• Izrada pravilnika
         -Pravilnik o računovodstvu (za firme sa organizovanim knjigovodstvo i za firme koje je povjeravaju knjigovostvo knjigovodstvenim servisima),
         -Računovodstvene politike i procjene,
         -Pravilnik o načinu formiranja cijena,
         -Pravilnik o finansijskom poslovanju,
         -Pravilnik o radu,
         -Pravilnik platama i drugim ličnim primanjima radnika,
         -Pravilnik o zaštiti na radu,
         -Pravilnik o arhivskom poslovanju,
         -Statut (u skladu sa odlukom o osnivanju).

         U mogućnosti smo da vam ponudimo i tipske tj. urneke pravilnika.
Knjigovodstvo

 

Slika
Knjigovodstvo se kao bazni dio računovodstva bavi razvrstavanjem, kontrolom i prikupljanjem podataka o poslovnim promjenama, njihovim unošenjem u poslovne knjige, uskladbom i čuvanjem istih.

Računovodstvo

 

Slika
Računovodstvo je umjetnost interpretacije, mjerenja i povezivanja rezultata ekonomskih aktivnosti. Računovodstvo je oduvijek zvano jezikom poslovanja.

Procjena vrijednosti

Procjenjivanje fer vrijednosti pravnih osoba, imovine, obaveza i kapitala.

Slika

Postoji mišljenje da je vrijednost u pčima kupca i da se svaka cijena može opravdati ako postoje drugi investitori koji su spremini platiti. Ovo je tačno ako pricamo o umjetničkoj slici ili skulpturi ali kad gaovorimo o finansijskoj imovini investitori nebi trebali plaćati imovinu za više nego što ona vrijedi. Osnovi razlog kupovine finansijske imovine su novčani tokovi koje će ta imovina prizvesti.

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
 

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo