Otpremnina - Izračun Otpremnine 
Kalkulator za izračun Otpremnine  na osnovu informacija o dužini radnog staža.

 

 

Plaća - Izračun Bruto plaće
Kalkulator za izračun Bruto plate na osnovu informacija o iznosu koji radnik treba da dobije na ruke i faktora ličnog odbitka sa porezne kartice

 

 

Plaća - Izračun Neto plaće
Kalkulator za izračun Neto plate na osnovu informacija o iznosu Bruto plate i faktora ličnog odbitka sa porezne kartice

 

 

Plaća - OBRAČUN PLAĆE
Kalkulator za kompletan obračun plate i prikazom iznosa za uplatu doprinosa-porez-naknada, na bazi jednog radnika

 

 

Ugovor o Autorskom Honoraru
Kalkulator za izračun Ugovora od autorskom honoraru sa iznosima za uplatu

 

 

Ugovor o Djelu
Kalkulator za izračun Ugovora od djelu sa iznosima za uplatu

 

 

Ugovor o Djelu - Prestavnički organi, upravni odbori i td. 
Kalkulator za izračun Ugovora od djelu sa iznosima za uplatu članovima predstavničkih organa vlasti, skupština i nadzornih odbora privrednih društava, upravnih odbora, stečajnih upravitelja i sudija porotnika koji nemaju svojstvo zaposlenika u sudu

 

 

Ugovor o Djelu/Autorstvu - NEREZIDENTI
Kalkulator za izračun Ugovora od djelu ili Autorskom honoraru sa iznosima za uplatu za Nerezidente

 

 

PDV kalkulator
Poznat vam je iznos PDV-a ili iznos bez PDV-a ili iznos sa PDV-om, želite da izračunate iznose ostale parametre
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo