O nama

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 

„FIN PROFI“, d.o.o. za posredništvo, finansijsko-pravni konsalting i usluge osnovano je 07.04.1997. godine i od tada posluje kontinuirano pod istim nazivom.

Vlasnik društva, Salkić Mujo, je poznati i priznati stručnjak, specijalista za oblast računovodstva budžeta i budžetskih korisnika koji se od 1998 godine, kao vanjski saradnik „Revicon“-a d.o.o. Sarajevo, a potom preduzeća „FEB“ d.d. Sarajevo, kontinuirano bavi edukacijom računovođa i revizora iz oblasti računovodstva budžeta, finansijskog izvještavanja budžeta i budžetskih korisnika, te analize i praćenja izvršenja budžeta.

Pored toga, poznati je i priznati stručnjak iz oblasti poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit, poreza na dohodak i doprinosa, kako za budžet i budžetske korisnike tako i za druga pravna lica (privredna društva, neprofitne organizacije i dr.).

Direktor društva je Admir Salkić dipl. ecc. i certificirani računovođa, koji takođe posjeduje visoka stručna znanja iz oblasti računovodstva, finansija i direktnih i indirektnih poreza, a ima i iskustvo predavača na savjetovanjima za preduzeće „FEB“ d.d. Sarajevo. Posjeduje izražene sposobnosti organizacije računovodstvene funkcije i njenog prilagođavanja savremenim uslovima poslovanja.

„FIN PROFI“ d.o.o. Sarajevo, ulica Ramiza Salčina broj 286 bavi se slijedećim poslovima:
  • pružanja usluga iz oblasti računovodstva, kao što su vođenje poslovnih knjiga, izrada finansijskih izvještaja i analiza, te drugih izvještaja vezanih za izvještavanje poreza na dodatu vrijednost, sačinjavanje poreznih bilansi, poreznih prijava i sl.;
  • usluge savjetovanja iz oblasti računovodstva, direktnih i indirektnih poreza, finansija, radnog zakonodavstva i obligacionih odnosa;
  • kontrola i ovjera finansijskih izvještaja – bilanse stanja, bilanse uspjeha, novčanih tokova i promjena na kapitalu, te bilješki i izvještaja o poslovanju;
  • izrada normativnih akata (pravilnik o računovodstvu, računovodstvene politike, pravilnik o finansijskom poslovanju, pravilnik o načinu formiranja i isticanja cijena, pravilnik o plaćama i naknadama, pravilnik o radu, pravilnik o zaštiti na radu, pravilnik o zaštiti od požara, pravilnik o organizaciji i sistematizaciji, statut i dr.);
  • postavljanje organizacije računovodstva (ovlaštenja, odgovornosti, kretanje i ovjera knjigovodstvenih isprava i dr.);
  • izrada analiza poslovanja i dijagnoze stanja kao osnove za prognozu poslovanja u budućnosti;
  • dubinska (forenzična) kontrola računovodstvene evidencije i računovodstvenih izvještaja;
  • drugi poslovi iz oblasti računovodstva, finansija, poreza, i pravnih poslova.

Od 2011.godine uspješno organizuje seminare za certificirane računovođe i ovlaštene revizore.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
Telefon: +387 (33) 981 379
eFax: +387 (33) 922 483
Mobitel: +387 (62) 793 350

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo