Kalkulacija plaće Važeći vs. Predloženi zakoni

 

Slika
Kalkulacija plaće Važeći vs. Predloženi zakoni

10. Novembar - MEĐUNARODNI DAN RAČUNOVOĐA

 

10.11.2016 21:25
Slika
10. Novembra 1494.godine u Veneciji objavljena je knjiga Fra Luca Pacioli pod nazivom "Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita" (Sve o aritmetici, geometriji i proporciji). Taj dan u većini zemalja svjeta se obilježava kao međunarodni dan računovođa

OBAVIJEST O PRESTANKU ORGANIZOVANJA SEMINARA

 

12.01.2016 20:30

SEMINAR: Polugodišnje izvještavanje

 

04.11.2015 21:37
Slika

Sarajevo

16.11.2015.

Hotel Europa (u blizini Baščaršije)

Mostar

17.11.2015.

Hotel Ero

Zenica

18.11.2015.

Hotel Dubrovnik - MCC

Vitez

19.11.2015.

Franšizni centar BiH

Bugojno

23.11.2015.

JU Kulturno sportski centar Bugojno

Početak seminara u 10:00

UPUTSTVA vezana za primjenu ZUPP

 

04.11.2015 16:41
Slika
ZAKON O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU

UPUTSTVA:
• О NАČINU VОĐЕNJА I SАDRŽАЈU ЕVIDЕNCIЈЕ RАČUNА PОSLОVNIH SUBЈЕKАТА KОD ОVLАŠTЕNIH ОRGАNIZАCIЈА
• О ОТVАRАNJU I ZАТVАRАNJU RАČUNА KОD ОVLАŠTЕNIH ОRGАNIZАCIЈА ZA OBAVLJANJE POSLOVA UNUTRAŠNJEG PLATNOG PROMETA
• О NАČINU I PОSТUPKU IZVRŠЕNJА NАLОGА ZА PRINUDNU NАPLАТU PRЕKО RАČUNА KОD ОVLАŠTЕNIH ОRGАNIZАCIЈА

Vijest

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM

 

26.10.2015 14:52
Slika
UREDBA O IZMJENA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM

Objavljeno u Službenim novinama FBiH broj 82/2015 od 23.10.2015.godine

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Vijest

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM

 

20.09.2015 16:29
Slika
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM

Objavljeno u Službenim novinama FBiH broj 72/2015 od 18.09.2015.godine

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

AKCIONI PLAN FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA REALIZACIJU REFORMSKE AGENDE ZA BIH ZA PERIOD 2015. – 2018. GODINA

 

18.09.2015 09:29

SEMINAR: Polugodišnje izvještavanje

 

01.09.2015 14:41
Slika

Sarajevo

14.09.2015.

Hotel Holiday

Zenica

15.09.2015.

Hotel Dubrovink - MCC

Vitez

16.09.2015.

Franšizni centar  BiH

Mostar

17.09.2015.

Hotel Ero

Bugojno

21.09.2015.

JU Kulturno sportski centar Bugojno

Početak seminara u 10:00

SEMINAR: Polugodišnje izvještavanje

 

27.05.2015 21:13
Slika

Sarajevo

11.06.2015.

Hotel Holiday

Mostar

12.06.2015.

Hotel Ero

Zenica

15.06.2015.

Hotel Dubrovnik - MCC

Vitez

16.06.2015.

Franšizni centar BiH

Bugojno

17.06.2015.

JU Kulturno sportski centar Bugojno

Početak seminara u 10:00

Primjena Zakona o radu ... Zakona o privrednim društvima ... Predstojeće izmjene ... Donošenje DOB-a

 

04.05.2015 15:03
Slika

Mostar

12.05.2015.

Hotel Ero

Bugojno

13.05.2015.

JU Kulturno sportski centar Bugojno

Sarajevo

14.05.2015.

Hotel HOLIDAY Sarajevo

Zenica

19.05.2015.

Hotel Dubrovnik - MC Centar

Vitez

20.05.2015.

Fransizni centar BiH

Početak seminara u 10:00

Prosječna neto plaća, prosjećna tromjesećna neto plaća i prosjećna bruto plaća za Februar 2015

 

23.04.2015 19:37
Slika
U Službenim novinama FBiH broj 31/15 od 22.04.2015.godine objavljena je informacija o prosjećnoj:
- neto plaći za Februar/Veljaču 2015
- neto plaći za period decembar/prosinac 2014.-februar/veljača 2015.
- bruto plaći za Februar/Veljaču 2015

Pravilnik/Ugovor o radu ... Trgovina ... Računovodstvo Budžeta

 

06.04.2015 15:03
Slika

Mostar

13.04.2015.

Hotel ERO

Sarajevo

14.04.2015.

Hotel Hollywood, Ilidža

Bugojno

15.04.2015.

JU Kulturno sportski centar Bugojno

Vitez

16.04.2015.

Fransizni centar BiH

Zenica

21.04.2015.

Hotel Dubrovnik - MC Centar

Maglaj

22.04.2015.

Dom kulture Edhem Mulabdic

Tuzla

23.04.2015.

