registrovani u registru novčanih kazni u skladu sa Zakonom o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/06) i uplata se vrši jednim nalogom za novčane kazne i za troškove prekršajnog postupka.

 

Wednesday, 29 May 2013 12:01
Published in Ostalo
Written by
Read more... 0

R1D4 2012

Vrh Desktop version