Hotel TUZLA

Početak seminara u 10:00

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH

 

16.03.2015 22:30
Slika
Na osnovu člana 5. stav 3. Statuta Komisije, Komisija za računovodstvo i reviziju BiH i člana 2. stav 4. Poslovnika o načinu konstituisanja i rada KRRBiH br. 138-1/12 od 27.12.2012. g., Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je, na svojoj sjednici održanoj dana 27.02.2015. godine, donijela

ODLUKU
O KONSTITUISANJU KOMISIJE ZA
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU BOSNE I
HERCEGOVINE ZA MANDATNI PERIOD OD 2015. DO
2016. GODIN


Službeni glasnik BiH 22/15 od. 16.03.2015.godine

Pravilnik o izmjenanama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda u FBiH

 

16.03.2015 21:42
Slika
Na osnovu člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09 i 35/14), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I
VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Objavljeno u Službenim novinama FBiH br. 20/15 od 13.03.2015.godine

Godišnje porezne prijave za 2014

 

05.03.2015 12:52
Slika

Sarajvo

16.03.2015.

Hotel Hollywood, Ilidža

Mostar

17.06.2015.

Hotel ERO

Vitez

18.03.2015.

Franšizni centar BiH

Bugojno

19.03.2015.

JU Kulturno sporski centar Bugojno

Zenica

23.03.2015.

Hotel ZENICA

Maglaj

24.03.2015.

Dom kulture Edhem Mulabdic

Tuzla

25.03.2015.

Hotel TUZLA

Početak seminara u 10:00

Godišnji obračun 2014

 

26.12.2014 16:45
Slika

Maglaj

19.01.2015.

Dom kulture Edhem Mulabdic

Tuzla

20.01.2015.

Hotel Tuzla

Zenica

21.01.2015.

Hotel Zenica

Mostar

22.01.2015.

Hotel Ero

Sarajevo

26.01.2015.

Hotel Hollywood, Ilidza

Vitez

27.01.2015.

Fransizni centar BiH

Bugojno

28.01.2015.

JU Kulturno-sportski centar Bugojno


Pravilnik o izmjenanama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda u FBiH

 

05.01.2015 09:48
Slika
Na osnovu člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09 i 35/14), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I
VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Objavljeno u Službenim novinama FBiH br. 105/14 od 26.12.2014.godine

Popis imovine i obaveza

 

Na kraju svake finansijske godine prije sastavljanja finansijskih izvještaja potrebno je izršiti popis imovine i obaveza. Zašto, kako i sta je neophodno za obavljanje popisa ...

Osnovice za obračun doprinosa za 2015.godinu

 

24.12.2014 09:28
U Službenim novinama FBiH broj 103/14 od 19.12.2014.godine objaljene su osnovcie za obračun doprinosa za obavljanje samostalne djelatnosti u 2015.godini.

Izjava za izdvanje od plaće

 

Slika
Dajemo primjer Izjave za izdvajanje od plaće za finansiranje pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće. U primjeru smo objedinili i radnike uposlene u organima uprave u Federaciji i preduzećima čije je vlasnik Federacija ili neki od nižih nivoa vlasti, kao i radnike uposlene u privredi

SEMINAR: Pripremne radnje za izradu godisnje obracuna

 

01.11.2014
Slika
PROGRAM SEMINARA

 1. PREDBILANSNE RADNJE
 2. AKT I ODLUKE/RJEŠENJA O POPISU I PLAN PRIPREMNIH RADNJI
 3. FIZIČKI TOK POPISA I OBRADA POPISNIH LISTA I DRUGE RADNJE
 4. NAČIN EVIDENTIRANJA FAKTURA IZ 2014.GODINE PRISTIGLIH U 2015.GODINI SA ASPEKTA ULAZNOG PDV-A
 5. SPECIFIČNOSTI KOD BANAKA I OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA
 6. SPECIFIČNOSTI KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA
 7. SPECIFIČNOSTI KOD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI
 8. TRGOVAČKE USLUGE I VRSTE EVIDENCIJA.
 9. NOVA ODLUKA O AKCIZAMA
 10. IZMJENE U POREZNIM I DRUGIM PROPISIMA
 11. ODGOVORI NA PITANJA

Za 10 mjeseci naplaćeno ukupno 3.100.631.615 KM javnih prihoda

 

13.11.2014
Slika
Porezna uprava Federacije BiH je u periodu januar- oktobar 2014. godine naplatila ukupno 3.100.631.615 KM javnih prihoda, što je za 4,32% ili 128.457.175 KM više u odnosu na isti period 2013.godine.

U oktobru ove godine Porezna uprava Federacije BiH prikupila je ukupno 319.194.003 KM javnih prihoda što je za 6,32 % ili 18,98 miliona KM više nego u oktobru 2013. godine. Također, naplata javnih prihoda u oktobru 2014. godine veća je za 5,43 % ili 16,43 miliona KM u odnosu na septembar 2014. godine.

Rekordni prihodi od indirektnih poreza u oktobru 2014-te

 

13.11.2014
Slika
U oktobru 2014. godine Uprava za indirektno oporezivanje prikupila je 588 miliona KM indirektnih poreza što je za 66 miliona KM više u odnosu na oktobar 2013. godine, a ujedno predstavlja najveći mjesečni iznos prikupljenih prihoda od uspostave UIO. Prihodi od indirektnih poreza u deset mjeseci 2014. godine iznosili su 5 milijardi i 164 miliona KM i veći su za 275 miliona KM ili 5,63 % u odnosu na isti period 2013. godine kada su iznosili 4 milijarde i 889 milliona KM. RASPODJELA PRIHODA U DESET MJESECI Za finansiranje državnih
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

FIN PROFI d.o.o.
Ramiza Salčina 286
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 (33) 831 620
Telefon: +387 (33) 981 379
eFax: +387 (33) 922 483
Mobitel: +387 (62) 793 350

Mapa

Reklama

Slika 52

SQ d.o.o. Sarajevo